Uncategorized

Red-Med kanaali

Ariel - Israelista suomeksi

Tieteen ja insinööritaidon supervalta Israelissa harkitaan oman Suezin kanavan rakentamista Ashkelonista Eilatiin, jolla helpotettaisiin Egyptin omistaman kanavan kapasiteettia ja ehkä nopeutettaisiin liikennettä. Kanava kulkisi ensin Jordanin uomaa pitkin 80 km ja kääntyisi sieltä länteen. Se olisi 100 km pitempi kuin Suezin kanava, joka on 193 km:n pituinen. (Lähde JPost )

Egyptissä on parhaillaan vireillä rinnakkaisen Suezin kanaalin rakentaminen kustannuksiltaan $8,4 miljardia,  Red-Med kanaali olisi paljon kalliimpi. Nykyisin Suezia käyttää 20 000 laivaa vuodessa tuoden Egyptille $5,5 miljardia tuloja.

Kun Red-Med kanaalia pidetään melko utooppisena hankkeena on ns. Trans-Israel (tai Red-Med raidelinkki) jo osin toteutusvaiheessa.  Kiinalaisrahoitukseen ja –toteutukseen pohjaavassa hankkeessa Israelin Välimeren satamakaupunki Ahskelonista kiinalaiset urakoivat rautatietä Punaisen meren satamakaupunki Eilatiin. Tämän hankkeen kustannukset ovat $4,9 miljardia.  Hanke palvelee sekä tavara- että henkilöliikennettä, sillä ajatus on yhdistää Tel Aviv ja Eilat luotijunayhteydellä.  

new AI

View original post

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s