Israel, MENA

Jordan Gate

Syyrian sisällissodasta, palestiinalaisten väkivaltaisuuksista ja Temppelivuoren jännitteistä huolimatta Israel ja Jordania ovat tiivistäneet yhteistyötään. Maaliskuussa 2015 maat allekirjoittivat historiallisen lopullisen sopimuksen ns ’Red-Dead’ –hankkeesta – Punaisen meren ja Kuolleenmeren yhdistävästä putkilinjasta (ks. Red-Med kanaali ja Sininen rauha askeleen eteenpäin) – ja nyt puolestaan ns. ’Jordan Gate’ nytkähti liikkeelle.

Beit_shean_valleyIsraelilais-jordanialainen turvallisuus- ja liikennekomitea keskusteli tiistaina – 27.10.2015 – ns. ’Jordan Gate’ hankkeen edistämisestä. Kyseessä on yhteisen israelilais-jordanialaisen teollisuus- ja työssäkäyntialueen perustaminen ’Valley of Springs’n alueelle kuusi kilometriä etelään Jordanjoen ylityspaikasta Israelin koillisosassa. Kokouksessa sovittiin tulevien kuukausien keskinäisiin sopimuksiin pohjautuvasta työohjelmasta.

Alueellisen koordinaation varaministeri ja hankkeen ohjausryhmän johtaja Ayoob Kara totesi ’Jordan Gate’n olevan suuren mittakaavan taloudellinen projekti kahden maan välillä tuottaen jatkossa työtä ja hyvinvointia molemmin puolin rajaa. Yhteinen teollisuusalue Jordanian puolella käsittää israelilaisia ja jordanialaisia teollisuuslaitoksia kun taas Israelin puoleinen osa palvelee logistisena ja liikennepalvelujen alueena siirtäen tuotteet Israelin satamien kautta ulkomaille. Tavara- ja henkilöliikennettä varten alueiden väliin rakennetaan silta. Yhteinen teollisuusalue syventää Jordanian ja Israelin kaupallisia suhteita ja tuonee vakautta alueelle. Lähde: GPO

Op-Ed kommentti:

Jordanian ja Israelin rauhansopimuksessa lokakuussa 1994 sovittiin myös keskinäisistä rajoista

Jordanian ja Israelin rauhansopimuksessa lokakuussa 1994 sovittiin myös keskinäisistä rajoista

Viime viikkoina suomalaisen median uutisointi Israelista on liittynyt lähinnä palestiinalaisterroriin ja Israelin turvallisuusviranomaisten liian kovina pidettyihin otteisiin sen hillitsemiseksi; edelleen Temppelivuoren levottomuudet, osin kuviteltu Gazan saarto ja Gazasta tehdyt iskut ja erityisesti niitä seuranneet vastaiskut, israelilais-palestiinalaisen konfliktin osapuolten keskinäinen syyttely sekä Syyrian ja Irakin sisällissotien heijastusvaikutukset leimaavat suomalaislukijoiden saamaa kuvaa Israelista.

Mielestäni tämä ‘Jordan Gate’ kirjoitus osaltaan maalaa kuvaa myös toisenlaisesta, väkivallattomasta Israelista, jossa katse suuntautuu paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Israelin ja Egyptin sekä Israelin ja Jordanian keskinäiset rauhansopimukset osoittavat että sekä sopiminen että rauha ovat mahdollisia; Israelin ja Jordanian yhteishankkeet osoittavat myös sen miten rajat madaltuvat rauhan myötä. Toivoa sopii että myös palestiinalaiset näkisivät sopimisen edut ehkä katkerienkin kompromissien läpi

Liite: ’Valley of Springs’n alue ja kibbutsismi

’Valley of Springs’n alueella elää 9700 asukasta 26 kibbutsissa ja kuudessa moshavim’ssa. Koko Israelin ensimmäinen moshavim perustettiin v. 1921 Valley of Springs’n länsinaapuriin – Jezreel valley’hin.

kibbutsismi ja moshavit

Standard
lähi-itä

Sininen rauha askeleen eteenpäin

Joulukuussa 2013 alustavasti Israelin, Jordanian ja Palestiinalaishallinnon kesken sovittu kolmikantainen Punainen meri-Kuollut meri hankesopimus on siirtynyt toteuttamisvaiheeseen. Helmikuun 25 päivänä 2015 Israelin alueellisen koordinaation ministeri Silvan Shalom Jordanian vesiministeri Hazim El-Naser allekirjoittivat sopimuksen ns. Seas Canal hankkeen ensi vaiheesta. Tämä vaihe käsittää suolanpoistolaitoksen rakentamisen Aqabaan palvelemaan Aravan aluetta Israelissa ja Aqabaa aluetta Jordaniassa. (Lähde: GPO)

Kokonaisuudessaan hanke pohjautuu jo ainakin 20 vuotta vanhaan ideaan pumpata Punaisesta merestä vettä kuivuvaan Kuolleeseen mereen rakennettavan 180 km pitkän putkiston kautta. Vielä 1960-luvulla Kuolleen meren taso oli 390 metriä merenpinnan tason alapuolella ollen nyt 420 metriä ja ennusteen mukaan 450 metriä vuonna 2040. Myös ”Kahden meren kanaali” nimellä kutsuttu hanke on yksi keskeisimmistä suosituksista vuonna 2011 julkaistussa raportissa Blue Peace: Rethinking Middle East Water. Sveitsiläis-ruotsalaisella rahoituksella tuettu ja intialaisen asiantuntijaryhmän vetämä suunnitteluhanke lähti ajatuksesta että vesikriisi voitaisiin muuntaa sosiaallis-taloudellisen kehityksen voimavaraksi ja alueellisen rauhan mahdollisuudeksi. Tämä ”hydro-diplomatia” on kuvattavissa alueelliseksi yhteistyöksi joka luo taloudellista dynamiikkaa ylikansallisesti kaikille osapuolille. ”Sininen rauha” raportti esittää tiekartan tälle yhteistyölle ja nyt sovittu putkistohanke liitännäisineen on sen merkittävin toteutukseen päässyt osa.

Rakennettava putkisto ottaa 200 miljoonaa kuutiometriä vettä vuodessa Punaisesta merestä ja siitä noin puolet johdetaan Kuolleeseen mereen. Toinen puoli kulkeutuu Aqabaan rakennettavaan suolanpoistolaitokseen ja näin käsitelty vesi palvelee Aravan laakson sekä Israelin ja Jordanian eteläosien tarpeita. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös sopimus jolla Israel myy Jordanialle 50 miljoonaa m3 vettä Kinnaret järvestä Jordanian pohjoisosien tarpeisiin. Muita hankkeen liitännäisiä ovat sähköntuotanto putkiston varrella sekä matkailufasiliteettien parantaminen. Putkistohankkeen kustannusarvio on 300-400 miljoonaa dollaria, tarjouskilpailu käynnistyi vuoden 2014 puolella ja itse toteutusaika on kolme vuotta. Edellä kuvatusta hankkeesta enemmän kirjoituksessa  Blue Peace: Red Sea-Dead Sea Pipeline Plan Signed .

Red Sea - Dead Sea Pipeline. Images courtesy of ESA.

Standard
lähi-itä

SodaStream rauhanmallina

IL:n tämänpäiväisen jutun mukaan Paula Vesala nostaa Facebook-kirjoituksessaan esiin Vain elämää -sponsori SodaStreamin toiminnan Israelin miehittämällä Länsirannalla. Uutinen antaa hieman yksipuolisen kuvan laittomuuksista ja ihmisoikeusloukkauksista liittyen Soda Stream yhtiöön. Tässä muutama taustoittava näkemys:

 

1) Yksi Soda Streamin parista kymmenestä tuotantolaitoksesta sijaitsee länsirannalla Mishor Adumimissa ns kiistanalaisella alueella. Kiistanalaisella niin kauan kunnes asukkaita edustavat osapuolet sopivat tarkasta rajanvedosta.

2) Ko tuotantolaitos työllistää 1,300 työntekijää joista 500 on länsirannan arabeja (kiistanalaiselta alueelta), 450 on Israelin arabikansalaisia ja 350 on Israelin juutalaisia.

3) Soda Streamin monietnistä laitosta voi pitää jopa rauhan malliesimerkkinä osoituksena siitä että eri eri etnisiä taustoja omaavat ihmiset voivat työskennellä yhdessä nauttien samaa palkkaa, muita etuja ja oikeuksia etnisestä taustasta riippumatta. Ihmisoikeudet toteutuvat myös siltä osin että arabi voi toimia juutalaisen esimiehenä kuin myös päinvastoin.

4) Ihmisoikeuksiin liittyen kyse ei ole myös työvoiman riistosta: Keskipalkka lienee noin 2000 USD kuukaudessa kun Palestiinalaishallinnon minimipalkka on noin 377 USD/kk.

5) Kuriositeettina mainittakoon, että Norjan, Ruotsin ja Suomen boikottiviritelmät ovat johtaneet siihen, että näihin maihin Soda Streamin tuotteet tuotetaan länsirannan tehtaan sijaan ihmisoikeuksien luvatussa maassa eli Kiinassa.

P.S:

Itse en ole ko yhtiön kanssa missään tekemisissä enkä seuraa sponsoroinnin kohteena olevaa ohjelmaakaan vaan otin asian esiin koska yhtiö edustaa yhtä kv boikottiliikkeen kohdetta.

 

Standard
konfliktit, lähi-itä, Uncategorized

Jordanialaissheikki: Allah antoi Israelin juutalaisille

Jordanialainen uskonoppinut Sheikh Ahmad al-Adwan omaa poikkeuksellisen omaperäisen tulkinnan Koraanin opetuksista väittäessään käytännössä Allahin antaneen Israelin juutalaisille. Joulukuussa 2012 Sheikh al-Adwan vieraili Israelissa tapaamassa juutalaisia rabbeja keskustellakseen uskontojen välisestä liennyksestä. Hänen tällöin antamansa haastattelu on nyt julkaistu englanninkielisenä käännöksenä uutissivusto ‘Midan’ toimesta.

