EU

Mitä Syriza-hallitus tulee tekemään (Thessalonikin ohjelma)

MITÄ SYRIZA-HALLITUS TULEE TEKEMÄÄN

Thessalonikissa 15. syyskuuta 2014 julistettu ohjelma laatinut Alexis Tsipras

[Lähde: Vasemmistoliitto ]

NEUVOTTELUKONTEKSTI 

Vaadimme parlamenttivaalien pitämistä heti ja vahvaa neuvottelumandaattia, jonka tavoitteena on:

 Pyyhkiä pois suurin osa julkisen velan nimellisarvosta niin, että siitä tulee ”Eurooppalaisen velkakonferenssin” kontekstissa mahdollinen kantaa. Niin tehtiin Saksalle 1953. Niin voidaan tehdä myös Etelä-Euroopalle ja Kreikalle.

 Sisällyttää “kasvulauseke” jäljelle jäävän osan takaisinmaksuun niin, että se rahoitetaan kasvusta eikä budjetista.

 Sisällyttää huomattava maksuajan pidennys (“moratorio”) velanhoitoon varojen säästämiseksi kasvuun.

 Vapauttaa julkiset investoinnit Vakaus- ja kasvusopimuksen rajoituksista.

 Toteuttaa Euroopan investointipankin rahoittama julkisten investointien “Eurooppalainen uusjako”.

 Saada Euroopan keskuspankilta määrällinen helpotus valtion joukkovelkakirjojen suorilla ostoilla.

 Lopuksi julistamme jälleen kerran, että natsimiehityksen aikainen pakkolaina Kreikan pankista on meille yhä ratkaisematon asia. Kumppanimme tietävät sen. Siitä tulee maan virallinen kanta vallassaolomme ensimmäisistä päivistä alkaen.

Tämän suunnitelman pohjalta tulemme taistelemaan ja varmistamaan sosiaalisesti mahdollisen ratkaisun Kreikan velkaongelmaan niin, että maamme pystyy maksamaan jäljellä olevan velan luomalla uutta vaurautta eikä perusylijäämistä, yhteiskunnalta tuloja riistämällä.

Tällä suunnitelmalla me johdamme maan turvallisesti toipumiseen ja tuottavaan jälleenrakennukseen:

 Lisäämällä julkisia investointeja heti vähintään 4 miljardilla eurolla.

 Kumoamalla asteittain kaikki Muistion vääryydet.

 Palauttamalla palkat ja eläkkeet asteittain ennalleen kulutuksen ja kysynnän lisäämiseksi.

 Antamalla pienille ja keskisuurille yrityksille kannustimia työllistämiseen ja teollisuudelle tukea energiakustannuksiin vastineeksi työllistämis- ja ympäristöehdosta.

 Investoimalla tietoon, tutkimukseen ja uuteen teknologiaan saadaksemme viime vuosina suurina joukkoina maasta muuttaneet nuoret tutkijat palaamaan kotiin.

 Jälleenrakentamalla hyvinvointivaltion, palauttamalla oikeusvaltion ja luomalla meritokraattisen valtion.

Olemme valmiit neuvottelemaan ja työskentelemme mahdollisimman laajojen liittojen muodostamiseksi Eurooppaan.

Nykyinen Samarasin hallitus on jälleen kerran valmis hyväksymään velkojien päätökset. Ainoa liitto, jonka se haluaa muodostaa, on liitto Saksan hallituksen kanssa.

Tässä on välisemme ero, ja valinta on loppujen lopuksi tämä:

SYRIZA-hallituksen käymät eurooppalaiset neuvottelut tai Samarasin hallituksen antama hyväksyntä velkojien Kreikalle asettamille ehdoille.

Neuvottelut tai ei neuvotteluja.

Kasvu tai niukkuus.

SYRIZA tai Uusi demokratia.

Entä mitä tapahtuu ennen neuvottelujen saamista päätökseen?

SYRIZAn kanssa Kreikan yhteiskunnan Kansallisen jälleenrakennussuunnitelman puolesta.

