EU

EU:n ja Israelin sopu yhteishankkeesta – direktiivit haudattiin liitteisiin

Israel ja EU pääsivät tällä viikolla sopuun Israelin osallistumisesta EU:n jättimäiseen – 80 miljardia euroa – tutkimus- je kehityshanke Horizon 2020:een. Israelin osallistuminen vaarantui EU:n hyväksyttyä hanketta koskevan ohjeistuksen – direktiivin – jossa kaikkiin Israelin ja EU:n välisiin sopimuksiin tulisi kirjata sen pätemättömyys vuoden 1967 aselepolinjan (ns Vihreä linja) ulkopuolella (länsiranta, Golanin kukkulat, Gaza). Direktiivi olisi rajoittanut israelilaisten tutkimuslaitosten ja yritysten osallistumista hankkeeseen ja sen kirjaus sopimuksiin ei poliittisestikaan ollut Israelille mahdollista koska tällöinhan kiistanalaisilla alueilla olevia israelilaissiirtokuntia ei olisi luettu osaksi Israelin aluetta.

  • horizon 2020 logoDirektiivin myötä Israel uhkasi vetää rahoituksensa hankkeelta vaikka suurempi merkitys ehkä olisi ollut Israelin kansainvälisesti johtavan tieteellisen panoksen poistuminen hanketta hyödyttämästä. Palestiinalaisetkaan eivät innostuneet tästä Brysselin “lahjasta” koska sen seurauksena nähtiin merkittävän määrän länsirannan arabeja menettävän työnsä alueen israelilaisyrityksissä samoin kuin yhteisten israelilais-palestiinalaisten mm maatalousprojektien mahdollinen loppuminen.
  • Tilanteen laukaisemiseksi PM Netanyahu antoi oikeusministeri Livnin – eikä UM Libermanin – tehtäväksi neuvotella sopimus EU:n ulkoasianhallinnon kanssa. Keskinäisen kompromissin ydin on, että molemmat osapuolet päättivät yhdessä sopia olevansa eri mieltä itse asiasta. Käytännössä tämä yhteisymmärrys merkitsee sitä, että Horizon 2020 hankkeeseen liittyviin sopimuksiin tulee kaksi liitettä – toisessa EU kertoo direktiivinsä heijastavan EU:n asennetta ns siirtokuntapolitiikkaan ja toisessa Israel kertoo vastustavansa laillisin ja poliittisin perustein ko direktiiviä. Molemmin puolin ns Vihreää linjaa toimivien israelilaisten tutkimuslaitosten ja yritysten sopimuksiin pyritään liittämään ehtoja ettei Horizon 2020 ohjelmasta saatuja rahoja käytetä EU:n näkökulmasta väärällä puolen linjaa.
  • Itse Horizon 2020 on EU:n mittavimpia ohjelmia sen kustannusarvion ollessa vähintään 80 miljardia euroa. Israelin rahoitusosuudeksi seitsemän vuoden aikana on arvioitu 600 miljoonasta miljardiin euroa ja Israelin on puolestaan arvioitu saavan ohjelman kautta 900 miljoonasta puoleentoista miljardia euroa. Israel on myös ainoa EU:n ulkopuolinen hankkeeseen osallistuva maa.

 

Aiemmin aiheesta: Resumption Of Israeli-Palestinian Peace Talks

“We are part of the European community and we communicate with scientists from all European states. Additionally, there is the economic aspect. Israel invests one billion euro and receives one and a half billion euro. Any businessman offered this deal would jump on the catch.” ( Dan Shechtman, kemiannobelisti)

tieteellinen tutkimus israelissa

Standard