Haastattelussaan al-Adwan siteeraa useita koraanin säkeitä joissa hänen mielestään Allah testamenttaa pyhän maan juutalaisille kutsuen maata jopa nimellä Israel. Edelleen hän kyseenalaistaa Jerusalemissa muslimien al- Aqsaan liittyvät traditiot ja Temppelivuorta koskevat vaateet.

Jordanialaissheikki kritisoi myös palestiinalaisten tapaa käyttää siviilejä ihmiskilpinään; tämä tapa tuli hänelle tutuksi -70 luvulla jolloin hän omin silmin todisti konfliktia länsirannan arabien ja Jordanian armeijan välillä. Al-Adwan pitää palestiinalaisiksi itseään kutsuvien oikeutta omaan valtioon perusteettomana Allahin testamentattua maan juutalaisille.

Al-Adwanin ohella muutama muukin muslimioppinut on päätynyt vastaavalle kannalle.  Italian muslimineuvoston pääsihteeri Abdul Hadi Palazzin ajatukset näyttävät menevän yksi yhteen sheikin tulkinnan kanssa:
Palazzi accepts Israel’s sovereignty over the Holy Land, and says the Qur’an supports it as the will of God as a necessary prerequisite for the Final Judgment. He accepts Israel’s sovereignty over Jerusalem, if the rights of other religions are protected. He quotes the Qur’an to support Judaism’s special connection to the Temple Mount. (http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Hadi_Palazzi)

Myös Muhammad Al-Hussaini (Leo Baeck Rabbinical College, London) omaa vastaavan “muslimisionistisen” kannan: Muhammad Al-Hussaini, a Muslim scholar, understands the text of the Qur’an to award the Holy Land to the Jews for all time, and he holds that Muslims can be convinced of this interpretation. (http://www.meforum.org/2464/quran-covenant-with-je… )

Jos al-Adwanin opetukset edustavat marginaalista islamin tulkinnan ääripäätä on päinvastainen tulkinta voittamassa alaa Islamilaisen kalifaatin toimesta. The Algemeinerin   haastattelussa amerikkalaissyntyinen IS aktivisti lupailee juutalaisille uutta holokaustia kunhan Irak ja Syyria on ensin saatu hallintaan. Tri Muhammad Al Atawneh, Lähi-idän osastolta Negevin Ben-Gurion yliopistolta, arvioi että nuoret ulkomaalaiset kalifaatin taistelijat näkevät toisaalta radikaalin islamin kansallisvaltioiden epäonnistumisen kautta ja toisaalta ammentavat islam-tietoisuutensa ei uskonnollisista lähteistä. Al Atawneh ei voi ymmärtää mitä tekstejä päitä leikkaavat radikaalit seuraavat.

IS(IS) 5-vuotissuunnitelma

Sheikh al-Adwanin ja IS:n (kalifaatin) tulkinnat islamista lienevät toistensa ääripäitä joiden väliin mahtuu lukematon määrä muita tulkintoja koskien mm Israelin olemassaolon oikeutusta ja muslimien toimintatapoja lähi-idässä. Minulle henkilökohtaisesti uskonnolliset tulkinnat – ovat ne sitten Koraanista, Raamatusta tai muista pyhistä kirjoituksista ja legendoista – juutalaisten oikeudesta kotimaahansa ovat merkityksettömiä. Israelin oikeutus olemassaoloonsa ja alueeseensa pohjaa mielestäni ensinnäkin ko etnis-kultuurisen ryhmän vuosistatoja kohtaamaan antisemitismiin ja toisaalta sen huipentumaan juutalaisten kansanmurhana, holokaustina, IIMS:n aikana. Tämän ainutlaatuisen kokemuksen myötä kansainvälinen yhteisö lopulta osoitti juutalaisille turvapaikan Palestiinan brittimandaatin alueelta. Toki näin uudelleensyntynyt Israel samalla loukkasi ja loukkaa edelleen alueen arabiasukkaiden oikeuksia mutta mainitsemani tausta huomioon ottaen juutalaisilla on mielestäni alueen arabeja suurempi oikeutus kotimaahansa.

Tätä aihetta käsittelen laajemmin pääblogini kirjoituksessa

Jordanian Sheikh: Allah gave Israel to the Jews

Standard
konfliktit, lähi-itä

Operaatio Protective Edgen erityispiirteitä

Operaatio Protective Edge käynnistyi Hamasin alettua ampumaan rakettejaan kesäkuussa Israelin siviiliväestöä kohtaan niin että pelkästään 7 heinäkuuta 2014 70 rakettia ammuttiin Gazasta kohden Israelia päättäen “meet quiet with quiet” politiikan Gazan alueen ja Israelin kesken.

Tämänhetkinen sota noudatti samaa käytäntöä, noidankehää, dynamiikkaa kuin aiemmatkin Gazan konfliktit 2008-2009 ja 2012 eli Hamas haluaa profiloitua vahvana palestiinalaisten edustajana ja ampuu rakettejaan Israeliin, Israel vastaa ilmaiskuin ja tarvittaessa maaoperaatioin, kansainvälinen yhteisö lähettelee pahaksuvia lausuntojaan. Kun Hamas voi esittää kannattajilleen jonkin symbolisen voiton ja Israel uskoo tuhonneensa parin vuoden rauhallisemman ajan takaavan määrän Hamasin hyökkäyskalustoa ja -rakenteita on aika kypsä Egyptin/Turkin/Qatarin välityksellä solmitavalle tulitauolle jonka jälkeen ryhdytään USAn johdolla valmistelemaan jälleen uutta neuvottelukierrosta vanhoin ideoin.

Käynnissä olevassa sodassa on nyt ilmennyt muutamia erityispiirteitä poikkeuksena aiempaan kaavaan jotka myös arvioni mukaan pidentävät konfliktin kestoa pari-kolme viikkoa. Näistä erityispiirteistä korostaisin kolmea tekijää: Hamasin lisääntynyt hyökkäyskapasiteetti, ironisesti sen pienempi sotilaallinen ja poliittinen vaikuttavuus ja gazalaisten siviilien ja taistelijoiden kuolinsuhde.

Kapasitteettilisä 1: Uusi raketteja

Tämän uusimman konfliktin aikana Hamasilla on ensi kertaa käytössään pidemmän kantaman raketteja – Khaibar-1 aka M-302 – joiden takia liki koko Israelin väestö on tulietäisyydellä.

Myös Hamasin aiempia järjestelmiä on kehitetty laadultaan ja määrältään. Israelin tiedustelu on arvioinut Hamasin ja Palestiinan Islamilaisen Jihadin rakettiarsenaalin seuraavaksi:

Lyhyt kantama (15-20 km)

 • Yli 2000 yksikköä itse tuotettu raketteja (15 km)
 • Yli 3500 yksikköä salakuljetettujen rakettien (15 km)
 • Noin. 500 yksikköä itse tuotettu Grad raketteja (20 km)
 • Noin. 300 yksikköä salakuljetettuja Grad raketteja (20 km)

Keskipitkä kantama (jopa 45 km)

 • Noin. 400 yksikköä itse tuotettu parannettu Grad raketteja (45 km)
 • Noin. 1600 yksikköä salakuljetettujen parantunut Grad raketteja (45 km)

Keskipitkän kantama (jopa 80 km)

 • Yli 500 yksikköä itse tuotettu keskipitkän kantaman raketteja Fajr-5/M-75
 • Useita kymmeniä raketteja Fajr-5/M-75(80 km)

Pitkä kantama (100-200 km)

 • Kymmeniä pitkän kantaman raketteja mm M-302 (100-200 km)

Yhteensä: Noin 9,0 00 – 11,000 rakettia

Hamasin ohella myös Fatahin ryhmät ( Al-Aqsa Martyrs’ Brigades ja Abdul Qader Husseini Battalions) ovat osallistuneet Grad-rakettien ampumiseen; samoin ilmeisesti palestiinalaisryhmä (eikä Hizbollah) laukaisi muutaman raketin Libanonista. Lisäksi se on nyt havaittu, että mitä IDF ampui alas 14. heinäkuuta miehittämättömän lennokin Patriot ohjuksella. Jota järjestelmää käytettiin nyt ensi kertaa Israelissa 20 vuoteen.

Hamasin toive Tel Avivin pommittamisesta ja merkittävästä israelilaisten siviiliuhrien määrästä kariutui kuitenkin “Rautakupoliin” ja muihin Israelin kehittyneisiin ohjuspuolustusjärjestelmiin (näistä lisää mm artikkelissani Will Iron Dome balance the Hamas Terror? )

Kapasiteettilisä 2: Hyökkäystunnelit

Rakettikapasiteettia merkittävämpi Hamsin uusi strateginen ase on ns. Hyökkäystunnelit Gazasata rajan ali Israeliin. Hyökkääjät rajan ali yllättivät muutaman kerran israelilaiset ja loivat pelon maasodan tulosta Israelin puolelle. Israelin tiedustelun huomaamatta Hamas on mitä ilmeisimmin sijoittanut humanitaarisia avustusrahoja ja rakennustarpeita hyökkäystunneleiden rakentamiseen Gazasta Israelin puolelle. Yksi inventoiduista tunneleista on n 2.5 km pitkä, siihen käytettiin 800 tonnia betonia, sen rakentamiseen arvioidaan tarvitun 100 työntekijää yli kahden vuoden ajan kustannuksien ollessa noin 10 miljoonaa dollaria. Näitä tunneleita on toistaiseksi saatu Israelin hallintaan 13 ja kaikkiaan niitä arvioidaan olevan jopa yli 30.

Israelin osalta hyökkäystunnelit pidentävät operaatio Protective Edge‘a viikkokausia jotta kaikki tunnelit löydetään ja tuhotaan jolloin näiden uhka voidaan poistaa seuraavaksi kahdeksi kolmeksi vuodeksi. Hamasille tunneleiden sotilaallinen vaikutus jäi vaatimattomaksi poliittisen vaikutuksen ollessa liki negatiivinen. On ilmeistä että Hamas on investoinut merkittävästi rakennusmateriaalia, työvoimaa ja rahaa tunneleiden rakentamiseen ja nämäkin resurssit olisi voitu käyttää siviiliväestön olojen kohentamiseen.

