Uncategorized

Federaatiosuunnitelma uutena lähestymistapana Lähi-idän rauhanratkaisuun [Op-Ed]

Ariel - Israelista suomeksi

Parin vuosikymmenen ajan Israelilais-Palestiinalaisen konfliktin ratkaisuna on kansainvälisen yhteisön kannalta ajateltu ainoastaan osapuolten keskinäisiä neuvotteluja tavoitteenaan ns. Kahden-Valtion malli, jota myös Israel ja Palestiinalaishallinto virallisesti pitävät päävaihtoehtona pysyvälle rauhanratkaisulle. Seurauksena on ollut sarja epäonnistuneita neuvottelukierroksia, ajoittaisia väkivaltaisuuksia, syvenevä osapuolten välinen epäluulo ja syyttely eikä Oslon prosessinkaan neuvottelutuloksia ole onnistuttu toteuttamaan.  Näköpiirissä ei ole mitään merkkejä ratkaisuun pääsemisestä ja niinpä niin Kahden-valtion malli kuin sinne johtava tiekarttakin näyttävät umpikujalta.

Mahdollisina pääratkaisuina Kahden-valtion mallin ohella ovat bi-nationaali Yhden-valtion malli, alueelliset tai osaratkaisut kuten siinain ja Jordanian optiot ja eri Kolmen-valtion mallin variaatiot sekä luonnollisesti helpoin eli “Nollaratkaisu” – jäätyneen konfliktin ja status quon jatkumisen skenaario  jota voidaan myös tukea näennäisneuvotteluin.  Tänä päivänä myös yksipuoliset ratkaisut neuvottelujen sijaan voivat pohjustaa tietä pysyvämpiin ratkaisuihin.

Hiljattain nk Federation Movement  esitti uutta lähestymistapaa Israelilais-Palestiinalaiseen konfliktiin.  Sen federaatio suunnitelma/ohjelma esittää Israelin muuttamista liittovaltioksi USAn, Kanadan, Sveitsin ja 25  muun maan tapaan: Israel Välimereltä Jordan -jokeen muutettaisiin kantoneista ts. itsehallinnollisista piirikunnista/provinsseista koostuvaksi federaatioksi.

View original post 544 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s