Uncategorized

Gaza Summit Valkoisessa Talossa

Ariel - Israelista suomeksi

Jared Kushnerin ja Jason D. Greenblatin (kansainvälisten neuvottelujen erikoisedustaja) koollekutsuma Gazan huippukokous pidettiin Valkoisessa Talossa 13.maaliskuuta 2018.  Kokousta voi pitää historiallisena syystä että ensi kertaa saman pöydän ääressä viralliset edustajat Israelista, Jordaniasta, Egyptistä, Saudi Arabiasta ja neljästä Persianlahden valtiosta,  joihin Israelilla ei ole diplomaattisuhteita, pohtivat keinoja gazalaisten elinolojen parantamiseen.

Kokoukseen oli kutsuttu myös Palestiinalaishallinto mutta se kieltäytyi kunniasta.  Pakolaisvirasto UNRWAta ei puolestaan edes kutsuttu kokoukseen,muutoin toki paikalla oli niin YK:n kuin EU:kin edustus. Jerusalemia edusti Israelin puolustusministeriön COGATin (Coordinator of Government Activities in the Territories) kenraalimajuri Yoav Mordechai.

Kuusituntisen kokouksen aikana  Jared Kushner esitteli tiiminsä yhdessä monien läsnäolijoiden kanssa suunnittelemia kehittämisideoita mm Gazan sähköntuotannon, vesi- ja jätehuollon sekä terveydenhuollon parantamiseksi.  Vaikkakin hankkeet pyritään toteuttamaan yhteistyössä Palestiinalaishallinnon kanssa monet projekteista voidaan tarvittaessa toteuttaa myös ilman sen myötävaikutusta.  Kokouksen aloitteita tullaan keväällä esittelemään ns. yhteyskomitean  (Ad Hoc Liaison Committee) Brysselissä.

Yhtenä merkittävänä haasteena on se, että Hamas on tähän saakka käyttänyt kansainväliseltä yhteisöltä, Palestiinalaishsllinnolta ja gazalaisilta Gazan jälleenrakentamiseen saatuja lahjoituksia hyökkäystunneleiden ja rakettien valmistamiseen Israelin siviiliväestön…

View original post 396 more words

Advertisements
Standard
Uncategorized

Juutalaisyliopisto Moskovaan

Ariel - Israelista suomeksi

Venäjän Juutalaisyhteisöjen liitto (Federation of Jewish Communities of Russia) on avaamassa Venäjän ensimmäisen juutalaisyliopiston. USAn Yeshiva Universityn mallin mukainen Moskovaan sijoittuva valtion tunnustama yliopisto (The Jewish University of Moscow) on yksityinen instituutti jonka rahoitus tulee pääosin lahjoittajilta ja em liitolta.

President Putin lighting a Hannukah Menorah with Russia’s Chief Rabbi Berel Lazar. Judaism is officially designated as one of Russia’s four state-religions.[Lähde: Wikipedia]Yliopiston tiedekuntia ovat talous-, laki-, humanistinen juutalaisuus opintojen fakulteetit. Lisäksi yliopisto käsittää kaksi jo olemassaolevaa juutalaisyhteisöjen oppilaitosta: miehille tarkoitettu Institute XXI Century ja naisille tarkoitettu Machon CHaMeSH.

Opinnot aloittaa ensi vaiheessa 200 opiskelijaa joita tuetaan sekä lahjoittajien että rabbien Alexander Borodan ja Berel Lazarin (Venäjän päärabbi) stipendein. Monet opiskelijat myös tulevat asumaan yliopiston yhteyteen tulevaan dormidoriin. Tämän lisäksi noin 10,000 opiskelijaa saa yliopiston opetuspalveluita etänä.

Yeshiva yliopiston tapaan uusi instituutio korostaa juutalaisia tapoja kuten Torahin opiskelua, kosheria ja sapattia.

