Uncategorized

Siviilikestävyysindeksi tarpeen koronakriisiin

Ariel - Israelista suomeksi

The Institute for National Security Studies[INSS] on julkaissut Israelin Tilastokeskuksen [CBS] selvityksen pohjalta julkaissut analyysin  koronakriisin vaikutuksista siviiliyhteiskuntaan. Kansanterveystyö pandemiaa vastaan on kahden kuukauden aikana saanut korona-epidemian hyvin hallintaan mutta raskain kustannuksin niin taloudelle kuin yhteiskunnallekin. Taloudellinen tilanne on aiheuttanut kasvavaa stressiä, yksinäisyyttä ja ahdistusta eri ilmenemismuodoissaan ja seurannaisvaikutuksineen. Jo reaaliajassa ilmestyvien koronaviruksen tartunta– ja kuolleisuustilastojen ohella tulisikin INSS:n mukaan luoda myös ns. Siviilikestävyysindeksi [Civil Resilience Index] pandemian sosiaalisten ja taloudellisten seurauksin hahmottamiseksi ja kielteisten vaikutusten minimoimiseksi oikein kohdennetuilla toimenpiteillä.

Israelin tilastovirasto (CBS) teki nopean tutkimuksen huhtikuun 2020 viimeisellä viikolla saadakseen otoksen Israelin kansalaisten kestokyvystä koronaviruspandemian aikana. Otosjoukossa oli 2 792 21-vuotiasta tai sitä vanhempaa henkilöä, joista 56 prosenttia vastasi puhelimitse.

Päähavainnot olivat seuraavia:

  • Kyselyyn osallistuneista 22,5 prosenttia ilmoitti mielentilansa huonontuneen kriisin aikana. Lähes 28 prosenttia ilmoitti lastensa tunnetilan heikentyneen. Arabiväestöstä yli 36 prosenttia ilmoitti mielentilansa olevan negatiivinen.

View original post 448 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s