Uncategorized

Israelin kaasukenttien hyödyntäminen etenee

Ariel - Israelista suomeksi

oilgas-lebanon-israel-400x452Israelin talousvesiltä löytyneet kaasuesiintymät muodostavat ainutlaaatuiset mahdollisuudet alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Energiasuhteet tuovat taloudelliset ja kaupalliset keinot perinteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valikoimaan. Tästä huolimatta kaasuvarantojen kaupallistaminen on kohdannut merkittäviä haasteita sekä teollisuuden että politiikan lohkoilla jolloin tuotannon aloitus on viivästynyt. Alueen geopoliittinen monimuotoisuus ja israelilaispoliitikkojen päättämättömyys näkyvät erityisen selkeästi vuosikymmeneen maailman suurimman Leviathaniksi kutsutun kaasulöydön hyödyntämisessä.

Vuonna 2013, Israelin hallinnon kaasupolitiikan muotoilija ns. Tzemach komitea päätti, että Israelin tulisi pitää 450 bcm varannoistaan ja sallia kaasualan toimijoiden viedä 500 bcm. Kritiikkiä saatuaan hallitus kuitenkin muutti komitean linjausta päättäen pitäå 540 bcm sallia lopun kaasun viennin. Tämän päätöksen jälkeen alan kaupalliset toimijat sitoutuivat merkittäviin investointeihin resurssien kehittämiseksi. Maaliskuussa 2014 Israelin kilpailuviranomainen ja Leviathanin toteuttajat – Noble Energy, Delek, Avnar, Ratio Oil – sopivat kaasukenttien mm omistuksen ehdoista.   Tästä huolimatta joulukuussa 2014 kilpailuviranomainen kartellia epäillessään uhkasi julistaa kehittämistoimet monopoliksi opastaen yrityksiä hajauttamaan kaasukentän omistuksen ja kaasun markkinoinnin. Päätöksen seurauksena Tamar ja Leviathan kenttien…

View original post 196 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s