Mainittakoon, että maaliskuussa aiemmin avautui kosher ja…

View original post 48 more words

Standard
Uncategorized

Kaksoishyökkäystunneli Gazasta löydetty

Ariel - Israelista suomeksi

United with Israel  raportoi Israelin armeijan löytäneen uudenlaisen hyökkäystunnelin Gazasta Israeliin, jonka tarkoituksena oli maksimoida jihadistien tuhovaikutus pahaa-aavistamattomissa israelilaiskibbutseissa. Nyt löydetyn hyökkäystunnelin erikoisuus on sen haarautuminen kahteen osaan, jolloin yksi komppania hyökkäisi toiseen israelilaiskibbutsiin ja toinen toiseen israelilaiskibbutsiin. Voi vain kuvitella millaista tuhoa kahden terroristijoukon samanaikainen hyökkäys siviiliasutuksen keskellä aiheuttaisi.

Allaolevalla videolla IDF:n eteläisen prikaatin varajohtaja esittelee nyt löydettyä tunnelia.

Yksi aspekti on se, että jälleen kerran tunnelien rakentamiseen käytetyt resurssit ovat pois erityisesti Gazan jälleenrakentamiselta ts. kun hyväntahtoiset ulkomaiset lahjoittajat välittävät rakennusmateriaaleja Gazan jälleenrakentamiseen osa siitä päätyy Hamasin israelilaissiviilejä kohtaan suunniteltujen terrori-iskujen edistämiseen. Edelleen samanaikaisesti samat ulkomaiset lahjoittajat kritisoivat Israelia Gazan saarrosta – jolle sillekin olisi perusteluja mm hyökkäysten minimoimiseksi – vaikka nimenomaan Israelin Kerem Shalom -ylityspaikan kautta kulkee pääosa päivittäisestä rajaliikenteestä ja lähes kaikki tavaraliikenne Egyptin pitäessä ylityspaikkaansa Gazaan auki vain satunnaisesti Siinain terrorismin hillitsemiseksi.  [Gazan ns. saarrosta enemmän mm Op-Ed: Egypti Gazan saartajana Israelin…

View original post 34 more words

Standard
Uncategorized

Saharan demokraattinen arabitasavallan itsenäisyyspäivä 27. helmikuuta

 

Suomen ja Balttian maiden itsenäisyysjuhlien keskellä saattaa unohtua että toisaalla itsenäisyyden toteutuminen saadaan vielä odottaa. Näin on mm Länsi-Saharassa jonka itsenäisyyspäivää vietetään tänään: Polisario julisti Saharan demokraattinen arabitasavallan – SADR:n [Sahrawi Arab Democratic Republic] – syntyneeksi Bir Lehloussa, Länsi-Saharassa 27. helmikuuta 1976.

Länsi-Sahara on Afrikan viimeinen siirtomaa. Se on taistellut jo yli 40 vuotta kansainvälisen oikeuden mukaisesta itsemääräämisoikeudestaan. Länsi-Sahara on elänyt konfliktin keskellä vuosikymmeniä. Länsisaharalaiset eli sahrawit ovat eläneet tämän ajan maantieteellisesti hajallaan pakolaisleireissä Algeriassa, Marokon miehittämillä alueilla ja osa diasporassa naapurimaissa, Euroopassa tai jopa Kuubassa.

Länsi-Sahara on tämän päivän vaiettu konflikti, maanryöstö ja pakolaisongelma, jota Suomikin EU:n jäsenenä tukee turvatakseen ranskalaiskalastajien ryöstösaalistuksen Länsi-Saharan aluevesillä.

Miehityksen historiaa

Länsi-Saharan vapautuksen kansallinen rintama Polisario perustettiin vuonna 1973 vaatimaan itsenäisyyttä lähes sata vuotta aluetta hallinneelta Espanjalta. Vuonna 1974 Espanja myönsi alueelle autonomian ja ilmoitti järjestävänsä itsemääräämisoikeudesta kansanäänestyksen. Kansanäänestys ei koskaan toteutunut.

Opiskelijaliikkeestä alkunsa saaneen Polisario -liikkeen tavoitteena oli lopettaa alueella Espanjan kolonialismi ja tämä tavoite siis saavutettiin mutta samalla naapurit – Marokko ja Mauritania – valtasivat alueen johon Polisario halusi itsehallinnon ja mahdollisen itsenäisyyden. Polisario julisti Saharan demokraattinen arabitasavallan – SADR:n [Sahrawi Arab Democratic Republic] – syntyneeksi Bir Lehloussa, Länsi-Saharassa 27. helmikuuta 1976. Syttyi 15 vuotta jatkunut sota.

