Uncategorized

Vasemmistolta uusi “Kahden valtion” aloite

Ariel - Israelista suomeksi

Israel_and_Palestine_PeaceSionistisen Unionin Knessetedustaja Hilik Bar on esittänyt ratkaisunsa palestiinalaisten ja Israelin väliseen konfliktiin. Bar väittää 25-sivuisen suunnitelmansa suojelevan Israelin keskeisiä turvallisuustarpeita, pitävän Jerusalemin jakamattomana, ratkaisevan palestiinalaisten pakolaisongelman Israelin rajojen ulkopuolella, sallivan pääosan israelilaisten uudisasukkaista jatkaa asumista kodeissaan ja vahvistavan Israelin asemaa maailmassa. Suunnitelmassa vaaditaan myös Israelia tunnustamaan palestiinalaisvaltio välittömästi mikäli Palestiinalaishallinto hyväksyy ”kahden valtion” mallin. Tämän jälkeen osapuolet voivat aloittaa yksityiskohtaiset neuvottelut rajoista, Jerusalemista, pakolaisista ja turvajärjestelyistä. Edelleen Bar suosittelee Israelia ryhtymään dialogiin muiden arabimaiden kanssa ja antamaan muodollisen vastauksen nk ”Arabien rauhanaloitteeseen”.

Bar’in suunnitelmassa Jerusalem säilyisi fyysisesti jakamattomana mutta siitä tulevan kahden valtion pääkaupunki. Rajat vedettäisiin pääosin ”kuuden päivän sotaa” edeltäneillä linjoilla keskenään sovittavin maanvaihdoin joka takaisi sodan jälkeen syntyneiden pääasutuskeskusten liittämisen Israeliin kun taas uuden rajan ulkopuolelle jääville asukkaille taattaisiin mahdollisuus jatkaa olemassaoloaan uuden palestiinalaisvaltion kansalaisina. Palestiinalaisille puolestaan taattaisiin etuoikeutettu pääsy uskonnollisille pyhille paikoille, sekä matkailuun, opiskeluun ja elinkeinotoimintaan Israelissa.

Oppositiojohtaja Isaac Herzog ylisti Bar’n aloitetta vastapainona pääministeri…

View original post 36 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s