Otamme vastuun, ja niin ollen velvollisuutemme on antaa Kreikan kansalle Muistion korvaava Kansallinen jälleenrakennussuunnitelma vallassaolomme ensimmäisistä päivistä alkaen, ennen neuvottelutuloksen selviämistä ja siitä riippumatta.

Kansallinen jälleenrakennussuunnitelma keskittyy neljään peruspilariin, joiden tavoitteena on peruuttaa yhteiskunnan ja talouden hajoaminen, jälleenrakentaa talous ja voittaa kriisi.

KANSALLISEN JÄLLEENRAKENNUSSUUNNITELMAN  NELJÄ PILARIA

 1. Humanitaariseen kriisiin vastaaminen
 2. Talouden käynnistäminen uudelleen ja verotuksen oikeudenmukaistaminen
 3. Työllisyyden palauttaminen
 4. Poliittisen järjestelmän muuttaminen demokratian syventämiseksi

————————————————————————————————–

 1. PILARI: Humanitaariseen kriisiin vastaaminen

Arvioidut kokonaiskustannukset 1,882 miljardia euroa

Ohjelmamme välittömistä toimista, joilla vastaamme humanitaariseen kriisiin, kustannusarvioltaan noin 2 miljardia euroa, merkitsee kattavaa hätäinterventioiden kokonaisuutta, jolla nostamme suojakilven haavoittuvimpien yhteiskuntakerrosten ylle.

 Ilmainen sähkö 300.000 kotitaloudelle, jotka elävät nyt köyhyysrajan alapuolella, enintään 300 kWh/kk/perhe eli 3.600 kWh/vuosi. Kokonaiskustannukset: 59,4 miljoonaa euroa.

 Ateriatukiohjelma 300.000 tulottomalle perheelle. Toteutetaan julkisen koordinointitoimiston kautta, yhteistyössä paikallisten viranomaisten, kirkon ja solidaarisuusjärjestöjen kanssa. Kokonaiskustannukset: 756 miljoonaa euroa.

 Asuntotakuuohjelma. Tavoitteena on hankkia aluksi 30.000 asuntoa (30, 50 ja 70 m²) antamalla vuokratukea 3 euroa/m². Kokonaiskustannukset: 54 miljoonaa euroa.

 Joulubonuksen palauttaminen 13. kuukauden eläkkeenä 1.262.920 eläkeläiselle, joiden eläke on enintään 700 euroa. Kokonaiskustannukset: 543,06 miljoonaa euroa.

 Ilmainen terveydenhuolto ja lääkkeet vakuuttamattomille työttömille. Kokonaiskustannukset: 350 miljoonaa euroa.  Erityinen julkisen liikenteen matkakortti pitkäaikaistyöttömille ja köyhyysrajan alapuolella eläville. Kokonaiskustannukset: 120 miljoonaa euroa.

 Lämmitysöljyn ja autojen dieselöljyn erityisen kulutusveron tasauksen peruuttaminen. Kotitalouksien lämmitysöljyn lähtöhinnan palauttaminen 0,90 euroon/l nykyisen 1,20 euroa/l asemesta. Tästä odotetaan koituvan hyötyä.

 1. PILARI: Talouden käynnistäminen uudelleen ja verotuksen oikeudenmukaistaminen

Arvioidut kokonaiskustannukset:  6,5 miljardia euroa

Arvioitu kokonaishyöty:    3,0 miljardia euroa

Toinen pilari keskittyy talouden uudelleenkäynnistämistoimiin. Etusijalla ovat reaalitaloutta tukahduttavien verojen ja kansalaisiin kohdistuvan taloudellisen taakan keventäminen, likviditeetin lisääminen ja kysynnän kasvattaminen.

Keskiluokan ja veronkiertoa harrastamattomien liiallinen verottaminen on saattanut suuren osan kansalaisista tilanteeseen, joka uhkaa välittömästi heidän työllisyysasemaansa, heidän yksityistä omaisuuttaan, olkoon se miten pieni hyvänsä, ja jopa heidän fyysistä olemassaoloaan, kuten ennätykselliset itsemurhaluvut todistavat.

 Valtion ja sosiaaliturvarahastojen saatavien järjestely 84 erässä.

