EU

Mitä Syriza-hallitus tulee tekemään (Thessalonikin ohjelma)

MITÄ SYRIZA-HALLITUS TULEE TEKEMÄÄN

Thessalonikissa 15. syyskuuta 2014 julistettu ohjelma laatinut Alexis Tsipras

[Lähde: Vasemmistoliitto ]

NEUVOTTELUKONTEKSTI 

Vaadimme parlamenttivaalien pitämistä heti ja vahvaa neuvottelumandaattia, jonka tavoitteena on:

 Pyyhkiä pois suurin osa julkisen velan nimellisarvosta niin, että siitä tulee ”Eurooppalaisen velkakonferenssin” kontekstissa mahdollinen kantaa. Niin tehtiin Saksalle 1953. Niin voidaan tehdä myös Etelä-Euroopalle ja Kreikalle.

 Sisällyttää “kasvulauseke” jäljelle jäävän osan takaisinmaksuun niin, että se rahoitetaan kasvusta eikä budjetista.

 Sisällyttää huomattava maksuajan pidennys (“moratorio”) velanhoitoon varojen säästämiseksi kasvuun.

 Vapauttaa julkiset investoinnit Vakaus- ja kasvusopimuksen rajoituksista.

 Toteuttaa Euroopan investointipankin rahoittama julkisten investointien “Eurooppalainen uusjako”.

 Saada Euroopan keskuspankilta määrällinen helpotus valtion joukkovelkakirjojen suorilla ostoilla.

 Lopuksi julistamme jälleen kerran, että natsimiehityksen aikainen pakkolaina Kreikan pankista on meille yhä ratkaisematon asia. Kumppanimme tietävät sen. Siitä tulee maan virallinen kanta vallassaolomme ensimmäisistä päivistä alkaen.

Tämän suunnitelman pohjalta tulemme taistelemaan ja varmistamaan sosiaalisesti mahdollisen ratkaisun Kreikan velkaongelmaan niin, että maamme pystyy maksamaan jäljellä olevan velan luomalla uutta vaurautta eikä perusylijäämistä, yhteiskunnalta tuloja riistämällä.

Tällä suunnitelmalla me johdamme maan turvallisesti toipumiseen ja tuottavaan jälleenrakennukseen:

 Lisäämällä julkisia investointeja heti vähintään 4 miljardilla eurolla.

 Kumoamalla asteittain kaikki Muistion vääryydet.

 Palauttamalla palkat ja eläkkeet asteittain ennalleen kulutuksen ja kysynnän lisäämiseksi.

 Antamalla pienille ja keskisuurille yrityksille kannustimia työllistämiseen ja teollisuudelle tukea energiakustannuksiin vastineeksi työllistämis- ja ympäristöehdosta.

 Investoimalla tietoon, tutkimukseen ja uuteen teknologiaan saadaksemme viime vuosina suurina joukkoina maasta muuttaneet nuoret tutkijat palaamaan kotiin.

 Jälleenrakentamalla hyvinvointivaltion, palauttamalla oikeusvaltion ja luomalla meritokraattisen valtion.

Olemme valmiit neuvottelemaan ja työskentelemme mahdollisimman laajojen liittojen muodostamiseksi Eurooppaan.

Nykyinen Samarasin hallitus on jälleen kerran valmis hyväksymään velkojien päätökset. Ainoa liitto, jonka se haluaa muodostaa, on liitto Saksan hallituksen kanssa.

Tässä on välisemme ero, ja valinta on loppujen lopuksi tämä:

SYRIZA-hallituksen käymät eurooppalaiset neuvottelut tai Samarasin hallituksen antama hyväksyntä velkojien Kreikalle asettamille ehdoille.

Neuvottelut tai ei neuvotteluja.

Kasvu tai niukkuus.

SYRIZA tai Uusi demokratia.

Entä mitä tapahtuu ennen neuvottelujen saamista päätökseen?

SYRIZAn kanssa Kreikan yhteiskunnan Kansallisen jälleenrakennussuunnitelman puolesta.

Otamme vastuun, ja niin ollen velvollisuutemme on antaa Kreikan kansalle Muistion korvaava Kansallinen jälleenrakennussuunnitelma vallassaolomme ensimmäisistä päivistä alkaen, ennen neuvottelutuloksen selviämistä ja siitä riippumatta.

Kansallinen jälleenrakennussuunnitelma keskittyy neljään peruspilariin, joiden tavoitteena on peruuttaa yhteiskunnan ja talouden hajoaminen, jälleenrakentaa talous ja voittaa kriisi.