Siviiliuhrit

Siviilien rooli tässäkin sodassa on perinteinen: Hamas ja muut palestiinalaiset terroristijärjestöt kohdistavat tarkoituksellisesti tointansa israelilaisia siviilejä vastaan ja käyttää omaa väestöään ihmiskilpinä suojelemaan johtajiaan rakettien laukaisupaikkoja sekä kansainvälisessä mediasodassa propakandavälineenä. Tämän hetken konfliktissa tämä siviilien käyttö on saanut yhä brutaalimpia muotoja. Israelin pyrkiessä usein keinoin välttämään siviiliuhreja Gazassa on Hamas todistettavasti useaan otteeseen vedonnut väestöön ihmiskilpien muodostamiseksi johtajiensa ja laukaisufasiliteettiensa suojaamiseksi. Ihmiskilpien ohella Hamas on pyrkinyt kätkeytymään moskeijoiden, sairaaloiden ym siviilirakennusten suojiin sijoittamalla rakettejaan jopa kahteen YK järjestön kouluun.

Aiempaan tapaan Israel on pyrkinyt välttämään gazalaisia siviiliuhreja kehottamalla näitä siirtymään turvallisille, alueille ennen ilmaiskuja, varoittamalla iskuista etukäteen puhelimitse, lentolehtisin tai äänipommein. Näitä toimia Hamas on nyt aktiivisesti pyrkinyt vastustamaan houkuttelemalla ja painostamalla siviileitään ihmiskilviksi. (Lisää Israelin toimista Gazan siviiliuhrien välttämiseksi ks esim kirjoitukseni Minimizing Collateral Damage In Gaza Conflict ) Sodasta huolimatta Israel on pitänyt auki Gazaan johtavia ylityspaikkoja josta humanitaarinen apu on virrannut alueelle keskeytyksettä samoin gazalaissiviilit ovat päivittäin päässeet Israeliin erikoissairaanhoitoon kuten aiemminkin. Israel on jo useaan otteeseen hyväksynyt mm Egyptin välittämät esitykset ns humanitaarisiksi tulitauoiksi, Hamas puolestaan ei ja hyväksymiäänikin on rikkonut ainakin pari kertaa.

Aiemmissa Gazan operaatioissa siviiliuhrien suhde kokonaisuhrimäärään on pieni (noin yksi yhteen) verrattuna muihin konflikteihin kuten vaikkapa Balkanilla, Tsetseniassa, Afganistanissa ja Irakissa (jopa neljä yhteen). Kun vaikkapa Kosovossa Naton ilmahyökkäyksissä kuoli yksi siviili kahta hyökkäystä kohden oli luku tämän operaation alkuvaiheessa yksi siviiliuhri 14-15 hyökkäystä kohden. Hamasin valitseman ihmiskilpitaktiikan takia arvioisin siviiliuhrien määrän meneillään olevassa operaatiossa olevan merkittävästi aiempaa suurempi suhteessa kohteena oleviin taistelijoihin.

Kaikki gazalaiset siviiliuhrit eivät lisäksi ole Israelin aiheuttamia. Yli 100 Gazasta ammuttua rakettia on epätarkkuuksien takia pudonnut Gazaan oman väestön niskaan ja on esim vahvoja epäilyjä siitä että yhden YK:n koulun lapsiuhreineen tuhosi yksi tällainen oma raketti. Lisäksi Hamas on myös tämänkin operaation aikana jo teloittanut useita yhteistoiminnasta israelilaisten kanssa syytettyjä gazalaisia.

Hamas menettämässä poliittisen tuen

Hamasin motiivina rakettihyökkäysten lisäämiseen lienee halu korottaa järjestön heikentynyttä profiilia. Varsinkin Egyptin nykyhallinnon toimet ovat poliittisen tuen ohella leikanneet merkittävästi Hamasin johdon taloutta erityisesti salakuljetustunnelien sulkemisen myötä. Tulonmenetykset ovat johtaneet palkkaviipeisiin hallinnon työntekijöille ja sitä myöten kasvavaan tyytymättömyyteen. Profiilinnosto on tärkeää myös suhteessa Fatahiin järjestöjen yhtenäisyyspyrkimysten mahdollisesti johtaessa parlamentti- ja presidentinvaaleihin palestiinalaisalueilla.

Hamasin tultua valtaan Gazassa se esittäytyi tuoreena vaihtoehtona läpikorruptoituneelle Fatahille. Nyt kuitenkin ihmiset Gazassa ovat nähneet ettei eroja juurikaan ole. Hamasin poliittisen toimiston johtaja Khaled Mash’al viettää luksuselämää Qatarissa kaukana tavallisten gazalaisten kärsimyksistä Qatarin ja Egyptin pankkeihin tekemiensä 2.6 miljardin dollarin talletusten turvin. Pääministeri Haniyeh osti 2010 neljällä miljoonalla dollarille tontin ja sen jälkeen kiinteistöjä 13 lapselleen. Lähi-idän Media Research Instituten (MEMRI) raportin mukaan Gazassa ei ole puutetta miljoonan dollarin huviloista eikä niiden ostajista. Tri Ahmed Karima, Kairon al-Azharin yliopistosta toteaakin Hamasin muuttuneen vastarintaliikkeestä poliittiseksi puolueeksi edustaen yli 1,200 miljonääriä.

Uusin
Pew kysely osoittaa, että vain 35% palestiinalaisista suhtautuu myönteisesti Hamasiin – 63% Gazassa ja 47% Länsirannalla on kielteinen suhtautuminen. Myös muslimimaailman reaktio operaatio Israelin operaatioon on ollut vaatimaton ja aiempaa verraten Euroopassakaan ei ole kovin laajoja massaprotesteja syntynyt. Medianäkyvyyskin on ollut pienempää Ukrainan ja Irakin viedessä huomiota toisaalle.

Päätelmäni

Ensimmäinen askel operaatio Protecti Edgen päättymiseen lienee palata marraskuun 2012 tulitaukosopimukseen. Tämän jälkeen mahdollinen skenaario voisi olla Fatahin ja Hamaksen yhteishallintasopimuksen täytäntöönpano ja uudet vaalit palestiinalaisalueilla. Mielestäni yhteishallitus ainakin mudollisesti voisi halutessaan ryhtyä jälleen rauhanneuvotteluihin Israelin kanssa vaikkapa kahden valtion mallin pohjalta. Jos kitkerä kompromissi ei tälläkään kertaa palestiinalaishallinnolle kelpaa ovat uhkana molemminpuoliset yksipuoliset toimenpiteet. Israelin keskusta-vasemmistossa ja keskusta-oikeistossa on kannatusta saamassa yksipuoliset alueliitokset länsirannalta Israeliin, on esitetty jopa koko alue C:n liittämistä. Länsirannan alueille A ja B sekä Gazaan palestiinalaiset voivat halutessaan perustaa valtionsa ja aloittaa suhteiden normalisoinnin ja alueellisen yhteistyön tältä pohjalta uudelleen.

Käynnissä oleva sota Gazassa on toistaiseksi päivittänyt toisaalta Hamasin sotilaallisen iskukyvyn kapasiteetin kasvun sekä toisaalta Israelin parantuneen kyvyn vastata tähän haasteeseen. Jos sota päättyy aiempaan tapaan tulitaukoon ja yli 20 vuotta vanhoihin ideoihin pohjaaviin neuvotteluihin alkanee uusi Gazan operaatio kolmen vuoden kuluessa Hamasin hankkiessa uutta iskukalustoa nyt menetettävän tilalle. Jos rohkeutta riittää kompromissin nielemiseen tulitaon ja mahdollisten yksipuolisten toimien jälkeen voisi nähdäkseni pidemmällekin rauhalliselle jaksolle olla mahdollisuuksia.

Aihepiiristä laajemmin pääblogini kirjoituksessa

Peculiarities of Operation Protective Edge .

Joitakin perusteita edellä esitetyille näkemyksilleni on mainitun kirjoitukseni liitteen Materials regarding IDF’s efforts to avoid harming civilians  videoissa ja artikkeleissa.


Standard
BalkanBlog, MENA, Middle-East

Does Israeli Society explain Its Superiority in The Middle East?

In Arab and Iranian dictators’ propaganda there is almost no problem that is not caused by the existence of Israel, the Middle East’s sole democracy. Most of the Arab and Muslim states do not recognize Israel’s right to exist. However the freest Arabs and Muslims in the Middle East live in Israel. The Israeli government is the only one in the Middle East that is elected by free citizens — including Arabs and Muslims. Ironically even Islamic values seems better to be implemented in Western countries than in any country in world dominated by Islam.
In my opinion the modern society based on (Western or European) civilization or cultural history might explain the huge imbalance in the Great Middle East.The core reason for the imbalance between societies in the great Middle East might be from my point of view in the role of religion in different societies – in the lines between religion and secularism , between state and religion, between theocracy and democracy.

 

Why are Muslims so backward and powerless?

