Uncategorized

Historianäkemyksen vankina

Ariel - Israelista suomeksi

Artikkeli “Vuorovaikutus historianäkemyksen vankina” on painettu alunperin julkaisussa “Impivaarasta pyramideille – kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja suomalainen kansalaisyhteiskunta”, sivut 82-94, ( ”From Impivaara to the Pyramids. The Dialogue between Cultures and the Finnish Civil Society” ) toim. Melasuo – Pesu – Tomperi, 2011, Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI, tutkimustiedotteita no.99.

Ari RUSILA:

Vuorovaikutus historianäkemyksen vankina

Balkanin alueen on osuvasti kuvattu olevan “elävää menneisyyttä”. Tähän tosiasiaan törmäsin työssäni Kosovossa paikallishallinnon kehittäjänä heti ns. Nato-pommitusten jälkeen – vuosien ja vuosisatojen mittainen iskujen ja vastaiskujen jatkumo oli ja on ehkä vieläkin mielestäni suurin eteenpäin suuntautuvan elinolojen parantamiseen tähtäävän yhteistyön este. Olin aiemmin työskennellyt itärajalla aktiivisesti ns lähialueyhteistyössä jo 1980-luvun lopulta lähtien ja ryssänviha niin omalta kuin valtaväestön osaltakin oli liki olematon tekijä; toki esiintyi tietynlaista vierastamista joka kuitenkin sekin väheni Neuvostoliiton hajottua ja yhteistyön muodostuessa vapaamuotoisemmaksi. Tätä taustaa vasten ja vielä lisäksi rintamaveteraanin ja Karjalan evakon poikana tilanne Balkanilla oli minulle täysi yllätys. Vastaavaan vihanpitoon…

View original post 2,727 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s