Uncategorized

Golanin kukkuloilta valtava öljylöytö

Ariel - Israelista suomeksi

Genie%20EnergyYli vuosi sitten alkanet poraukset ovat johtaneet jättimäisen öljyesiintymän löytymiseen Golanin kukkuloilla. Yhdysvaltalaisen Genie Energy’n israelilaisen tytäryhtiö Afek Oil’n mukaan löytö sisältää miljardeja barreleita öljyä; Israelin öljynkulutuksen ollessa nyt 270 000 barrelia päivässä – ~100 miljoonaa tynnyriä vuodessa – merkitsisi löydön hyödyntäminen Israelille pitkäaikaista öljyomavaraisuutta. Mikäli öljyntuotanto voidaan aloittaa nykyhinnoilla loisi se myös mittavaa uutta työllisyyttä.

Nimetön (45)Öljy on 350 metriä paksussa vulkaanista kiveä käsittävässä maakerroksessa kun vastaavat kerrostumat maailmalla ovat yleensä 20-30 metriä paksuja; tämä antaa aiheen olettaa löydön olevan hyvin merkittävä. Toistaiseksi on vielä epäselvää voidaanko öljy erottaa maakerroksesta kaupallisesti kannattavalla hinnalla.

Lähde: The Jewish Press

Löytöön johtaneet koeporaukset käsittivät kolme reikää ja Afek Oil on nyt jättänyt lupahakemukset kymmenestä uudesta reiästä. Kannattavuuden ohella öljyntuotannon aloittamisen esteeksi saattavat nousta ympäristökysymykset – Golan on suosittu puhtaasta luonnosta tunnettu matkailualue ja sen lounaisosassa sijaitseva Galilee järvi puolestaan on Israelin suurin makean veden allas; edelleen Israel on tunnettu uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen edelläkävijä jota…

View original post 60 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s