Polisarion ajautui näin sissisotaan Marokon ja Mauritanian asevoimia a vastaan. Sahrawi väestö evakuoitiin pakolaisleireille Maronkon ilmavoimien pommitettua Länsi-Saharaa napalmilla ja fosforipommeilla. Suuri osa Länsi-Saharan alkuperäiskansasta sahraweista pakeni aavikon halki Algeriaan, jossa 150 000 sahrawi-pakolaista elää tänäkin päivänä pakolaisleireillä. Sahrawien lukumääräksi arvioidaan 200 000–250 000 ihmistä ja he asuvat Marokon miehittämillä alueilla, Polisarion hallinnoimalla aavikkoalueella, Mauritaniassa ja pakolaisleireillä Algeriassa.

Mauritania vetäytyi alueelta kesällä 1979 allekirjoitettuaan ns. Argelin sopimuksen. Sopimuksessa tunnustetaan Sahrawi väestön itsehallinto-oikeus Mauretanian samalla luopuessa kaikista aluevaateista Länsi-Saharassa. Marokon armeija valtasi Mauritanian hallitseman alueen mutta Mauritania tunnusti SADR:n 27. helmikuuta 1984.

1980-luvulla Marokko alkoi rakentaa muuria, joka jakaa Länsi-Saharan kahtia. Niin sanottu Marokon muuri on noin 2 720 kilometriä pitkä ja kostuu hiekasta, kivestä, piikkilangasta ja miinoista. Konflikti on johtanut siihen, että yli 150 000 länsisaharalaista pakolaista on asunut pakolaisleireillä Algeriassa jo vuodesta 1975 lähtien. YK:n järjestöt avustavat noin 90 000 pakolaista.

Vuonna 1991 YK:n avustuksella syntynyt rauhansopimus päätti 15 vuotta kestäneet taistelut Marokon ja Länsi-Saharan Polisarion välillä. Rauhansopimukseen kirjattiin lupaus itsenäisyyttä koskevan kansanäänestyksen järjestämisestä. Marokko on järjestelmällisesti estänyt rauhansopimuksen ehtojen toteutumisen. YK:n Länsi-Saharan rauhanturvaoperaatio MINURSO ei ole onnistunut puuttumaan rauhansopimuksen rikkomuksiin.

Saharan demokraattinen arabitasavalta ja muut

Algeria on kannattanut Länsi-Saharan itsenäisyyttä vuodesta 1975 lukien espanjalaisjoukkojen vetäydyttyä ja tunnusti SADR:n itsenäisyyden v. 1976. SADR on Afrikan Unionin perustajajäseniä ja AU on tukenut vuodesta 1982 Sahrawi väestön itsehallinto -oikeutta.

EU tukee YK:n linjausta joka puolestaan kannattaa oikeudenmukaisen ja pysyvän ratkaisun aikaansaamista joka turvaisi Sahrawi väestön itsemääräämisoikeutta; YK turvallisuusneuvosto on tehnyt yli 100 tätä tukevaa päätöslauselmaa. Vuoden 2017 tilanteen mukaan SADR:n itsenäisyyden oli tunnustanut 84 YK:n jäsenvaltiota, mutta näistä 39 on joko jäädyttänyt tunnustuksen tai perunut sen. Useat valtiot jotka eivät tunnusta SADR:n itsenäisyyttä pitävät kuitenkin Polisariota alueen väestön oikeutettuna edustajana mutta eivät kuitenkaan itsenäisen valtion pakolaishallituksena.

Marokko pitää Polisariota separatistisena liikkeenä ja SADR:ia Algerian käyttämänä nukkevaltiona Marokkoa vastaan. Marokko katsoo Länsi-Saharan alueen olevan historiallinen osa sitä, mutta Haagin kansainvälisen tuomioistuimen vuonna 1975 julkaiseman selvityksen mukaan on historiallisia todisteita siitä, että Marokko ei ole koskaan hallinnut kyseistä aluetta. Tämän johdosta alueen valloitus oli vuoden 1960 siirtomaavaltojen itsemääräämisoikeuden julistuksen vastainen.

Vastoin kansainvälisen tuomioistuimen neuvoa-antavaa lausuntoa Marokko siirsi 350 000 siviiliä ja 20 000 sotilasta Länsi-Saharan alueelle, vaikka aseellisia konflikteja sääntelevä kansainvälinen humanitaarinen oikeus kieltää miehittävää valtiota siirtämästä siviiliväestöään miehittämilleen alueille.