All the world’s Muslims have fewer Nobel Prizes than Trinity College, Cambridge. They did great things in the Middle Ages, though.(Richard Dawkins)

Why Arabic Spring transformed itself Islamic winter and why also after that it is so difficult to establish some kind of constititional democracy in any Arab country even if the majority of population demands the change of regime. A quite good answer I found from article Why are Muslims so backward and powerless? written by Dr.Farrukh Saleem, the Pakistani Executive Director of the Centre for Research and Security Studies, a think tank established in 2007 and an Islamabad-based freelance columnist. Some highlights from his article describing not only Arab states but Muslim world in general:

 • There are an estimated 1,476,233,470 Muslims on the face of the planet: one billion in Asia, 400 million in Africa, 44 million in Europe and six million in the Americas . Every fifth human being is a Muslim; for every single Hindu there are two Muslims, for every Buddhist there are two Muslims and for every Jew there are one hundred Muslims. There are 57 member-countries of the Organisation of Islamic Conference (OIC), and all of them put together have around 500 universities; one university for every three million Muslims. The United States has 5,758 universities and India has 8,407. In 2004, Shanghai Jiao Tong University compiled an ‘Academic Ranking of World Universities’ , and intriguingly, not one university from Muslim-majority states was in the top-500.
 • As per data collected by the UNDP, literacy in the Christian world stands at nearly 90 per cent and 15 Christian-majority states have a literacy rate of 100 per cent. A Muslim-majority state, as a sharp contrast, has an average literacy rate of around 40 per cent and there is no Muslim-majority state with a literacy rate of 100 per cent.
 • Some 98 per cent of the ‘literates’ in the Christian world had completed primary school, while less than 50 per cent of the ‘literates’ in the Muslim world did the same.
 • Around 40 per cent of the ‘literates’ in the Christian world attended university while no more than two per cent of the ‘literates’ in the Muslim world did the same.
 • Muslim-majority countries have 230 scientists per one million Muslims. The US has 4,000 scientists per million and Japan has 5,000 per million. In the entire Arab world, the total number of full-time researchers is 35,000 and there are only 50 technicians per one million Arabs. (in the Christian world there are up to 1,000 technicians per one million).
 • Furthermore, the Muslim world spends 0.2 per cent of its GDP on research and development, while the Christian world spends around five per cent of its GDP.

Dr. Saleem concludes that the Muslim world lacks the capacity to produce knowledgeand continues his statistics:

 • Daily newspapers per 1,000 people and number of book titles per million are two indicators of whether knowledge is being diffused in a society.
 • In Pakistan, there are 23 daily newspapers per 1,000 Pakistanis while the same ratio in Singapore is 360. In the UK , the number of book titles per million stands at 2,000 while the same in Egypt is 20.

Sothe Muslim world is failing to diffuse knowledge.Exports of high technology products as a percentage of total exports are an important indicator of knowledge application. Pakistan’s export of high technology products as a percentage of total exports stands at one per cent. The same for Saudi Arabia is 0.3 per cent; Kuwait , Morocco , and Algeria are all at 0.3 per cent, while Singapore is at 58 per cent. So the Muslim world is failing to apply knowledge. Interestingly, the combined annual GDP of 57 OIC-countries is under $2 trillion. America , just by herself, produces goods and services worth $12 trillion; China $8 trillion, Japan $3.8 trillion and Germany $2.4 trillion (purchasing power parity basis). Oil rich Saudi Arabia , UAE, Kuwait and Qatar collectively produce goods and services (mostly oil) worth $500 billion; Spain alone produces goods and services worth over $1 trillion, Catholic Poland $489 billion and Buddhist Thailand $545 billion. In addition Muslim GDP as a percentage of world GDP is fast declining.

Why are Muslims powerless?
Dr. Farrukh Saleem‘s final conclusion: Because they aren’t producing, diffusing and applying knowledge. And, the future belongs to knowledge-based societies.

Country Literacy rate (all) Male Literacy Female Literacy
World

Israel

Egypt

Iran

Iraq

Lebanon

Jordan

Morocco

Libya

Tunisia

Syria

Saudi Arabia

84.1%

97.1%

72%

85%

78.2%

87.4%

93.4%

56.1%

89.2%

74.3%

79.6%

86.6%

88.6%

98.5%

80.3%

89.3%

86%

93.1%

96.6%

68.9%

95.6%

83.4%

86%

90.4%

79.7%

95.9%

63.5%

80.7%

70.6%

82.2%

90.2%

43.9%

82.7%

65.3%

73.6%

81.3%

 

Quite the contrary in Israel

For comparison Israel, the 100th smallest country, with less than 1/1000th of the world’s population, can lay claim to the following:

 • Israel has the highest ratio of university degrees to the population in the world. Three Israeli universities are ranked within the top 100 universities in the world. The Hebrew University of Jerusalem has risen 4 points from number 57 in 2011 to 53 in 2012, according to the Shanghai Academic Ranking. The Technion (Israel Institute of Technology) was ranked 78th, and the Weizmann Institute of Science was ranked 93rd. The Tel Aviv University ranked in the top 150 while the Bar Ilan University and the Ben Gurion University were both ranked in the top 400. When ranked according to specific fields, Israel fares even better. In Mathematics, three universities made it to the top 100; The Hebrew University in 16th place, Tel Aviv in 30th and the Technion in the top 74. In Computer Science, four Israeli schools were ranked in the top 100. The Weizmann Institute was ranked 12th, the Technion came in 15th, the Hebrew University 27th, and Tel Aviv University – 29th.
 • Israel produces more scientific papers per capita than any other nation by a large margin – 109 per 10,000 people – as well as one of the highest per capita rates of patents filed. Twenty-four percent of Israel’s workforce holds university degrees – ranking third in the industrialized world, after the United States and Holland – and 12 percent hold advanced degrees.
 • Israel leads the world in the number of scientists and technicians in the workforce, with 145 per 10,000, as opposed to 85 in the U. S., over 70 in Japan, and less than 60 in Germany. With over 25% of its work force employed in technical professions. Israel places first in this category as well.
 • In proportion to its population, Israel has the largest number of startup companies in the world. In absolute terms, Israel has the largest number of startup companies than any other country in the world, except the US (3,500 companies mostly in hi-tech). On a per capita basis, Israel has the largest number of biotech start-ups. Israel is ranked #2 in the world for venture capital funds right behind the US and outside the United States and Canada, Israel has the largest number of NASDAQ listed companies. Israel has the third highest rate of entrepreneurship – and the highest rate among women and among people over 55 – in the world.
 • Israel has the highest average living standards in the Middle East. The per capita income in 2000 was over $17,500, exceeding that of the UK.
 • Israel’s $100 billion economy is larger than all of its immediate neighbors combined.
 • Relative to its population, Israel is the largest immigrant-absorbing nation on earth. Immigrants come in search of democracy, religious freedom, and economic opportunity.
 • Israel has the highest percentage in the world of home computers per capita as well Israel has the world’s second highest per capita of new books and has more museums per capita than any other country. Israel has the highest percentage in the world of home computers per capita.

All this from a country just 60 years young while engaged in regular wars with an implacable enemy that seeks its destruction, and an economy continuously under strain by having to spend more per capita on its own protection than any other country on earth. Israel is a success story, and it seems that it will continue: Israel’s acceptance into the exclusive club of OECD, as well last year into EU’s Horizon 2020 program and CERN constitutes recognition of its accomplishments. Its integration into the global economy is further evidence that it is not isolated internationally. In the peace negotiations between Israel and the Palestinians, Israel will be negotiating from a position of strength. By contrast, the Arab states that are dealing with the challenges of modernity are in a severe economic, social and political crisis, particularly since the Arab Spring, and the power gap between Israel and its Arab neighbors has steadily widened. A strong economy is a significant factor in the building of military might and also in a society’s ability to withstand a protracted conflict.

Despite Islam’s rise in the region, which is problematic for Israel, Egypt and Jordan have stuck to the peace treaties. Israel continues to have unofficial relations with the Gulf emirates and the North African states. The fluctuations in relations between Israel and the Palestinians have almost no effect on the relations between Israel and most of the world. Relations with the Muslim world have actually improved since Israel established good relations with Muslim states in the Caucasus and central Asia, which became independent after the disintegration of the Soviet Union.

Non-Muslim Countries Lead in Islamic Values!

We must emphasize that many countries that profess Islam and are called Islamic are unjust, corrupt, and underdeveloped and are in fact not ‘Islamic’ by any stretch of the imagination.”( Hossein Askari)

In a BBC interview, Hossein Askari, an Iranian-born academic, Professor of International Business and International Affairs at George Washington University said a study by himself and colleague Dr Scheherazde S Rehman, also rates Israel (27) as being more compliant with the ideals of the Koran than any predominantly Muslim country. Not a single majority Muslim country made the top 25 and no Arab country is in the top 50. In doing the study they applied the ideals of Islam in the areas of a society’s economic achievements, governance, human and political rights, and international relations, he said. On that index “Muslim countries do very badly,” he said and accused them of using religion as an instrument of power.

Looking at an index of Economic Islamicity, or how closely the policies and achievements of countries reflect Islamic economic teachings – Ireland, Denmark, Luxembourg, Sweden, the United Kingdom, New Zealand, Singapore, Finland, Norway, and Belgium round up the first 10”. In their ‘Overall Islamicity Index’, a measure that encompasses laws and governance, human and political rights, international relations, and economic factors, “the rankings are much the same: New Zealand, Luxembourg, Ireland, Iceland, Finland, Denmark, Canada, the United Kingdom, Australia, and the Netherlands; and again only Malaysia (38) and Kuwait (48) make it into the top 50 from Muslim countries,” he said.
If a country, society, or community displays characteristics such as unelected, corrupt, oppressive, and unjust rulers, inequality before the law, unequal opportunities for human development, absence of freedom of choice (including that of religion), opulence alongside poverty, force, and aggression as the instruments of conflict resolution as opposed to dialogue and reconciliation, and, above all, the prevalence of injustice of any kind, it is prima facie evidence that it is not an Islamic community,” he said.

Source and more in An Economic IslamicityIndex by Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari and in BBC interview .

My conclusions

So, why are Muslims so powerless? Answer: Lack of education. All we do is shouting to Allah the whole day and blame everyone else for our multiple failures! ( Dr. Farrukh Saleem)

In my opinion the core obstacle to democracy in Arab countries is that a big share of population does not have access to many-sided information sources nor they don’t have means to make a critical analysis even about that limited information which they can reach. When biased (ruling regime) tv-broadcasts, rumours and fanatic provocatours lay the basis to ones personal decisions the public opinion easily reflects the will of others.

The cause for the huge imbalance between societies in the Great Middle East might be in the role of religion in different societies. In Israel there is a clear line between religion and state, and in overall European or Western countries have embraced secularism. In Arab or Muslim dominated countries Islam is more than a religion and it is primarily a political system controlling all aspects of the life of the believer. The main difference of approaches is that in democracy, laws are made by people but in Islam the laws made by people are not recognized as the laws are made by God and the ruler, as the executioner of divine law, is not accountable to the people. In a strict theocratic system with Allah alone at its head and where allah’s law is interpreted by a ruling body of clerics is absolutely incompatible with democracy as there is no room for a secular political system in which all people are treated as equals.

