Uncategorized

Israel ja Vietnam: 25 vuotta ystävyyttä

Ariel - Israelista suomeksi

Israel ja Vietnam viettivät juuri – 12.7.2018 – diplomaattisten suhteidensa 25 vuotispäivää. Nykyhetki omaa vahvan potentiaalin taloudellisen ja diplomaattisen yhteistyön molempia osapuolia hyödyttävälle kasvulle ja kehitykselle. BESA -keskuksen tri Alon Levkowitz käsittelee Isrealin ja Vietnamin suhdetta tuoreessa julkaisussaan Vietnam and Israel: The First 25 Years ja seuraavassa hänen analyysinsa ydinkohtia:

Nykyinen Israel ja Vietnamin välinen kauppa on noin $1.1 miljardia ja se voi hyvinkin kasvaa $1.5 miljardiin; vietnamilaisviranomaiset pitävät jopa $3 miljardin kauppavaihdon saavuttamista lähivuosina realistisena.

Keskeinen tekijä Israelin ja Vietnamin suhteissa on viimemainitun jäsenyys 10 valtion ja 650 miljoonan asukkaan ASEAN -jäjestössä. Vaikka Israelilla on joidenkin ASEAN maiden kanssa diplomaattiset ja kaupalliset suhteet mahdollistaa Vietnam yhteistyö Israelille kaupankäynnin laajentumisen Vietnamin kautta alueen muslimimaihin, joihin Israelilla puolestaan ei ole diplomaattisuhteita, kohtaamatta ideologisia ja poliittisia esteitä.

Vietnam on alueen kolmanneksi suurin markkina-alue ja kasvaa nopeasti. Maa näkee Israelin mallimaana jonka kanssa kehittää yhteistyötä sekä high-tech kuin myös matalamman teknisen tason teollisuudessa…

View original post 167 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s