Arvioitu hyöty: 3 miljardia euroa

Odottamiemme vuotuisten verotulojen (5–15 % kokonaisvelasta) saamista edistävät seuraavat toimet:

 1. Lopetetaan heti syytetoimet sekä pankkitilien, ensisijaisen asunnon, palkkojen jne. takavarikointi ja annetaan veroselvitystodistus kaikille järjestelyprosessiin osallistuville.
 2. Vuoden lykkäys syyte- ja täytäntöönpanotoimiin tulottomiksi todetuille järjestelyprosessiin osallistuville velallisille.
 3. Kumotaan perustuslain vastainen valtion erääntyneiden saatavien käsittely rikoksena, jonka tekijä on tavattu itse teosta (flagrante delicto).
 4. Poistetaan pakollinen erääntyneen velan 50 prosentin ennakkomaksu edellytyksenä oikeuskäsittelyn hakemiselle. Ennakkomaksusta tulee päättämään tuomari. Se tulee olemaan noin 10–20 %, riippuen velallisen varallisuustilanteesta.

 Nykyinen yhtenäinen varallisuusvero (ENFIA) lakkautetaan heti. Käyttöön otetaan suuromaisuudelle määrättävä vero. Neliömetriperusteisia kiinteistövyöhykemaksuja alennetaan heti.

Arvioidut kustannukset: 2 miljardia euroa

Tästä verosta tulee progressiivinen, ja verovapauden raja asetetaan korkealle. Ylellisiä koteja lukuun ottamatta vero ei koske ensisijaisia asuntoja. Se ei koske myöskään pieniä ja keskisuuria kiinteistöjä.

 Verotettavan vuositulon alarajan palauttaminen 12.000 euroksi. Veroluokkien määrän lisääminen progressiivisen verotuksen turvaamiseksi.

Arvioidut kustannukset: 1,5 miljardia euroa.

 Henkilökohtainen velkahelpotus järjestämällä yksityishenkilöiden ja yritysten järjestämättömiä lainoja (”ongelmalainoja”).

Tämä helpotuksia koskeva uusi lainsäädäntö tulee sisältämään nyt köyhyysrajan alapuolella olevien ihmisten lainojen tapauskohtaisen osittaisen poistamisen sekä yleisen periaatteen maksamattoman velan uudelleenjärjestelystä siten, että yhteenlasketut maksut pankeille, valtiolle ja sosiaaliturvarahastoille ovat enintään kolmannes velallisen tuloista.

 Olemme perustamassa julkista välittäjäorganisaatiota käsittelemään yksityistä velkaa, ei “roskapankiksi” vaan sekä hoitamaan mahdollisia erääntyneitä maksuja pankeille että toimimaan sovittujen järjestelyjen toteutumista seuraavana pankkivalvojana.

 SYRIZA panee lähipäivinä pöydälle lakiesityksen alle 300.000 euron arvoisten ensisijaisten asuntojen ulosmittausten lykkäämisestä määräämättömäksi ajaksi.

 Lakiesityksen mukaan kiellettäisiin myös laina- ja maamaksuoikeuksien myyminen tai luovuttaminen muilta rahoituslaitoksilta tai yhtiöiltä kuin pankeilta saatujen lainojen turvaamiseksi.

 Julkisen kehityspankin ja erityispankkien perustaminen:

Alkupääoma 1 miljardi euroa.

 Minimipalkan palauttaminen 751 euroksi.

Ei kustannuksia.

 1. PILARI: Kansallinen suunnitelma työllisyyden palauttamiseksi

Arvioidut kustannukset: 3 miljardia euroa

Kaksivuotisen suunnitelmamme työllisyyden palauttamiseksi odotetaan johtavan työpaikkojen 300.000:n nettolisäykseen kaikilla talouden sektoreilla – yksityisellä, julkisella ja yhteiskunnallisella. Suunnitelma on välttämätön, jotta työelämään saadaan mukaan pitkäaikaistyöttömät, varsinkin yli 55vuotiaat, sekä nuoret työttömät, jotka talouden kasvu suurelta osin sivuuttaisi. Suunnitelmamme säästäisi varoja työttömyysvakuutuksen laajentamiseksi koskemaan useampia edunsaajia.