The progress and the political and economic reforms that spread across the world during the 20th Century largely skipped the Arab world and much of the Muslim world. Come the 21st Century, with all the new technological power and information, not only with Al-Jazeera, through the internet and social networks that we are familiar with; and it hits these societies with a harsh blow; it exposed the citizens of these countries to what they had been missing. This caused a huge turmoil as these changes did not occur gradually, allowing for economic and political liberalism. The irony of the Arab Spring was that in opening the door for popular discontent, it demonstrated that while the discontent was real, it was neither decisive nor clearly inclined toward constitutional democracy.

Different paths of development – or lack of that – in Israel vs Arab countries are creating in my opinion basic obstacle to solve Israeli-Palestinian conflict. As democratic constitutional state Israel must deal with more or less undemocratic regimes, tyrannies,dictatorships. At best the peace treaties can gain time for some period, at worst the treaty is immediately forgot after ceremonies and photo-opportunity. From my perspective peace process can be successful only if it sprouts from the grassroots of society – otherwise it is both pointless and useless.

 

Standard
MENA, Middle-East

The Kerry Plan For Israel And Palestine – Can It Work?

Israeli-Palestinian peace talksUS Secretary of State John Kerry’s intense shuttle diplomacy helped resume Israeli-Palestinian peace talks in July 2013 and were to take up to nine months, until April 29 this year. Now Kerry is now planning to present a US framework plan that will lay out what Washington considers the core concessions Israelis and Palestinians need to make for a fair, lasting deal.

The exact content of the US framework plan remains uncertain for peace deal between Israel and the Palestinian Authority (PA). However it is preindicated that it will call for a phased Israeli withdrawal from Judea and Samaria based on the 1949 lines, with “unprecedented” security arrangements in the strategic Jordan Valley. The framework plan includes Israeli withdrawal from disputed territories of West Bank but will not include certain settlement blocs, Israel will compensate the Arab side for this with Israeli territory. The plan will call for Palestine to have a capital in Arab East Jerusalem and to recognize Israel as the nation-state of the Jewish people. It will not include any right of return for Palestinian refugees into pre-1967 Israel.

Neither side is pleased with framework plan as such however both sides probably are poised to accept the forthcoming, non-binding agreement with sufficient reservations to make it meaningless, yet enabling Kerry to demonstrate a “successful diplomatic coup.”

Kerry’s plan

Israel lobby in USAUS Secretary of State John Kerry’s is now finalizing a framework for final status talks with both Israeli and Palestinian leaders. Kerry‘s plan will include following components according his speech to the World Economic Forum (WEF) in Davos on 24 January 2014:

 • an independent state for Palestinians wherever they may be”
 • security arrangements for Israel that leave it more secure, not less”
 • a just and agreed solution to the Palestinian refugee problem; an end to the conflict and all claims”
 • mutual recognition of the nation-state of the Palestinian people and the nation-state of the Jewish people”

Kerry gave specific attention to security, commenting, “the Israelis rightfully will not withdraw unless they know that the West Bank will not become a new Gaza.” There has been consultations with Israeli, Palestinian and Jordanian leaders over a “security structure that meets the highest standards anywhere in the world” in the Jordan Valley, incorporating “a layered defence” system. Israel and the PA disagree over the necessity of Israeli troops to stay in the Jordan Valley in the event of an Israeli withdrawal.

Security

In a New York Times interview published on Sunday (Feb. 2nd 2014), Abbas presented his positions on security issues, saying that Israeli troops could remain in the territory of a Palestinian state for five years after the signing of a peace agreement. Abbas also said that an American-led NATO force could patrol a future Palestinian state indefinitely. Abbas said the NATO force could stay “for a long time, and wherever they want, not only on the eastern borders, but also on the western borders, everywhere. The third-party can stay. They can stay to reassure the Israelis, and to protect us.” “We will be demilitarized,” Abbas said. “Do you think we have any illusion that we can have any security if the Israelis do not feel they have security?” Abbas said the Palestinian state would not have its own army, but only a police force, meaning that the NATO force would be responsible for preventing weapons smuggling and terrorism. Abbas also suggested that Israeli settlements could be phased out over the course of a timetable similar to his five-year proposal for the Israeli military withdrawal.

Territory

“What Israel has won on the battlefield, it is determined not to yield at the [U.N. Security] Council table.” (David Ben-Gurion when threatened with U.N. Security Council sanctions)

New talks are possible due active and skilled shuttle diplomacy implemented by US Secretary of State John Kerry, who succeeded where both his predecessor Hillary Clinton and his superior, President Barack Obama, failed. Kerry has highlighted a 2002 offer by the 22-nation Arab League to make peace with Israel  in return for a Palestinian state broadly inside borders that existed before Israel occupied the West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem in 1967.In May 2013, a high level Arab League delegation, after meeting with Kerry, agreed to change the language of the Arab Peace Initiative from its rigid demand for a Palestinian state on the 1967 lines to accepting “comparable,” mutually agreed and “minor” land swaps.80% of the settlers live in large blocs close to the Green Line. To connect those blocs up to Little Israel will need a land swap of about 6%. That is doable. This has been almost accepted in earlier talks at Camp David and Annapolis as well in Olmert’s proposal at last final status negotiations 2008. While 20% of the settlers live outside these green line blocs, these settlements will not be part of Israel proper, after a proposed deal so some 20-30,000 households will have to be absorbed back into Israel and this is doable.

Martin Indyk, the State Department’s lead envoy to the Israeli-Palestinian negotiations, told the Jewish leaders on 30th Jan. 2014 that under the framework agreement about 75-80 percent of settlers would stay in what would become Israeli sovereign territory through land swaps; he added that it was his impression that Palestinian Authority President Mahmoud Abbas was not averse to allowing settlers who want to remain as citizens of the Palestinian state. The sides, he said, will negotiate with the expectation of reaching a final deal by the end of 2014. (Source: The Times of Israel)

An official in the Israeli prime minister’s office said Sunday Binyamin Netanyahu believes Jewish settlers should have the option of staying in a future Palestinian state. In Davos, he told the World Economic Forum Saturday that he did not intend to uproot any Israelis in a peace deal. The prime minister sees no reason why a Palestinian state should be “ethnically cleansed.” An official in the Israeli prime minister’s office said Sunday Binyamin Netanyahu believes Jewish settlers should have the option of staying in a future Palestinian state. In Davos, he told the World Economic Forum Saturday that he did not intend to uproot any Israelis in a peace deal. The prime minister sees no reason a Palestinian state should be “ethnically cleansed.”

More about earlier negotiations in PaliLeaks, land swaps and desperate search of peace .

Israeli proposal for borders of West Bank according PM Olmert

For peace deal I consider that Israel needs to agree to a Palestinian state based on the 1967 lines with territorial swaps, when just 60 to 90 percent of settlers need to be included in the settlement blocs. The outcome of Kerry’s plan might well be close to that what PM Olmert offered to PA on 2008. Themap  of this earlier proposal can be downloaded also from my Document library.

BDS as thread?

In WEF/Davos Kerry commented that “for Israel there is an increasing de-legitimization campaign that has been building up. People are very sensitive to it, there is talk of boycott and other kinds of things,” implying that such a campaign would gain traction if peace talks should fail. Netanyahu said that efforts to boycott Israel will “cause the Palestinians to become entrenched behind their obstinate positions and push peace farther away.” He added that, “no pressure will cause me to give up Israeli vital interests, first and foremost the security of Israeli citizens.” However, Labour MK Merav Michaeli blamed Netanyahu for the volatile rhetoric surrounding boycotts, saying “Netanyahu exposed us to the threat of sanctions … Israeli security is a fantasy if we don’t have a diplomatic treaty, and that includes our economic security.” (Source BICOM ) Israel’s Defense Minister Moshe Ya’alon later responded that a European boycott is preferable to rocket attacks on Ben-Gurion Airport.

I agree with Kerry, it is hard to avoid the conclusion that the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) movement is picking up speed. Danske Bank, Denmark’s largest bank, has decided to sever its ties with Israel’s Bank Hapoalim, citing “legal and ethical conflicts” with the bank’s activities beyond the Green Line. A Bank Hapoalim statement said that “Denmark’s Danske Bank has no investments, of any kind, with Bank Hapoalim.” The Danish bank’s decision followed a similar decision by PGGM, the Netherlands’ largest pension fund management company, which on Jan 2014 decided to divest from Israel’s five largest banks, saying they either have branches in the West Bank or are involved in financing settlement construction. On the other hand Dutch pension fund ABP, one of the largest pension funds in the world, announced on Wednesday that after looking into the matter it sees no reason to end its relationship with three Israeli banks. Sweden’s Nordea Bank — the largest bank in Scandinavia – has asked Bank Leumi and Mizrahi-Tefahot Bank for clarifications over their activities beyond the Green Line, in what banking experts in Israel defined as a potential pre-divestment move. According to a Jan. 19 report in the Financial Times, the ABP pension fund — the world’s third-largest — and two of Europe’s biggest investment firms, Scandinavian pension fund Nordea and Norway’s DNB Asset Management Group, are also reviewing their holdings in Israeli banks. Sources in the Israeli banking sector said Saturday that the recent moves were, for the most part, only declarative in nature, attempts to make political statements, and are unlikely to come to fruition. (Source Israel Hayom )

anti-BDS postcard

A new study that debunks the myth that Israel is a liability to Europe Added Value: Israel’s Strategic Worth to the European Union and its Member States, a joint report by The Henry Jackson Society and Friends of Israel Initiative, examines the extent to which Israel represents a strategic asset to the EU. The report looks at three key arenas: military, economic and scientific/technological. It finds that Europe is more secure, more innovative and more relevant on the world stage thanks to the tools Israel provides: from unmanned aerial vehicles to intelligence; from energy to pharmaceuticals; and from particle accelerators to high tech start-up. Among the report’s key findings there are e.g thatcontrary to news reports of EU-Israel disagreements – such as European Commission directives to label Israeli goods from the West Bank – by the most important measures, the EU’s relations with Israel are closer than at any time in the Union’s history. With nearly €30 billion in bilateral trade, the EU is Israel’s top source of imports and Israel is Europe’s leading trade partner in the Eastern Mediterranean. As the European economy continues to falter, EU exports to Israel are growing by roughly 5% a year. A world leader in high-tech innovation, Israel is vital in keeping Europe competitive in science and technological. (Full report can be downloaded from my Document Library.)

