Uncategorized

Gazan valtio rakenteilla, länsirannan palestiinalaiset statisteina

Ariel - Israelista suomeksi

Gaza2Hamas ja Israelin hallituksen edustajat ovat jo viikkoja ellei kuukausia neuvotelleet pitkän tulitauon aikaansaamiseksi Gazan rajoille. Näitä salaisia – molemmat osapuolet ovat näihin päiviin saakka – neuvotteluja on käyty osittain suoraan ja pääosin mm Qatarin ja eri eurooppalaisten välittäjien kautta. Nyt kuitenkin Hamasin edustaja Ahmed Yousef on vahvistanut Maan News’ille keskusteluja todella käydyn ja näiden lopputuleman realisoituvan Israelin uuden hallituksen muodostamisen jälkeen.

Molempien osapuolten parhaillaan valmistautuessa seuraavaan sotaan – lähimmän vuoden tai aikaisimpien arvioiden mukaan jo tulevan kesän aikana – näyttää todellakin olevan pieni mahdollisuus Hamasin ja Israelin väliseen sopimukseen koska tällä hetkellä sota ei vaikuttaisi hyödyttävän kumpaakaan osapuolta. Jo näin käy voi tuloksena vuosikausia pitävän rauhan ohella syntyä jopa uusi palestiinalaisvaltio Gazaan Hamasin kilpailija Fatahin seuratessa sivusta oman valtioviritelmänsä kanssa mahdollisesti omine yksipuolisine toimenpiteineen.

Tulitauosta Gazan valtioon

The Times of Israel raportoi Hamasin tarjonneen pitkää (5-15 vuotta) tulitaukosopimusta vastineeksi Gazan saarron lopettamiselle. Vihollisuuksien lopettamisen ohella sopimusluonnos sisältää raja-asemien avauksen…

View original post 481 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s