Uncategorized

Québec ja Israel innovaatioyhteistyöhön

Ariel - Israelista suomeksi

Québec’n provinssi ja Israelin Innovaatiovirasto ovat käynnistäneet uuden bilateraalisen, $12 miljoonan ohjelman, josta seuraavan viiden vuoden aikana rahoitetaan bilateraalisia teollisia Québec-Israel T&K –hankkeita. Puolet rahoituksesta tulee sopimuskumppaneilta ja puolet osallistuvilta tutkimuspartnereilta. Hanke tukee teollisuusvetoista yhteistyötä osallistujinaan PK-yritykset, suuryritykset ja akateemiset instituutiot innovatiivisten teknologioiden kehittämiseksi.

Québec’n hallitus toivoo ohjelman edesauttavan pitkäjänteisten ja hedelmällisten yritysten ja organisaatioiden kumppanuuksien syntymistä. Israelin edelläkävijyys teknologiassa, tutkimuksessa ja innovaatoissa tekee maasta Quebecin edustajien mukaan hyvän partnerin edistyneiden teknologioiden ja niiden räätälöidyn kaupallistamisen kehittämisessä. Israel toivoo voivansa tukea visionäärisiä hankkeita jotka luovat synnergiaa osapuolten välillä.

Hankkeiden, jotka käsittävät teknologian ja osaamisen soveltamista, tuotteiden räätälöintiä tainovat kaupallistamisen kynnyksellä tai luovan uusia markkinoita, oletetaan olevan taloudellisesti merkittäviä sekä Québec’lle että Israelille.

Sekä Israelin että Québec’n yrityksiltä odotetaan nyt kesäkuun alkuun 3017 mennessä yhteistyöesityksiä joista kaupallistamispotentiaaliltaan parhaimmiksi arvioidut rahoitetaan.

IIA
Lähde: Government Press Office [Huom! suora linkki puuttuu koska tiedot GPOsta tulevat Ariel –sivustolle sähköpostitse]


View original post 9 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s