konfliktit, Media

Bloggaus mediasodan välineenä

Kirjoitukseni Blogging & Web 2.0 As A Tool In The Media War by Ari Rusila käsittelee bloggausta osana sosiaalista mediaa ja Web 2.0 ympäristöä. Kirjoitus on julkaistu kirjassa A Flying Finn : Finnish Civil Society Actors in the Global Sphere  [Melasuo, Tuomo; Nissinen, Petter; Tomperi, Outi (ed.), 2013, published by Tampere Peace Research Institute; ISBN: 978-951-44-9191-7].

Kun aiemmin web-sivut olivat lähinnä katselua varten on nykyinen Web 2.0 toimintaympäristö mitä suuremmissa määrin vuorovaikutteinen. Bloggauksen ohella some käsittää sosiaalisia verkostoitumissivuja (facebook, linkedin…) mikroblogit (mm Twitter), wikit (wikipedia, -media, -leaks…) sekä sosiaalisia kirjanmerkkejä, tageja ym. Web 2.0 on siis luonut aivan uuden tason organisaatioiden, yhteisöjen ja yksilöiden väliselle kommunikaatiolle.

Perinteinen media omasi roolin sodissa ja konfliketissa jo ainakin sata vuotta sitten mm Armenian kansanmurhan yhteydessä se vaikutti humanitaariseen apuun USAsta ja myöhempiin oikeudenkäynteihin Turkissa. Kuitenkin vasta noin puoli vuosisataa sitten Vietnam osoitti median tulleen jopa vaikuttavammaksi tekijäksi kuin itse sotatoimet kentällä. Jugoslavian hajoamissodat kohottivat median käytön lopulta ammattimaiselle tasolle kun kroaatit, Bosnian muslimit ja Kosovon albaanit palkkasivat yhdysvaltalaisia PR-toimistoja muokkaamaan maan (USAn) yleistä mielipidettä itselleen suotuisaksi serbejä vastaan sittemmin toteutettujen interventioiden aikaansaamiseksi.

Uudesta sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä osa poliittisia ja sotilaallisia konflikteja ja sotia. Artikkelissani nostan esiin esimerkkeinä Moldovan twitter vallankumouksen, arabikadun tapahtumat, Iranin epäonnistuneen vihreän vallankumouksen (mutta menestyksekkään cybersodan) sekä Israelin esimerkkinä ehkä sofistikoidumpana somen käyttäjän sodankäynnin välineenä. Esimerkit siksi että näihin olen eri rooleissa (neutraalina tarkkailijana, kirjoittaen artikkeleita ruohonjuuritasolta, aktiivisena virtuaalisodan osallistujana) jossain määrin osallistunut.

Nykyinen internetkulttuuri on siirtänyt uutissyklin painopisteen someen. Konflikteissa Web 2.0 on erinomainen väline massojen mobilisoinnissa kuten mm värivallankumoukset ovat osoittaneet. Nopeatemoisen kumouksellisuuden vastapainoksi ongelmat alkavat demonstraatioiden tai jopa hallitusvaihdosten jälkeen jolloin tilanne saattaa muuttua päinvastaiseksi julkilausuttuihin tavoitteisiin – kuten demokratian laajentamiseen – nähden. Kuitenkin internet muodostaa erinomaisen välineen kansalaisjournalismiin, se voi jopa olla ainoita välineitä tutkivaan journalismiin ja paljastuksiin. Lukijan lähdekritiittisyys on ensiarvoista sillä samalla “facebook”journalismi mahdollistaa tarkoitushakuisenkin vääristelyn ja tyhjänpäiväisten huhujen ja valheiden levittelyn. Tälläkin varauksella blogosfääri virtuaalimaailma kuitenkin ehkä parhaiten voi kuvata mitä reaalimaailmassa tapahtuu ja miksi.

Aiheesta laajemmin myös pääblogissani julkaisemassani lievästi muokatussa versiossa

Blogging & Web 2.0 As A Tool In The Media War by Ari Rusila

Standard