Uncategorized

Iranin ydinohjelmasopu ja Israel

Ariel - Israelista suomeksi

israel_iran_nuclear18 kuukauden tiiviiden neuvottelujen jälkeen Iran ja P5+1 ryhmä (Kiina, Venäjä, Ranska, Britannia, USA + Saksa) pääsivät lopulta yliajalla alustavaan sopimukseen Iranin ydinohjelmasta torstaina 2 huhtikuuta 2015;  lopullinen sopimus on tarkoitus aikaansaada 30. kesäkuuta 2015 mennessä.  Virallinen Israel on vastustanut sopimusta liian lievänä Iranin suhteen joskin eriäviäkin mielipiteitä esiintyy.

original

Alustavan sopimuksen keskeinen sisältö on Iranin ydinjalostuskapasiteetin rajoittaminen ja ja Iranille asetettujen sanktioiden poistaminen.  Keskeisiä elementtejä ovat mm seuraavat:

  • YK peruuttaa kaikki Irania koskevat pakotteensa
  • Iran rajoittaa uraanin jalostusasteen 3.67 %:iin (ydinaseet vaatisivat 90 %:sta uraania) joka kuitenkin mahdollistaa ydinpolttoaineen rauhanomaisen käytön.
  • Iran pienentää uraanivarastonsa 10 tonnista 300 kg:aan.
  • Iran pienentää sentrifugiensa määrää 19 000:sta 6 104:ään kiihdyttimeen.
  • Iran muuntaa ydinlaitoksiaan tutkimus- ja rauhanomaiseen käyttöön.
  • IAEA:n tarkastajat saavat vapaan pääsyn kaikkiin Iranin ydinohjelman laitoksiin.

Alustavan sopimuksen jatkokehittämisen ja toteuttamisen mahdollisina riskeinä voisi mainita seuraavat:

  • Vaikka lopullinen sopimus valmistuisikin aikataulussaan vievät sanktiot lopulta päättävät tarkastukset ja raportoinnit aikaa jolloin Iranin tulo maailman energiamarkkinoille vienee…

View original post 395 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s