Bottom line

Vastoin kansainvälisen tuomioistuimen kantaa, jonka mukaan Länsi-Sahara on ei-itsehallinnollinen alue, Marokko jatkaa Ranskan tukemana alueen miehitystä ja sen luonnonvarojen hyväksikäyttöä. EU on solminut Marokon kanssa muun muassa kalastussopimuksen, jota sovelletaan Länsi-Saharan luonnonvaroihin vastoin sahrawien toiveita. Laittoman miehityksen ja siitä syttyneen sodan johdosta arviolta jopa 20 000 ihmistä on kuollut. Tuhansien sahraweiden katoamiset Marokon toimesta ovat yhä selvittämättä ja rankaisematta.

Myös marokkolaisten keskuudessa on syntynyt protestiliikettä, sillä maata hallitsee pieni eliitti. Marokko on menestyksekkäästi jäädyttänyt protestit sensuroimalla internetiä, estämällä journalistien työtä ja levittämällä väärää tietoa. Kiista Länsi-Saharan hallinnasta on myös vahvasti talouspoliittinen. Länsi-Saharalla on rikkaiden kalavesien lisäksi laajat fosfaattivarannot ja rautamalmiesiintymiä.

Länsi-Saharan konflikti voidaan ratkaista kansainvälisen yhteisön tuella. Haagin kansainvälisen tuomioistuimen ja YK:n johtamien rauhanneuvottelujen päätökset tulee panna toimeen. EU:n ja Suomen tulee osoittaa sitoutumisensa kansainvälisen oikeuden säädöksiin ja vaatia rauhansopimuksen kohtien noudattamista. EU:n tulee edistää Länsi-Saharassa rauhanomaista ratkaisua, jolla ehkäistään humanitaarisen kriisin ja pakolaiskriisin syvenemistä.

Kansainvälinen yhteisön tulee reagoida Länsi-Saharassa tapahtuviin ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden loukkauksiin. Konfliktin pitkittyminen lisää riskiä uudelle sodalle Luoteis-Afrikassa. Suomen tulee tunnustaa Länsi-Saharan – Saharan demokraattisen arabitasavallan- itsenäisyys ja tukea ponnisteluja järjestää kansanäänestys alueen tulevaisuudesta. Sitä kautta Suomikin voi edistää sahrawien itsemääräämisoikeuden toteutumista ja edistää konfliktin rauhanomaista ja oikeudenmukaista ratkaisua.

Näkökulmia Länsi-Saharasta


Kirjoituksen pääasiallisena lähteenä on Wikipedian ohella Kansainväisen Solidaarisuustyö ry:n – Kv Solid- tausta-aineisto sekä mainitun järjestön Länsi-Saharan tunnustamista vaativa vetoomus. Kansainvälisen Solidaarisuustyö ry toteutti yhteistyössä UESARIOn [länsisaharalaisten opiskelijoiden kattojärjestö] kanssa hankkeen jossa järjestettiin työpajoja pakolaisleireiltä, miehitetyiltä alueilta sekä diasporasta peräisin oleville nuorille. Työpajoissa käsiteltiin naisten aseman vahvistamista tulevaisuuden Länsi-Saharassa sekä johtajuutta ja poliittista toimintaa.

Standard
Uncategorized

Netanyahun oikeusprosessi

Ariel - Israelista suomeksi

Israelipoliisi on muodollisesti suositellut syytteiden nostamista pääministeri Benjamin Netanyahu’a vastaan lahjonnasta, petoksesta ja luottamuksen rikkomisesta. 14 kuukautta kestäneiden tutkimusten jälkeen poliisi katsoo saaneensa tarpeeksi todisteita suositella oikeuskansleri (Attorney General) Avichai Mandelblitille Netantahun syyttämiseksi kahdessa tapauksessa – Case 1000 lahjatapaus ja Case 2000, ns. Yediot tapaus. Netanyahun osuutta kahdessa muussa tapauksessa – Case 3000, sukellusvenekauppa ja Case 4000, Bezeq – selvitetään edelleen; lisäksi pääministerin vaimo Sara Netanyahun tapauksessa valtionsyyttäjä on jo ilmoittanut aikeensa nostaa syyte tätä vastaan kalliiden päivällisten tarjoamisesta.

