Uncategorized

Op-Ed: Egypti Gazan saartajana Israelin sijaan!

Ariel - Israelista suomeksi

Pitkään jatkuneet henkilöiden  ja tavaroiden liikkumista koskevat rajoitteet ovat heikentäneet Gazan asukkaiden elinoloja vuosikausia.  Israel toteutti näitä rajoitteita 1990-luvun alussa lisäten niitä heinäkuussa 2007 Hamasin otettua Gazan hallintaansa jolloin tilannetta yleisesti aloitettiin kutsumaan Gazan saarroksi.  Israelin purkaessa tuonti- ja vientirajoitteitaan on Egypti puolestaan kesäkuusta 2013 lukien eri toimin voimakkaasti rajoittanut sekä virallista että epävirallista tavaroiden ja henkilöiden liikkumista Rafahin rajanylityspaikallaan.  Tuonti- ja vientitilastojen mukaan Gazan saartajana toimii Israelin sijaan pikemminkin Egypti.    

Gaza vs RafahRajoituksista huolimatta Gazaan on jatkuvasti virrannut tavaraa, raaka-aineita ja energiaa – myös sotien tai konfliktien aikana. Viime kuukausina Israelin Kerem Shalom rajanylityspaikan kautta tavaravirta on edelleen kasvanut, sen sijaan Egyptin puoleisen Rafahin kautta se on liki pysähtynyt.  Viereiseen kaavioon on koottu vuoden 2015 osalta Gazaan viedyt ja sieltä tuodut rekkalastit toisaalta Israelin (Kerem Shalom) ja toisaalta Egyptin (Rafah) kautta (Lähteenä Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA):

 

Rafah (Egypti)

Rafahin rajanylityspaikka Egyptin ja Gazan välillä tunnustettiin Israelin ja…

View original post 629 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s