 Muistio-hallitusten purkamien, työhön liittyviä oikeuksia suojelevien institutionaalisten puitteiden palauttaminen.

 Työehtosopimuksen niin sanotun “jälkivaikutuksen” palauttaminen; itse työehtosopimusten sekä välitysmenettelyn.

 Kaikkien laajat ja perusteettomat lomautukset sekä työvoiman vuokraamisen sallivien määräysten kumoaminen.

Ei kustannuksia

Työllisyysohjelma 300.000 uudesta työpaikasta.

Ensimmäisen vuoden arvioidut kustannukset: 3 miljardia euroa

 1. PILARI: Poliittisen järjestelmän muuttaminen demokratian syventämiseksi

Arvioidut kokonaiskustannukset: 0 euroa

SYRIZA-hallituksen ensimmäisestä vuodesta alkaen käynnistämme valtion institutionaalisen ja demokraattisen jälleenrakennusprosessin. Voimaannutamme edustuksellisen demokratian instituutiot ja perustamme uusia suoran demokratian instituutioita.

01 Valtion alueellinen järjestäminen. Läpinäkyvyyden, taloudellisen autonomian sekä kuntien ja alueiden tehokkaan toiminnan edistäminen. Voimaannutamme suoran demokratian instituutiot ja perustamme uusia.

02 Kansalaisten demokraattisen osallistumisen voimaannuttaminen.

Uusien instituutioiden perustaminen, esim. kansan lakialoiteoikeus, veto-oikeus ja oikeus vaatia kansanäänestystä.

03 Parlamentin voimaannuttaminen, parlamentaarisen koskemattomuuden supistaminen ja parlamentin jäsenten erityisen syytesuojajärjestelmän kumoaminen.

04 Radio/televisiomaiseman säätely ottaen huomioon kaikki lailliset edellytykset ja noudattaen tiukkoja rahoituksen, verotuksen ja sosiaaliturvan kriteerejä. Yleisradioyhtiö ERT:n perustaminen uudelleen nollapohjalta.  Kustannusarvio yhteiskunnan uudelleenjärjestelyyn tähtääviä välittömiä toimia koskevasta suunnitelmasta, josta ei voi neuvotella.

Olemme laskeneet kokonaiskustannukset heti käynnistettävästä ohjelmasta, jolla vastataan humanitaariseen kriisiin, sekä verokustannukset ylimitoitettujen verotoimenpiteiden kumoamisesta.

Ne katetaan kokonaan seuraavasti:

 1. Ensiksi, järjestely- ja selvitystoimilla ja –menettelyillä. Aiomme saada seitsemän vuoden kuluessa kokoon vähintään 20 miljardia euroa kaikkiaan 68 miljardin euron rästeistä. Se lisäisi valtion kirstuihin ensimmäisen vuoden aikana noin 3 miljardia euroa. 2. Toiseksi, torjumalla päättäväisesti veronkiertoa ja salakuljetusta (esim. polttoaineen ja savukkeiden salakuljetusta), mikä edellyttää määrätietoisuutta ja poliittista tahtoa nousta oligarkkien etuja vastaan. 3. Julkisen välittäjäorganisaation alkupääoman sekä julkisen kehityspankin ja erityispankkien perustamiskustannukset, yhteensä 3 miljardia euroa, rahoitamme Kreikan pankkien vakausrahaston 11 miljardin euron niin sanotulla ”mukavuustyynyllä”, joka on tarkoitettu pankkijärjestelmää varten. 4. Työllisyyden palauttamissuunnitelman kokonaiskustannukset ovat 5 miljardia euroa, joista ensimmäisen toteutusvuoden kustannukset muodostavat 3 miljardia euroa. Tuon ensimmäisen vuoden aikana kustannukset rahoitetaan seuraavasti: 1 miljardi euroa vuosien 2007-2013 kansallisen strategisen viitekehyksen ”siltahankkeista”; 1,5 miljardia euroa sen vuosien 2014-2020 vastineesta, ja 500 miljoonaa euroa muista Euroopan erityisistä työllistämisinstrumenteista.

