Uncategorized

Kibbutsismi vetää taas

Ariel - Israelista suomeksi

tsetseKorkeat elinkustannukset ovat ajamassa nuoria kaupunkilaisperheitä takaisin kibbutseihin. Vaikka kibbutsismi alkoi brittien Palestiina mandaatilla jo 1910 levisi raivaajahenkinen sosialismi ja sionismi varsinkin Israelin itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä kunnes 1970 luvulla aate alkoi saada enemmän vapaan markkinatalouden piirteitä.

1980 luvun puolivälin talouskriisi iski kovaa osuustoimintaan ja nuoret hylkäsivät yhteisöllisen ihanteen muuttaen kaupunkeihin. Vielä neljännesvuosisata sitten kibbutsismi näytti kuihtuvan olemattomiin. Nyt kuitenkin viimeiset viisi vuotta ovat tuoneet merkittävän käänteen kaupunkeja halvemman maaseutumaisen elämäntyylin houkutellessa nuoria perheitä tiiviisiin maaseutuyhteisöihin ja syntyvyysluvutkin kibbutseissa ovat nyt suurempia kuin vuosikymmeniin. Monet keski-ikäiset puolestaan ovat lähteneet nuorina kibbutseista palaten nyt takaisin halutessaan muuttaa elämäntyyliään.

unihaifaSosiologi Shlomo Getz, Haifan yliopiston kibbutsitutkimuksen instituutista toteaa nykyisen kibbutsismin olevan aiempaa enemmän yksilölähtöinen, vähemmän sosialistinen ja lähempänä kapitalistista elämäntapaa omaten silti yhä kaupungeista vaikeasti löydettävän korkean yhteisöllisyyden tason ja vastuunkannon jäsenistään.

Vuosikymmen sitten vallinneet taloudelliset ongelmat johtivat yksityistämisen leviämiseen mutta tästä huolimatta kibbutsit säilyttivät vahvan sosiaalisen turvaverkon mitä tulee terveys, hyvinvointi ja koulutuspalveluihin. Vaikkeivat…

View original post 208 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s