Uncategorized

Israel varautuu vesipulaan

Ariel - Israelista suomeksi

Yli neljän vuoden kuivuusjakso koettelee Israelin vedentuotannon äärirajoja. Israel on rakentanut viisi suurta suolanpoistolaitosta jotka viime vuosina ovat tuottaneet puhdistettua vettä 600 miljoonaa kuutiometriä. Tänään Israel on johtava maa veden uusiokäytössä/-kierrättämisessä: 87% maan jätevesistä puhdistetaan ja käytetään uudelleen maanviljelyksessä. Vertailun vuoksi toiseksi eniten jätevettä hyödyntävässä Singaporessa vastaava osuus on 35% ja useimmissa muissa maissa luku jää alle 10%:n.

Israelin vesihuolto strategisine pitkäjänteisine investointeineen on tyydyttävästi pystynyt vastaamaan nykyisen kuivuusjakson muodostamiin ääritilanteisiin mutta se ei siltikään ole riittävä tulevaisuuden haasteisiin varsinkin kun väestömäärän odotetaan jopa kaksinkertaistuvan 25 vuoden kuluessa ja kun kaikilla naapurimaillakin on veden riittävyyteen liittyviä ongelmia jo nyt.

 JNF’s Sharona Reservoir in the Upper Eastern GalileeJNF’n Sharona tekoallas itä-Galileassa (photo credit: ALBATROSS/ KKL-JNF ARCHIVE)

Tilanteen kehittämiseksi Israelin vesihuoltoviranomaiset ovat lähestyneet Jewish National Fund’ia auttamaan $400 miljoonan dollarin hankkeessa jonka tarkoituksena on rakentaa 90 tekoallasta jotka tuottaisivat 95 miljoonaa kuutiometriä lisää vettä. Viimeisten 12 vuoden aikana JNF on jo auttanut Israelia rakentamaan 250 tekoallasta. Veden ohella JNF…

View original post 212 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s