KANSALLISEN JÄLLEENRAKENNUSSUUNNITELMAN  NELJÄ PILARIA

 1. Humanitaariseen kriisiin vastaaminen
 2. Talouden käynnistäminen uudelleen ja verotuksen oikeudenmukaistaminen
 3. Työllisyyden palauttaminen
 4. Poliittisen järjestelmän muuttaminen demokratian syventämiseksi

————————————————————————————————–

 1. PILARI: Humanitaariseen kriisiin vastaaminen

Arvioidut kokonaiskustannukset 1,882 miljardia euroa

Ohjelmamme välittömistä toimista, joilla vastaamme humanitaariseen kriisiin, kustannusarvioltaan noin 2 miljardia euroa, merkitsee kattavaa hätäinterventioiden kokonaisuutta, jolla nostamme suojakilven haavoittuvimpien yhteiskuntakerrosten ylle.

 Ilmainen sähkö 300.000 kotitaloudelle, jotka elävät nyt köyhyysrajan alapuolella, enintään 300 kWh/kk/perhe eli 3.600 kWh/vuosi. Kokonaiskustannukset: 59,4 miljoonaa euroa.

 Ateriatukiohjelma 300.000 tulottomalle perheelle. Toteutetaan julkisen koordinointitoimiston kautta, yhteistyössä paikallisten viranomaisten, kirkon ja solidaarisuusjärjestöjen kanssa. Kokonaiskustannukset: 756 miljoonaa euroa.

 Asuntotakuuohjelma. Tavoitteena on hankkia aluksi 30.000 asuntoa (30, 50 ja 70 m²) antamalla vuokratukea 3 euroa/m². Kokonaiskustannukset: 54 miljoonaa euroa.

 Joulubonuksen palauttaminen 13. kuukauden eläkkeenä 1.262.920 eläkeläiselle, joiden eläke on enintään 700 euroa. Kokonaiskustannukset: 543,06 miljoonaa euroa.

 Ilmainen terveydenhuolto ja lääkkeet vakuuttamattomille työttömille. Kokonaiskustannukset: 350 miljoonaa euroa.  Erityinen julkisen liikenteen matkakortti pitkäaikaistyöttömille ja köyhyysrajan alapuolella eläville. Kokonaiskustannukset: 120 miljoonaa euroa.

 Lämmitysöljyn ja autojen dieselöljyn erityisen kulutusveron tasauksen peruuttaminen. Kotitalouksien lämmitysöljyn lähtöhinnan palauttaminen 0,90 euroon/l nykyisen 1,20 euroa/l asemesta. Tästä odotetaan koituvan hyötyä.

 1. PILARI: Talouden käynnistäminen uudelleen ja verotuksen oikeudenmukaistaminen

Arvioidut kokonaiskustannukset:  6,5 miljardia euroa

Arvioitu kokonaishyöty:    3,0 miljardia euroa

Toinen pilari keskittyy talouden uudelleenkäynnistämistoimiin. Etusijalla ovat reaalitaloutta tukahduttavien verojen ja kansalaisiin kohdistuvan taloudellisen taakan keventäminen, likviditeetin lisääminen ja kysynnän kasvattaminen.

Keskiluokan ja veronkiertoa harrastamattomien liiallinen verottaminen on saattanut suuren osan kansalaisista tilanteeseen, joka uhkaa välittömästi heidän työllisyysasemaansa, heidän yksityistä omaisuuttaan, olkoon se miten pieni hyvänsä, ja jopa heidän fyysistä olemassaoloaan, kuten ennätykselliset itsemurhaluvut todistavat.

 Valtion ja sosiaaliturvarahastojen saatavien järjestely 84 erässä.

Arvioitu hyöty: 3 miljardia euroa

Odottamiemme vuotuisten verotulojen (5–15 % kokonaisvelasta) saamista edistävät seuraavat toimet:

 1. Lopetetaan heti syytetoimet sekä pankkitilien, ensisijaisen asunnon, palkkojen jne. takavarikointi ja annetaan veroselvitystodistus kaikille järjestelyprosessiin osallistuville.
 2. Vuoden lykkäys syyte- ja täytäntöönpanotoimiin tulottomiksi todetuille järjestelyprosessiin osallistuville velallisille.
 3. Kumotaan perustuslain vastainen valtion erääntyneiden saatavien käsittely rikoksena, jonka tekijä on tavattu itse teosta (flagrante delicto).
 4. Poistetaan pakollinen erääntyneen velan 50 prosentin ennakkomaksu edellytyksenä oikeuskäsittelyn hakemiselle. Ennakkomaksusta tulee päättämään tuomari. Se tulee olemaan noin 10–20 %, riippuen velallisen varallisuustilanteesta.

 Nykyinen yhtenäinen varallisuusvero (ENFIA) lakkautetaan heti. Käyttöön otetaan suuromaisuudelle määrättävä vero. Neliömetriperusteisia kiinteistövyöhykemaksuja alennetaan heti.