Benjamin Netanyahu on kiistänyt kaikki syytökset ja pysyy päättäväisesti virassaan. Oppositio luonnollisesti on vaatinut pääministeriä eroamaan virastaan mutta hänen hallituskumppaninsa eivät näe tälle tarvetta ainakaan ennen oikeuskanslerin mahdollista syytteeseen johtavaa päätöstä. Jos syytteen nostamiseen päädytää voi tämä johtaa Netanyahu’n pääministeriyden loppumiseen; prosessi kuitenkin vie aikaa liki vuoden jopa enemmänkin tulevien vaalien – ennenaikaiset tai normaaliaikataulussa (marraskuussa 2019) pidettävät – tuodessa siihen oman lisänsä.

Poliisiviranomaisen suositukset

View original post 1,030 more words

Standard
Uncategorized

Kaasua Israelista Egyptiin

Ariel - Israelista suomeksi

Israelilainen energiayhtiö Delek Drilling ilmoitti $15 miljardin arvoisesta maakaasutoimituksesta Egyptiin.   Delek ja sen yhdysvaltalainen partneri, Noble Energy, allekirjoittivat 19.2.2018 sopimuksen myydä yhteensä 64 miljardia kuutiometriä (BCM) maakaasua runsaan kymmenen vuoden aikana  Egyptiläiselle Dolphinus Holdings -yhtiölle.

Map credit: Middle East Eye – MEE

Pääministeri Benjamin Netanyahu tervehti sopimusta ilolla pitäen sitä historiallisena ja sen tuovan valtion kassaan miljardeja israelilaisten koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. Netanyahun mukaan moni ei ole uskonut kaasualaan mutta poliitikot tiesivät sen vahvistavan maan turvallisuutta, taloutta ja alueellisia suhteita. 

Yossi Abu, Delek Drilling’n pääjohtaja, totesi sopimuksen olevan Israelin suurin maakaasun vientikauppa.  Hänen mukaansa pääosa kaasusta käytetään Egyptin kotimarkkinoilla vaikkakin sopimus voi pohjustaa tietä Egyptin muodostumiselle israelilaiskaasun viennin solmukohdaksi (hubiksi).  Kaasun odotetaan alkavan virrata Egyptiin ensi vuoden (2019) aikana.

Lähde: United with Israel 

Aiemmin kaasualasta:

Israel-Kreikka-Kypros Allianssi itäisen Välimeren Game Changer

Kypros, Egypti, Israel ja Kreikka turvallisuusyhteistyöhön

Energiakolmiosta itäisen Välimeren Game Changer

Leviathan kaasukentästä investointipäätös

Egyptin kaasulöytö vauhdittanee…

View original post 11 more words

Standard
Uncategorized

Puola jäädytti holokaust -lakinsa

Ariel - Israelista suomeksi

Israelin TV-raportin mukaan [24.02.2018] Puolan oikeusministeri Zbigniew Ziobro on jäädyttänyt toistaiseksi ristiriitoja herättäneen ns. holokaust -lain. Edelleen Puolan hallitus päätti lähettää virallisen delegaation Israeliin hiomaan lain sanamuotoa siten että molemmat osapuolet voisivat sen hyväksyä. Delegaation kokoonpanoa viimeistellään ja sen odotetaan saapuvan Israeliin lähipäivien aikana.

Holokaust-lain mukaan Puolan liittäminen natsi Saksan lopulliseen ratkaisuun juutalaisten tuhoamiseksi on rikos ja siitä tullaan rankaisemaan. Puolan parlamentti hyväksyi lain ja presidentti vahvisti sen allekirjoituksellaan.

Israelin ulkoministeriön pääjohtaja Yuval Rotem kutsui oikeusmisterin päätöstä Jerusalemin ja Varsovan välisen viime viikkoina käydyn keskustelun diplomaattiseksi saavutukseksi.

Lähde: Times of Israel

Useissa maissa – lähinnä Euroopassa – holokaustin kieltäminen on rangaistavaa. Sananvapauteen vetoamalla näin ei kuitenkaan ole mm USAssa ja Britanniassa.

View original post

Standard