Israeli government effectively succumbed to a boycott of settlements in order to be eligible for the EU’s Horizon 2020 scientific cooperation agreement, the guiding blueprints for the EU’s scientific research. Also on Jan. 2014, the Israeli flag was hoisted for the first time to join the other 20 flags of the organization’s member states, after UNESCO officially recorded Israel’s accession as a new CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire/European Council for Nuclear Research) member state.

Central Bureau of Statistics’ data indicated that Israeli exports came to $92.5 billion in 2013, despite the global recession and slumping dollar exchange rates, compared to $60 billion in exports in 2010. Broken down by blocs, Europe received the largest share of Israel’s exports (32 percent), followed by Asia (25%) and the United States (21%).

Jewish state?

Prime Minister Benjamin Netanyahu has said thatIt would be “absurd” to expect Israel to recognize a nation state for the Palestinian people without reciprocal recognition of Israel as the nation state for the Jewish people. But issue was first raised already 2000 (by Tzipi Livni) and later at the 2007 Annapolis Conference. Today Livni might not view this recognition as a precondition to negotiations. However in my opinion when one state recognizes another it does not imply recognition of its political structure, for example U.S. in 1933 formally recognized the Soviet Union simply as state and not as a communist or Marxist state; and when most of the world’s democracies recognized Israel after its establishment, that too was as a state and nothing more.

From Israeli point of view the meaning of the term “Jewish state” is a state that cannot be flooded by foreigners to the point where it changes its demographic character, meaning there can be no “right of return” for the descendants of the 1948 refugees. So anyone who would recognize Israel as the Jewish state as part of a peace deal would announce the de facto end of the Israeli-Palestinian conflict, and relinquish any future demands of Israel. From Palestinian side President Abbas stuck to his intransigence on the issue of recognition of Israel as a Jewish state, saying it was “out of the question.” Abbas mentioned that Jordan and Egypt were not asked to do so when they signed peace agreements with Israel.

Jordan will not recognize Israel as a Jewish state, the Kingdom’s foreign minister declared, expressing a latent Hashemite fear of Jordan becoming the de-facto Palestinian state. Jordan is concerned that defining Israel as a Jewish state may eventually lead to the forced deportation of Palestinians eastward across the Jordan river. According to some estimates, approximately half of Jordan’s population of 6.4 million does not hold citizenship. The massive number of non-citizens is comprised mostly of Palestinian refugees, but also war refugees from Iraq and Syria more recently. Over 3 million Jordanian residents are of Palestinian origin. Ever-mindful of a demographic takeover, Jordan has recently begun blocking the entry of Palestinian refugees fleeing the civil war in Syria. (Source The Times of Israel )

Missing Gaza question?

In my opinion question about Gaza should have been solved at early stage during negotiations. Hamas still has its grip on Gaza even weakened after Sisi’s coup in Egypt. The economy of Hamas is weakening as Egypt has closed main part of over one thousand smuggling tunnels on Gaza border; before that Hamas administration got remarkable income from smuggling activities.

Rockets are still fired from there and conflict – fights between Egypt armed forces and Islamic militants and rocket fire from Sinai towards Eilat – has more and more moved to Sinai peninsula. For example February 01st, 2014 saw the pipeline that transports gas from Egypt to Jordan being subject of a blow up by militants. The attack is the third of its type in less than a month. The pipeline that connected Egypt to Jordan and Israel has been the target of various attacks ever since the start of the Egyptian revolution in 2011 for ending the Hosni Mubarak regime. These acts of rebellion led to severe disruptions in the flow of gas from Egypt to Jordan and to a complete halt of Egyptian natural gas supply to Israel. On the other hand Israel is less affected by the damage to the pipeline given that it has since discovered enough gas off its shores to keep the natural gas coming for decades to come. Israel’s Leviathan field contains around 19 Tcf of natural gas and is expected to come online sometime in 2017 while its 10 Tcf Tamar field started supplying gas in March 2013. (See more in Realpolitik: The Energy Triangle As Game Changer For The Eastern Mediterranean )

So a new reintegration strategy is needed instead of isolation, it should reconnect Gaza with the West Bank to lessen Hamas’ grip on Gaza. Israel and PA should encourage to re-establish trade links with Gaza strengthen the moderate middle class; a transit corridor between Gaza and West Bank would help to restore the social bonds and build national consciousness required for statehood. The Palestinians want territory within Israel to build a transport link that connects Gaza and the West Bank, and this could form part of an exchange deal. All this can help politically PA to be ready for Palestinian national elections.

Jerusalem – Two peoples, One Capital?

Jerusalem is one of the key challenge to a deal and at least three dimensions should be solved. The negotiators need to delineate the territorial borders, the political arrangements (for example on the Temple Mount), and then to begin work on the security arrangements that would address all the concerns regarding the territorial and political questions. It is anticipated that the Arab neighborhoods of Jerusalem will be under Palestinian control.

A solution whereby Arab neighbourhoods would come under Palestinian sovereignty and Jewish neighbourhoods would stay under Israeli sovereignty is needed. Israel will have to agree to a Palestinian presence in Jerusalem to the point where the Palestinians realize their goal of establishing a capital in the city. Palestinian side has criticized Kerry for offering the Palestinians a capital in the villages of Abu Dis and al-Ram, and not in Jerusalem. Previous negotiations have also proposed a special regime for the Old City.

Jerusalem deal according Olmert proposal

Bottom line

“I hope we reach a deal with the Palestinians, if not, we’ll manage.” (Defense Minister Moshe Ya’alon )

“A peace deal will ensure Israel’s future as a Jewish and democratic state as well as its social and economic prosperity. If Ya’alon does not understand this, he is not fit to continue in his position, and we would certainly be able to manage better without him.” (MK Nitzan Horowitz/Meretz)

The British Guardian newspaper quoted   a “Jerusalem-based source close to the negotiations” as saying that Indyk’s negotiating team has “only have maybe 10% chance of success” in its efforts to broker an Israeli-Palestinian peace agreement. The Guardian also quoted a former American diplomat who worked on previous rounds of Israel-Palestinian peace talks as dismissing most members of the current American negotiating team as “pencil sharpeners” and “bag carriers.”

Inside Israeli government there is different views as well more or less rude critics against FM Kerry personally and about his peace plan. The outcome might even be that PM Netanyahu will remove Bayit Yehudi from the coalition and replace it with Labor, which is more amenable to a peace treaty. Labour Party leader Isaac Herzog has repeatedly stated that if the coalition lacks support for a peace agreement, Labour is prepared to act as a ‘safety net’ and pledge the support of its 15 Knesset members. However coalition crisis can occur more likely over religion and state than security.

As for the Palestinians, Palestinian Authority (PA) needs to agree to declare an end to the conflict, an end to all claims, and to recognize Israel as a Jewish state, PA needs to renounce the right of return of refugees and PA needs to agree to limits on Palestinian sovereignty in deference to Israeli security arrangements. The security arrangements need to provide an answer even in the scenario of a coup – or Hamas can win in elections too – in the Palestinian state so the key question is if Palestinian state has the will or the strength to deal with terrorism.

If negotiations again fail so from my perspective Israel could concentrate to talk solution with Egypt and Jordan (e.g. from base of Three-State-Solution) or with Arab League. And of course one option are unilateral solutions – Israel annexing Israeli populated areas officially to Israel and PA seeking recognition from international community as state. As any of these options in my opinion are worse than even worst mutual compromise and peace deal I hope all the best for further talks.

P.S:

The Facts Of Life In The Middle East”   by Avi Bell is a good description about Israeli-Palestinian dilemma – and Western hypocrisy – as follows:

The Facts Of Life In The Middle East” by Avi Bell

If Israel refuses to negotiate, that proves Israel is not interested in peace, because it refuses to negotiate. If the Palestinians refuse to negotiate, that proves Israel is not interested in peace, because the Palestinians can see negotiations with Israel are pointless.

If Israel makes preconditions to negotiations, that proves Israel is not interested in peace, because it is trying to avoid negotiations. If the Palestinians make preconditions to negotiations, that proves Israel is not interested in peace, because the Palestinians have to force Israel to be serious in the negotiations.

If Israel makes no offer of peace, that proves Israel is not interested in peace. If the Palestinians make no offer of peace, that proves Israel is not interested in peace, because the Palestinians can see that making offers of peace with Israel are pointless.

If Israel makes an offer of peace and the Palestinians reject it, that proves Israel is not interested in peace, because Israel is not willing to make the kind of offer the Palestinians would accept.

There are variations on this, e.g.,:

If Arabs make war, but offer to end it, that proves that Israel is interested in war and Arabs are interested in peace, because the Arabs offered peace. (Thomas Friedman/Arab “peace” initiative) If Israel makes war, but offers to end it, that proves that Israel is interested in war and Arabs are interested in peace, because Israel made war. (Defensive Pillar, Lebanon II, etc.)

If Arabs attack, that proves Israel is interested in war and Arabs are interested in peace, because Israel provoked the Arabs to attack. If Israel attacks, that proves Israel is interested in war and Arabs are interested in peace, because Israel attacked.

If Palestinians carry out acts of terrorism, that proves that Israel is mistreating the Palestinians, because the Palestinians feel they have no choice but to carry out acts of terrorism. If Palestinians try to carry out acts of terrorism, but Israel foils them, that proves that Israel is mistreating the Palestinians, because Israel is carrying out anti-terror actions against the Palestinians even while there is no terrorism.