Lisäksi, ajatellen valtavaa ponnistusta, joka tarvitaan eläkkeiden palauttamiseksi, hallituksemme sen sijaan, että myisi julkista omaisuutta, siirtää osan siitä sosiaaliturvarahastoihin.

Nämä ovat vähimmäistoimet, joihin on ryhdyttävä, jotta voitaisiin kumota yksityisen sektorin osallistumisen katastrofaaliset seuraukset eläkerahastoille ja yksittäisille obligaatioiden haltijoille sekä palauttaa eläkkeet vähitellen ennalleen.

THESSALONIKIN OHJELMAN ARVIOIDUT KOKONAISKUSTANNUKSET:

11,382 miljardia euroa

ARVIOIDUT KOKONAISTULOT:

12 miljardia euroa

Standard
Balkan, Energiapolitiikka, lähi-itä, MENA

Energiakolmiosta itäisen Välimeren Game Changer

Israelin, Kyproksen ja Kreikan kehittyvä ja syventyvä ”energiakolmio” ei rakenna uusiksi vain Euroopan energiapeliä Balkanilla ja itäisellä Välimerellä vaan omaa myös laajemmat geopoliittiset vaikutuksensa. Energiakolmiolla (The Energy Triangle) tässä yhteydessä tarkoitan Israelin, Kyproksen ja kreikan yhteishanketta hyödyntää itäisen Välimeren uudet ja merkittävät kaasulöydöt, putkistojen vedot kaasukentiltä Kreikkaan ja nesteytettyä kaasua (LNG) jalostaville laitoksille Kyprokseen ja Israeliin. Lisäksi yhtenä osahankkeena on kaasulla tuotettavan sähkön siirto uudessa mainitut kolme maata yhdistävässä korkeajännitelinjassa (2,000-mega-watt EuroAsia Interconnector). Triangelin yhteistyö tiivistyi varsinki vuoden 2010 jälkeen ns Gaza flotillan tuhottua Israelin ja Turkin suhteet.

Israelilais-yhdysvaltalainen yhtymä löysi Israelin aluevesiltä kaasua 1999 ja vuodesta 2004 käyttöön otetut ensimmäiset sisälsivät kentät sisälsivät kaasua noin 1+1triljoonaa kuutiojalkaa (tcf). Sittemmin 2009-10 löytyivät Haifan läheisyydestä Tamarin ja Leviathanin kentät käsittäen 26-36 tcf luonnonkaasua. Pelkästään tämä kentät täyttäisivät Israelin kaasuntarpeen 150 vuotta. Kyproksen eteläpuoleisilta talousvesiltä puolestaan löytyi 2011 ns Afrodite kenttä käsittäen 8 tcf kaasua, joka puolestaan täyttäisi Kyproksen kaasuntarpeen 200 vuotta. Nämäkin merkittävät ja osin jo tuotantoon tulleet löydöt ovat silti vain murto-osa alueen potentiaalista sillä Välimeren itäosassa sijaitsevassa ns. Levantin altaassa – on arvioitu olevan 123 tcf kaasua ja 1.7 miljardia barrelia öljyä. On oletettavissa, että myös Syyrian talousvesillä sijaitsee merkittäviä hyödyntämistään odottavia kenttiä. Egypti puolestaan omaa noin 70 tcf kaasureservin osin Välimeressä osin maalla hyödyntäen siitä noin 2 tcf vuodessa, käyttäen tuotannosta noin75% itse lopun mennessä vientiin.

Vielä vuoteen 2012 asti 70 % Israelin maakaasusta tuli Egyptistä. Egyptin yhä jatkuvat levottomuudet aiheuttivat ongelmia niin maakaasun tuonnille kuin sitä koskevan teollisuuden kehittämiselle Egyptissä, uusien kaasukenttien käyttöönotto on jo tehnyt Israelista kaasun suhteen omavaraisen ja kohottaa maan lähivuosina merkittäväksi energian viejäksi.

