Israel

Knesset 2015: Vaalipäivä

 

1425070416233Tänään [17.3.2015] on Israelissa äänestyspäivä uuden Knessetin valitsemiseksi. Äänestyspaikat sulkeutuvat kymmeneltä illalla ja tällöin julkaistaan ensimmäiset ns exit poll –gallupit ja saadaan aavistus vaalien voittajista ja häviäjistä. Lopullisen tuloksen odotetaan olevan selvillä muutaman päivän kuluttua kun mm ulkoisraelilaisten äänet on saatu varmistettua. Kun tänään annettavat äänet on saatu muunnettua parlamenttipaikoiksi alkaa todennäköisesti hyvinkin haastava prosessi uuden hallituksen muodostamiseksi; tähän saattaa mennä jopa useita kuukausia.

Seuraavassa eräitä numerotietoja:

  • 25                  puoluetta
  • 1 280              ehdokasta
  • 5.8 miljoonaa  äänestyskelpoista
  • 10 372            tavanomaista äänestyspaikkaa                                                       
  • 98                  kaupunkia Israelin ulkopuolella jossa äänestysmahdollisuus
  • 3,25 %            äänikynnys Knessetiin
  • 241,7 miljoonaa shekeliä kulut äänestyksestä

1283309296Äänestyspaikkojen sulkeuduttua (10 PM) ryhtyy keskusvaalilautakunta muuntamaan ääniä edustajapaikoiksi. Ensimmäiseksi poistetaan kelvottomat äänet – esim jos äänestyskuoressa on useampi äänestyslippu. Hyväksytyistä äänistä lasketaan äänimäärä jonka puolueet tarvitsevat äänikynnyksen ylittämiseksi [äänikynnys nousi nykyiseen 3,25 %:iin viime vaalien 2 %:sta]. Äänikynnystä ylittämättömien puolueiden äänet eliminoidaan lopullisesta ääntenlaskennasta.

Toisessa vaiheessa lasketaan montako ääntä edustajapaikka vaatii; kunkin puolueen äänimäärä jaetaan tällä suhdeluvulla [general indicator] ja täysistä luvuista muodostuvat saatavat paikat. Tämän jaon ulkopuolelle jää jakojäännöksiä – ääniä ja paikkoja [surplus votes] jotka kolmannessa vaiheessa määritellään ns Bader-Oferin metodilla. Tähän uusjakoon vaikuttavat ennen vaaleja solmitut tekniset vaaliliitot jolloin tällaista liittymää kohdellaan kuin yhtenä puolueena jossa osapuolet erikseen hankkimiensa paikkojen lisäksi jakavat voimasuhteidensa mukaisesti ylijäämä-äänistä muodostuvat lisäpaikat. Nyt käytävissä vaaleissa tällaisia teknisiä liittoja on neljä: Zionist Union ja Meretz, United Torah ja Shas, Bayit Yehudi ja Likud sekä Kulany ja Yisrael Beytenu. Tämä on siis eri asia kuin siionisti unionin tai Arabipuolueiden yhteislistat.

Lähteet: Haaretz ja YNet News

[Kirjoitus julkaistu alunperin Ariel -sivustolla jossa myös aiemmat aiheeseen liittyvät artikkelit:

Knesset 2015: Ennakkoasetelma

Knesset 2015: Puolueiden konfliktiasetelmat

Israelin parlamenttivaalit 2015: Yleistiedot vaalijärjestelmästä

Vaaligallup 26/2/15 ]

734834_104494883054612_998346550_n

 

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s