If Palestinians don’t try to carry out acts of terrorism, that proves that Israel is mistreating the Palestinians, because the Palestinians are good and innocent and Israel uses terrorism as an excuse to mistreat Palestinians.

Israeli-Palestinian peace talks


Standard
lähi-itä

Siinai ei enää uhkaa Eilatin matkailukehitystä

Lähi-idän rauhanneuvottelujen junnatessa totuttuun tapaan kabineteissa vietin alkuvuotta Punaisen meren rannalla Eilatissa. Paikallisten tapaan epäilen neuvottelujen tälläkin kertaa päätyvän umpikujaan, sen sijaan en epäile hetkeäkään etteikö matkailun määrätietoinen kehitystyö Israelissa johtaisi aiempaakin parempaan menestykseen. Seuraavassa joitakin vaikutelmiani suhteessa aiempaan parin vuoden takaiseen visiittiini kaupungissa.

Uusi aita vasemmalla ja vanhaa näkyy oikealla

Suorat kansainväliset lomalennot laskeutuvat vielä pari vuotta Ovdan (sotilas)kentälle. Vajaan tunnin matka Egyptin ja Israelin rajatietä Eilatiin esitteli selkeästi rajalla tapahtuneet uudistukset: näkyvää valvontaa oli aiempaa enemmän ja vanhan rikkinäisen metrin korkuisen rajaaidan vierellä hohti uutukainen moderni raja-aita varustettuna kuuleman mukaan kameroin, liiketunnistimin ym teknisin apuvälinein.Tilanteen taustalla on jo vuosia Siinailta käsin tapahtuneet laittomat rajanylitykset – vuodesta 2006 noin 64 000 ja investointia vauhditettiin arabikevään vaikutuksesta varsinkin v. 2011 mainitulla rajatiellä n 20 km Eilatista pohjoiseen tapahtuneen yli kaksikymmentä henkeä vaatineen terrorihyökkäyksen takia. Tästä enemmän artikkelissaniSinai Emerged as New Front in Israeli-Palestinian Conflict. . Nyt 230 km pitkän ja 270 miljoonaa dollaria maksaneen raja-aidan pääosat ovat valmiina.

Eilatista Ovdaan pääsee myös itäisempää reittiä ja tällöin n 18 km pohjoiseen Timnassa näkyy uuden kansainvälisen lentokentän rakenustyöt. Vuonna 2017 uudelle kentälle siirtyy siviililiikenne – nykyisin 1.5 miljoonaa lentomatkalaista vuodessa. Tämä merkitsee kotimaan liikenteeseen käytetyn Eilatin kaupunkikentän sulkua mikä sinänsä on myös menetys. Olen aiemmin kulkenut Tel Avivista juuri tälle kentälle ja saapumiset olivat sinänsä elämys koneen koukatessa Punaisen meren kautta ja laskeutuessa kattoja hipoen vanhan kaupunkikeskustan ja hotellialueen erottavalle kiitoradalle. Kun lennot siirtyvät pois otetaan tämä keskeinen alue uuteen käyttöön ja kaupunkisuunniitelmien mukaan kiitoradan paikalle on nousemassa 2080 hotellihuonetta, 1000 asuntoa, kaupallisia palveluja, avointa julkista tilaa, rautatielinjaus ja jopa maanalainen metroasema. Viimemainitut investoinnit saattaisivat vaikuttaa utopistiselta nyt noin 50 000 asukkaan Eilatissa, mutta v 2012 Israel ja Kiina sopivat nopean junayhteyden rakentamisesta yhdistämään Eilatin Beershebaan ja Tel Aviviin.

Ministerikomitea hyväksyi mainitun ratahankkeen lokakuussa 2013 ympäristöministerin vastustaessa linjausta. Varsinkin jos rata linkittää Eilatin Ashdodiin puhutaan suunnitelmasta Euroopan ja Aasian välisenä maasiltana. Radalla voidaan kuljettaa esimerkiksi 200 000 tuontiautoa Eilatista eteenpäin ja viedä viisi miljoonaa tonnia kemikaaleja ulkomaille. Radalla lasketaan kulkevan viisi miljoonaa matkustajaa vuodessa matka-ajan olessa Tel Aviviin nykyisen neljän tunnin sijaan kaksi tuntia. Radan oletetaan olevan käytössä kymmenen vuoden sisällä. Sataman ja radan yhdistämiseksi on useita vaihtoehtoja selvittelyn alla kuten uusi terminaali yhdistettynä kuorma-autokuljetuksin, rakentaa maanalainen kuljetusväylä satamaan tai rakentaa uudelle terminaalille kanaali. Ympäristökysymykset ovat yksi keskeinen valintaan vaikuttava tekijä.

Sitten viime käynnin muutama uusi turistiviritys oli valmistunut. Itselleni mielenkiintoisin oli Camel Ranchille valmistunut seikkailupuisto jossa kolmen vaatimustason radat yläilmoissa palvelivat maksimissaan 150 seikkailijaa kerrallaan. Toinen uusi kohde – Ice Park – herätti hieman suomalaisena kateutta nimittäin hallin halkaisijaltaan 105 metriä leveä kupoli on maailman suurimpia puurakenteita – ja tämä autiomaassa kun Suomessa metsien keskellä isommat rakennukset tehdään betonielementeistä.

Photo credit: WIEHAG GmbH Wood systems

Ice Parkin luistelurata, iglu, multidimensionaalinen elokuvateatteri ja ostoskeskus saavat jatkossa seurakseen 250 sviittiä käsittävän hotellin ja keinolumisen slalom rinteen hotellin katolta seiniä kiertäen. Turistihoukuttimien ohella rannan kävelypromenadilla oli nyt väljempää koska kaupungin johto oli viimeinkin toteuttanut uhkauksensa häätää katukauppiaat pois.

Suunnitelmien mukaan Eilat on kolminkertaistamassa väkilukunsa ja hotellihuoneiden määrän kasvu jatkossa 35 000 huoneeseen varmistanevat Eilatin aseman ”Punaisen meren Rivierana”. Koko Israelissa matkailu tuottaa 22.5 miljoonan vuotuisen yöpymisen tuella noin 10 miljardia dollaria työllistäen suoraan 100 000 ja välillisesti tuplaluvun matkailupalvelijoita.

Tätä aihepiiriä käsittelen tarkemmin pääblogissani julkaistussa kirjoituksessani

Sinai Terrorism Doesn’t Shake Eilat Tourism

Standard
BalkanBlog, Middle-East

Sinai Terrorism Doesn’t Shake Eilat Tourism

Eilat logo

While the Israeli-Palestinian peace process got new boost forward at the turn of the year in cabinets I spend a week at the seashore in Eilat, a popular (about 2.5 million tourists per year) Israeli destination for domestic and international tourism. I have some doubts about positive outcome of peace talks but not a bit about goal-directed development of tourism in Israel. Here some of my impressions in relation to my previous visit a couple of years ago.

Eilat is modern small town at north end of Red Sea on the Gulf of Eilat/Aqaba and part of the Southern Negev Desert. It has also a remarkable history as background. Eilat is first mentioned in the Hebrew Bible in the Book of Exodus, as stations 7 and 9th–13th are in and around Eilat, after the exodus led by Moses from Egypt and crossing the Red Sea. Timna Valley Park is notable for its prehistoric rock carvings, some of the oldest copper mines in the world, and prehistoric tombs dating to the 7th millennium BC at the western edge of Eilat. King David (reign over the United Kingdom of Israel ca 1002–970 BC) conquered Eilat, the border city and King Solomon (reign ca 970 to 931 BC) is described as creating the port of Eilat (then Ezion-Geber)

Border fence

International charter flights are still some few years landing to Ovda military base. From there it takes less than a hour to drive to Eilat via Egypt-Israel border road – Highway 12. Compared to my previous visit significant changes had taken place. An old rusty low and broken fence was still on the border but totally new modern fence with with surveillance equipment was now ready. It was said to include cameras, radar and motion detectors. Also there was much more military presence observing border than before. Two reasons for this improved border security: Arab Spring chaos and illegal migrants.

Egypt-Israel border fence, old and new

Photo credit: Haaretz

The Egypt-Israel peace accord stipulates that the Sinai Peninsula remain a demilitarized zone, however ”Arab Spring made a difference while members of al-Qaeda and other groups affiliated with Global Jihad exploited the security vacuum in Sinai. Terror groups not only blew up the gas pipeline to Israel and Jordan but also of attacked police patrols. A string of terrorist attacks took place near the Israeli-Egyptian border near of the Netafim crossing, about 20 km north of Eilat on Aug. 18, 2011. The attack left 8 Israeli citizen dead, 5 Egyptian police- and army officer died as well 10 of attackers. Assailants crossing in from Sinai used automatic and anti-tank weapons, mortars and roadside bombs for separate attacks on two buses, two civilian cars and a military vehicle on Highway 12. More about this I wrote in my article Sinai Emerged as New Front in Israeli-Palestinian Conflict.

The new fence was originally planned in response to high levels of illegal migrants who successfully entered Israel across the border, mainly from Eritrea, Ethiopia and Sudan. The total number of such individuals – predominantly economic migrants. – who entered Israel since 2006 is estimated at more than 64,000. Israel – whose population is 8 million. Israel tries to balance the need to control its borders with the need to protect the human rights of those who enter. Due to its adherence to International law, Israel granted protection to about 60,000 people without the need to prove prima facie that they have an individual claim to stay in Israel. Those individuals amount to about 95% of all individuals that entered Israel illegally through its southern border. (Source: ‏MFA Spokesperson press release: On the illegal migrants issue, 6th Jan 2014)

After this increased insurgent movement across the southern border and due the increased activities of terrorist groups in 2011, Israel upgraded the steel barrier project. In January 2013, construction of the 230 km barrier was completed in its main section. The project was set to cost  one bn shekels (£170m, $270m).

The new airport gives a boost for urban development

Returning to Ovda airport via different road I passed the new airport construction in Timna 18 km north of Eilat. North. On July 24, 2011 the Israeli cabinet approved the construction of Israel’s second international airport to be built and Eilat’s new international airport should become operational on 2017. The new airport in Timna will consolidate the commercial aviation operations taking place in Eilat and Ovda which together serve about 1.5 million passengers per year. The new airport in Timna will consolidate the commercial aviation operations taking place in Eilat and Ovda which together serve about 1.5 million passengers per year.