Energiakolmion turvallisuuden takaaminen on merkinnyt myös asevarustelua. Israel ilmoitti 2012 kuluttavansa 800 miljoonaa dollaria kaasulähteitä suojaaviin partioaluksiin, Kreikka on hankkimassa mm kuusi sukellusvenettä Saksasta sekä pari fregattia Ranskasta ja Kypros (Nikosia) on budjetoinut 150 miljoonaa dollaria partioaluksiin. Toisaalta osingoille epäonnekkaasti pyrkinyt Turkki on investoimassa yli kaksi miljardia dollaria omiin merivoimiinsa käsittäen mm helikopteritukialuksen.

Venäjä on yksi energiakolmion pääpelureista ja valtionyhtiö Gazpromin etsiessä taloudellista etua Israel ja Kypros puolestaan näkevät hyötyvänsä yhteistyöstä teknisen asiantuntemuksen ja poliittisen tuen muodossa. Kyproksella puolestaan useita miljardeja maksava Vasilikos’in LNG jalostuslaitos on saaren historian suurin yhdyskuntahanke kautta historian. Gazprom on myös ilmaissut suunnitelmansa linkittää Kreikka South Streamin kanssa, jolloin Venäjä voisi käyttää Kreikkaa potentiaalisena LNG hub’ina. South Stream – jonka kilpailijana ollut EU:n tukema Nabucco -hanke on jo käytännössä kuopattu – on geostrategisesti yksi Balkanin tärkeimpiä hankkeita IIMS:n jälkeen (Ks esim Is it time to bury Nabucco? ja EU’s big choice – Nabucco or South Stream? ).

Maaliskuussa 2013 Israel jo solmi 20 vuoden sopimuksen Gazpromin kanssa Israelin nesteytetyn maakaasun markkinoinnista vahvistaen venäläisten asemaa globaaleilla LNG markkinoilla. Strateginen yhteistyö nousevan energiasupervallan – Israelin – kanssa saattaa vähentää Moskovan tukea niin Syyrian nykyhallinnolle kuin Iranillekin. Israelilla puolestaan on mahdollisuus myydä kaasunsa sellaisenaan putkia myöten tai sähköksi tuotettuna korkeajännitelinjaa myöten Eurooppaan, tai sitten nesteytettynä maailmanmarkkinoille.

Aiheesta tarkemmin pääblogini kirjoituksessa

Realpolitik: The Energy Triangle As Game Changer For The Eastern Mediterranean

Standard
Balkan, EU

Vetoomus eurooppalaisten ihmisten puolesta

Pääblogissani olen toivomuksesta julkaissut Mikis Theodorakis’in and Manolis Glezos’in yleisen vetoomuksen eurooppalaisille liittyen talouskriisin varjolla saapuneen taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen uhan kohtaamiseen. Mielestäni heidän kirjoituksensa on paitsi vetoomus myös hyvin osuva kuvaus ja analyysi ongelmakentän syvällisemmästä puolesta.

Suosittelen luettavaksi ja jopa korjaustoimien aktivoimiseksi

FW: Common Appeal for the Rescue of the Peoples of Europe

Common Appeal for the Rescue of the Peoples of Europe

65 years after the defeat of nazism and fascism, European people are today confronting a dramatic threat, this time not military, but a financial, social and political one.

A new “Empire of Money” has been systematically attacking one European country after another in the last 18 months, without facing any substancial resistance.

European governments not only fail to organize a collective defense of European people against the markets, but, instead, try to “calm” the markets by imposing policies that remind us of the way governments tried to confront nazism in the ’30s. They organize “debt wars” between the peoples of Europe, just like when they were driven from the belle époque to World War 1.

The offensive of the markets initiated a war against Greece, an EU member-state, whose people have played a decisive role in the resistance against barbarity and the liberation of Europe in World War 2. In the beginning, this war was a communicative war, which reminded us of the campaigns against hostile, outcast countries, like Iraq or Yugoslavia. This campaign presented Greece as a country of lazy and corrupted citizens, while attempting to blame the “PIIGS” of Europe and not the international banks for the debt crisis.

Shortly, this offensive evolved into a financial one, which caused the submission of Greece under a status of limited sovereignty and the intervention of the IMF to the internal affairs of the Eurozone.