Arrival to Eilat AirportSure the new airport is needed for expanding tourism but I found the old Eilat city airport an experience itself while I earlier by domestic flight were landing to that tiny runway from Red Sea just over seashore rooftops. This city airport has also interesting background as in the 1994 Peace Agreement between Israel and Jordan it was decided that operations were supposed to be transferred from Eilat Airport to Aqaba Airport. The agreement was never followed, however, and an agreement between the two countries in March 1997, stipulated that domestic flights would continue to use Eilat Airport, whilst no further action to move international flights took place. In August 2005, a Katyusha rocket fired from Jordan landed near a taxi traveling just 15 yards (14 m) from the airport perimeter fence. On August 8, 2013, the Israeli Military instructed the airport to cancel all landings and departures after a security assessment but now it operated as usual.

The Eilat city airport is in the middle of town separating residential and old commercial centre from hotel zone. When airport will be closed it will make possible to connect these two areas. According urban plans modifying the airport area purpose and making it a main urban center and hotel zone, stretched around the lagoon, where tourism and residence would co-exist. 2,080 hotel rooms and 1,000 apartments will be built on the site of the Eilat Airport, after it is vacated. The hotel, recreation, and residential plan will also include 275-dunam (63.75-acres) of open public space and pedestrian paths. It also sets aside land for the railway line and an underground train station next to the Eilat Municipality center and central bus station. The plan aims to create an urban continuum between the Eilat town center and the North Beach tourism area and promenade.

Towards premium tourist resort

In Eilat itself some new tourist attractions were completed. Personally most interesting for me was new adventure park near Camel Ranch, people from different ages and skills can enjoy its challenges at three different levels the only limitation seems to be that maximum only some 150 adventurer can be same time on course. The other interesting new construction was Ice Park Eilat including Olympic sized skating rink, real Igloo, snow slide for kids, gallery, multi-dimensional movie theater, shopping mall and restaurants. As Finn I view it a bit jaundiced eye as the Ice Park has wooden cupola of 105 meters in diameter, which is the largest construction made of wood in the Middle East, and one of the largest worldwide. And in desert region where trees are rare while Finns are living middle of forests and are building their bigger constructions from concrete elements. At second stage it’s also planned to add to the Ice Park compound an ethnic styled hotel with 250 suites and as well as a synthetic ski resort to be built on the roof of the hotel.

Ice Park cupole Eilat. Photo credit: WIEHAG GmbH Wood systems

In July 2012, Israel signed an agreement with China to cooperate in building the high-speed railway to Eilat, a railway line which will serve both passenger and freight trains. It will link Eilat with Beersheba and Tel Aviv, and will run through the Arava Valley. In addition there are plans to move the Port of Eilat and the Eilat-Ashkelon pipeline terminal to the northern part of the city, as well as to turn it into a university town of science and research, and brand it an international sports city. All these projects are part of a plan to turn Eilat into a metropolitan area of 150,000 people (now some 50 000) and 35,000 hotel rooms. Eilat’s population includes a large number of foreign workers, estimated at over 10,000 working as caregivers, hotel workers and in the construction trades.

The same boost of tourism is not only in Eilat but nationwide. According to the Central Bureau of Statistics, 3.5 million visitors entered Israel in 2013 and had 22.5 million nights; 3% increase. Leading source countries for incoming were USA, Russia, France, Germany and UK. Tourism’s contribution to the economy in 2013 was NIS 40 billion(nearly 10 milliard USD) and number of direct employees in tourism was 100,000 and double with indirect employees. Tourism Minister Dr. Uzi Landau concluded well saying

“The year 2013 is a record year for tourism and we are proud of that. Despite Operation Pillar of Defense and the security situation in the region, tourists voted with their feet.”(Source:Tourism Statistics for 2013 – a record year for incoming tourism, GPO/Tourism Ministry)

Eilat and Aqaba landscape

Eilat and Aqaba. Photo credit: Haaretz


Standard
crisis management, Middle-East

Blue Peace: Red Sea-Dead Sea Pipeline Plan Signed

Israel, Jordan and the Palestinian Authority signed trilateral Red Sea-Dead Sea pipeline plan on Dec. 9th 2013, at the headquarters of the World Bank. The ambitious and contested Dead Sea Signproject aims to replenish the rapidly shrinking Dead Sea by transferring in water from the Red Sea along a 110-mile (180 km long) pipeline. The pipeline will channel 100 million cubic meters of water per annum northward from the Red Sea and will cost an estimated $300-400 million. A BOT tender for the project will be published in 2014. The pipeline will take an estimated three years to complete. The inflow of water from the Red Sea will slow the drying up of the Dead Sea and its concomitant negative effects.

Israel’s energy and infrastructure minister, Silvan Shalom, said it was “a historic agreement that realises a dream of many years… [and] is of the highest diplomatic, economic, environmental and strategic importance.” He and the Palestinian and Jordanian water ministers, Shaddad Attili and Hazem al-Nasser, attended a signing ceremony in Washington.

Located in the Jordan rift valley bordering Jordan to the east, and Israel and Palestine to the west, the Dead Sea is served only by the Jordan River to the North. The water level in the Dead Sea dropped from 390 metres below sea level in the 1960s to 420 metres below sea level at present and will be 450 metres below sea level by 2040. The water surface area has shrunk by a third, from 950 square kilometres to 637 square kilometres.

Dead Sea 1972, 1989, 2011A combination of the mineral content of the water, low content of pollens, the reduced ultraviolet component of solar radiation and the higher atmospheric pressure at this depth have specific health effects which have borne a booming spa-tourism economy. This along with the dramatic scenery and tranquil waters is why it has long been a site of tourism and refuge; King David used it as such and it was one of the world’s first health resorts for Herod the Great.

Red Sea-Dead Sea Pipeline Plan

According the agreed plan of pumping water from the one sea to the other – a project known as the Red-Dead Conduit, or Two Seas Canal – will help to slow the dessication of the Dead Sea, which is famous for its high levels of salt and other minerals that allow bathers to float on its surface. “The inflow of water from the Red Sea will slow the drying up of the Dead Sea,” said the Israeli government. Approximately 200 million cubic meters of water will be drawn per annum. Around 80 million cubic meters will be desalinated at a facility to be built in Aqaba facility with Israel receiving 30-50 million cubic meters of water for the Arava region and Eilat, and with Jordan receiving 30 million cubic meters of water for use in the south. Israel will also sell Jordan another 50 million cubic meters of water from the Kinneret for use in the north. The other goals of this project are the generation of electricity by utilizing the difference in elevation between the Red Sea and the Dead Sea and the development of tourism infrastructures.

Red Sea - Dead Sea Pipeline. Images courtesy of ESA.

Red Sea – Dead Sea Pipeline. Images courtesy of ESA.

With no action, the sea level is expected to drop by another 150 meters until it will stabilize as a much smaller water body at a level of about 543 meters below sea level by the mid-22nd century,” the World Bank’s January 2013 report explained. Water loss in the Dead Sea has already resulted in dangerous sinkholes, mudslides and landslides in the area and threatens the habitat of many species native to the region.

While the plan is accepted by respective international authorities there is also critics inside Israeli regime. Regional environmental group Friends of the Earth Middle East and the Environmental Protection Ministry have slammed the plan as destructive to the very sea that it aims to save. The Environmental Protection Ministry likewise announced its rejection of the Red-Dead program, stressing that without more informed data and experimentation, such a plan cannot proceed. Citing experts from the Geological Survey of Israel, the ministry said that pumping more than 350 million cubic meters of seawater and brine to the Dead Sea could lead to an outbreak of bacteria and algal growth, causing disturbing odors in the region. Some environmentalists argue that the introduction of Red Sea water containing living organisms could have a catastrophic effect on the unique characteristics of the Dead Sea.

Red Sea-Dead Sea pipe project

Blue Peace

The Red-Sea-Dead-Sea pipeline in one of the key recommendations advocated in a report Blue Peace: Rethinking Middle East Water. As water resources in the Middle East should be considered as a potential source of socioeconomic development and peace, a group of independent Indian experts, the Strategic Foresight Group (SFG), was mandated by Switzerland and Sweden the Swiss Agency for Development Cooperation and the Swedish International Development Cooperation Agency to flank a process of reflection on this issue on 2009. A series of consultations and meetings took place in 2010, i.e., in Montreux (Switzerland), in Amman (Jordan), and in Sanliurfa (Turkey). The SFG then drew up the “Blue Peace” report based on these consultations, which in end effect brought together a good hundred of experts and leaders from the Middle East. On February 2011 the report was presented in Geneva.The report, prepared with support and input from almost 100 leaders and experts from Israel, the Palestine Territories, Jordan, Lebanon, Syria, Iraq and Turkey, also stated that water crisis can be converted into an opportunity for regional peace.

Blue Peace recommendations

The Blue Peace essentially requires a comprehensive approach. This ”hydro-diplomacy” can be defined as “regional cooperation that creates dynamics of trans-boundary basin economic development through integrated water resources management.”It is necessary to act on several fronts at the same time, and yet it is possible to choose different entry points of intervention as per social and political dynamics. The report presents a roadmap for action beginning with efficient internal management, storage and distribution; the establishment of Cooperation Council for Water Resources for Iraq, Jordan, Lebanon, Syria and Turkey; and separately launching of a high level Confidence Building Initiative between Israel and the Palestinian Authority. This initiative’s key responsibility is to answer the specific challenges caused by the ongoing conflict between Israelis and Palestinians. This initiative’s key responsibility is to answer the specific challenges caused by the ongoing conflict between Israelis and Palestinians. As an example of successful cooperation, water management can also create the circumstances necessary for socioeconomic development and peace in these countries.

More about Blue Peace in “The Blue Peace – Rethinking Middle East Water: Complete report” Download (PDF, 3128 KB) :

Standard