When they got what they wanted from Greece, the markets targeted the other, smaller or larger countries of the European periphery. The aim is one and common in all cases: The full guarantee of the interests of the banks against the states, the demolition of the European welfare state, which has been a cornerstone of European democracy and culture, the demolition of European states and the submission of the remaining state structures to the new “International of Money”.

The EU, which was presented to its peoples as a means for collective progress and democracy, tends to become the means for terminating prosperity and democracy. It was introduced as a means of resistance to globalization, but the markets wish it to be an instrument of this globalization.

It was introduced to German and other European peoples as a means of peaceful increase of their power and prosperity, but the way that all peoples are abandoned to be the pray of financial markets, destroys the image of Europe and turns the markets into actors of a new financial totalitarianism, into the new bosses of Europe.

We are facing the danger of repeating the financial equivalent of World War 1 and World War 2 in our continent and be dissolved into chaos and decomposition, in favor of an international Empire of Money and Weapons, in the economic epicentre of which lies the power of the markets.

The peoples of Europe and the world are facing a historically unprecedented concentration of financial but also political and media power by the international financial capital, ie by a handful of financial institutes, rating agencies and a political and media class redeemed by them, with more centers outside, than inside Europe. These are the markets that attack today in one European country after another, using the leverage of debt to demolish the European welfare state and democracy.

The “Empire of Money” now requires a fast, violent, brutal transformation of a Eurozone country, Greece, into a country of the third world, with a so-called program of rescue“, in fact therescue” of banks who lent the country. In Greece, the alliance of banks and the political leaderships imposed -through the EU, the ECB and the IMF a program that equals to to “economic and social murder” of the country and its democracy, and organizes the looting of the country before the bankruptcy to which it leads, wishing to make it the scapegoat of the global financial crisis and use it as a “paradigm” to terrorize all European peoples.

The policy that is currently conducted in Greece and attempts to spread, is the same applied in Pinochet’s Chile, Yeltsin’s Russia or Argentina and will have the same results, if not discontinued immediately. As a result of a program that supposedly intended to help the country, Greece is now on the verge of economic and social disaster; it is used as a guinea pig to study people’s reactions to social Darwinism and terrify the entire European Union, with what can happen to one of its members.

The markets may also be pushing and using the leadership of Germany in actions of destruction of the European Union. But it constitutes an act of extreme political and historical blindness for the dominant forces of the EU and first of all, for Germany, to think that there can be any project of European integration or even simple cooperation, on the ruins of one or more members of the Eurozone.


The planned demolition of major,
globally significant political and social achievements of the European peoples, can not establish any kind of European Union. It will lead to chaos and disintegration and it will promote the emergence of fascist solutions in our continent.

In 2008 private banking giants of Wall Street forced the states and state banks to bail them out of the crisis they themselves created, by paying with the taxpayers’ money the cost of their enormous fraud, such as mortgages, but also the operational cost of an unregulated casino-capitalism, imposed in the last twenty years. They turned their own crisis into a public debt crisis.


Now
they are using the crisis and debt, which they themselves created, to deprive the states and the citizens of the few powers they still hold.

This is one part of the debt crisis. The other is that financial capital, together with the political forces supporting it globally, imposed an agenda of neoliberal globalization, which inevitably leads to the relocation of production outside Europe and the downward convergence of social and ecological standards of Europe with those of the Third World. For many years they hid this process behind loans, but now they use the loans to complete it.

The “International of Money”, that wishes to eliminate any notion of state in Europe, threatens Greece today, Italy or Portugal tomorrow; it encourages the confrontation among European peoples and puts the European Union before the dilemma whether to transform into a dictatorship of the markets or to dissolve. It aims at making Europe and the world to regress in a state like the one before 1945, or even before the French Revolution and the Enlightenment.

In ancient times, the abolition, by Solon, of the debts which forced the poor to be slaves of the rich, the so-called Seisachtheia reform, laid the foundations for the birth, in ancient Greece, of the ideas of democracy, citizenship, politcs and Europe, the foundations of European and world culture.


Struggling against the class of wealth, the citizens of Athens led the way in the constitution of Pericles and the political philosophy of Protagoras, who declared that “Man is the measure above all money”.

Today, the wealthy classes are attempting to avenge ths spirit of man: “The markets are the measure above all men” is the motto that our political leaderships willingly embrace, in alliance with the devil of money, as Faust did.

A handful of international banks, rating agencies, investment funds, a global concentration of financial capital without historical precedent, claims power in Europe and the world and prepares to abolish the states and our democracy, using the weapon of debt to enslave the peoples of Europe, putting in place of the incomplete democracy we have, the dictatorship of Money and Banks; the power of a totalitarian empire of globalization, the political center of which is outside continental Europe, despite the presence of powerful European banks at the heart of the empire.

They started from Greece, using it as a guinea pig, to move then to the other countries of the European periphery, and gradually to the center. The hope of some European countries to eventually escape, just proves that today’s European leaders face the threat of a new “financial fascism”, not better than the way they faced the threat of Hitler during the inter-war period.


It is not by accident that a big part of the media controlled by bankers chose to attack against the European periphery, by naming these countries as “pigs”, and also turned to a contemptuous, sadistic, racist campaign of the media they own, not only against the Greeks, but against the ancient Greek heritage and the ancient Greek civilization. This choice shows the deeper, underlying goals of the ideology and the values of financial capital, which promotes capitalism of destruction.

The attempt of a part of the German media to humiliate symbols such as the Acropolis or the Venus de Milo, monuments which were respected even by Hitler’s officers, is nothing but an expression of the deep disdain of bankers, who control these media, not so much against the Greeks, but mainly against the ideas of freedom and democracy, which were born in this country.

The financial monster produced four decades of tax exemption for the capital, all kinds of “market liberalization”, widespread deregulation, abolition of all barriers to the flows of capital and commodities, constant attacks against the state, massive acquisition of political parties and media, ownership of the global surplus from a handful of vampire-banks of Wall Street. Now, this monster, a true “state behind the States”, is revealed claiming the completion of the financial and political “permanent coup d’ etat“, carried out for over than four decades.

Facing this attack, the political forces of the European right-wing and social democracy seem compromised after decades of “entryism” by financial capital, the most important centers of which are non-European. On the other hand, trade-unions and social movements are still not strong enough to block this attack decisively, like they repeatedly did in the past. The new financial totalitarianism seeks to take advantage of this situation, in order to impose finite, irreversible conditions across Europe.

There is an urgent need for an immediate, cross-border coordination of action by intellectuals, people of the arts and literature, spontaneous movements, social forces and personalities who comprehend the importance of the stakes; we need to create a powerful front of resistance against the advancing “totalitarian empire of globalization”, before it is too late.

Europe can survive only if we promote a united response against the markets, a challenge bigger than theirs, a new European «New Deal».

We must immediately stop the attack against Greece and other countries of the EU periphery; we must stop the irresponsible and criminal policy of austerity and privatization, which leads directly to a crisis deeper than the one of 1929.

Public debts must be radically restructured across the Eurozone, particularly on the expense of the private banking giants. Banks must be recontrolled and the financing of European economy must be under national and European social control. It is not possible to let the financial keys of Europe in the hands of banks like Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, the Deutsche Bank etc. We must ban the uncontrolled financial derivatives, which are the spearhead of the destructive financial capitalism, and create real economic development, instead of speculative profits.

– The present architecture, based on the Maastricht Treaty and the WTO rules, has established a debt production machine in Europe. We need a radical change of all Treaties, the submission of the ECB under political control by the European peoples, a “golden rule” for minimum social, fiscal, environmental standards in Europe. We urgently need a change of paradigm; a return to the stimulation of growth through the stimulation of demand, via new European investment programs, a new regulation, taxation and control of international capital and commodities flows; a new form of smart and reasonable protectionism in an independent Europe, which will be the protagonist in the fight for a multipolar, democratic, ecological, social planet.

We appeal to the forces and individuals who share these ideas, to converge into a broad, European front of action as soon as possible; to produce a European transitional program, to coordinate our international action, so as to mobilize the forces of the popular movement, to reverse the current balance of power and overthrow the current historically irresponsible leaderships of our countries, in order to save our people and our societies before it is too late for Europe.

Athens, October 2011

Mikis Theodorakis

Manolis Glezos

Standard