Arvioidut kustannukset: 2 miljardia euroa

Tästä verosta tulee progressiivinen, ja verovapauden raja asetetaan korkealle. Ylellisiä koteja lukuun ottamatta vero ei koske ensisijaisia asuntoja. Se ei koske myöskään pieniä ja keskisuuria kiinteistöjä.

 Verotettavan vuositulon alarajan palauttaminen 12.000 euroksi. Veroluokkien määrän lisääminen progressiivisen verotuksen turvaamiseksi.

Arvioidut kustannukset: 1,5 miljardia euroa.

 Henkilökohtainen velkahelpotus järjestämällä yksityishenkilöiden ja yritysten järjestämättömiä lainoja (”ongelmalainoja”).

Tämä helpotuksia koskeva uusi lainsäädäntö tulee sisältämään nyt köyhyysrajan alapuolella olevien ihmisten lainojen tapauskohtaisen osittaisen poistamisen sekä yleisen periaatteen maksamattoman velan uudelleenjärjestelystä siten, että yhteenlasketut maksut pankeille, valtiolle ja sosiaaliturvarahastoille ovat enintään kolmannes velallisen tuloista.

 Olemme perustamassa julkista välittäjäorganisaatiota käsittelemään yksityistä velkaa, ei “roskapankiksi” vaan sekä hoitamaan mahdollisia erääntyneitä maksuja pankeille että toimimaan sovittujen järjestelyjen toteutumista seuraavana pankkivalvojana.

 SYRIZA panee lähipäivinä pöydälle lakiesityksen alle 300.000 euron arvoisten ensisijaisten asuntojen ulosmittausten lykkäämisestä määräämättömäksi ajaksi.

 Lakiesityksen mukaan kiellettäisiin myös laina- ja maamaksuoikeuksien myyminen tai luovuttaminen muilta rahoituslaitoksilta tai yhtiöiltä kuin pankeilta saatujen lainojen turvaamiseksi.

 Julkisen kehityspankin ja erityispankkien perustaminen:

Alkupääoma 1 miljardi euroa.

 Minimipalkan palauttaminen 751 euroksi.

Ei kustannuksia.

 1. PILARI: Kansallinen suunnitelma työllisyyden palauttamiseksi

Arvioidut kustannukset: 3 miljardia euroa

Kaksivuotisen suunnitelmamme työllisyyden palauttamiseksi odotetaan johtavan työpaikkojen 300.000:n nettolisäykseen kaikilla talouden sektoreilla – yksityisellä, julkisella ja yhteiskunnallisella. Suunnitelma on välttämätön, jotta työelämään saadaan mukaan pitkäaikaistyöttömät, varsinkin yli 55vuotiaat, sekä nuoret työttömät, jotka talouden kasvu suurelta osin sivuuttaisi. Suunnitelmamme säästäisi varoja työttömyysvakuutuksen laajentamiseksi koskemaan useampia edunsaajia.

 Muistio-hallitusten purkamien, työhön liittyviä oikeuksia suojelevien institutionaalisten puitteiden palauttaminen.

 Työehtosopimuksen niin sanotun “jälkivaikutuksen” palauttaminen; itse työehtosopimusten sekä välitysmenettelyn.

 Kaikkien laajat ja perusteettomat lomautukset sekä työvoiman vuokraamisen sallivien määräysten kumoaminen.

Ei kustannuksia

Työllisyysohjelma 300.000 uudesta työpaikasta.

Ensimmäisen vuoden arvioidut kustannukset: 3 miljardia euroa

 1. PILARI: Poliittisen järjestelmän muuttaminen demokratian syventämiseksi

Arvioidut kokonaiskustannukset: 0 euroa

SYRIZA-hallituksen ensimmäisestä vuodesta alkaen käynnistämme valtion institutionaalisen ja demokraattisen jälleenrakennusprosessin. Voimaannutamme edustuksellisen demokratian instituutiot ja perustamme uusia suoran demokratian instituutioita.

01 Valtion alueellinen järjestäminen. Läpinäkyvyyden, taloudellisen autonomian sekä kuntien ja alueiden tehokkaan toiminnan edistäminen. Voimaannutamme suoran demokratian instituutiot ja perustamme uusia.

02 Kansalaisten demokraattisen osallistumisen voimaannuttaminen.

Uusien instituutioiden perustaminen, esim. kansan lakialoiteoikeus, veto-oikeus ja oikeus vaatia kansanäänestystä.

03 Parlamentin voimaannuttaminen, parlamentaarisen koskemattomuuden supistaminen ja parlamentin jäsenten erityisen syytesuojajärjestelmän kumoaminen.

04 Radio/televisiomaiseman säätely ottaen huomioon kaikki lailliset edellytykset ja noudattaen tiukkoja rahoituksen, verotuksen ja sosiaaliturvan kriteerejä. Yleisradioyhtiö ERT:n perustaminen uudelleen nollapohjalta.  Kustannusarvio yhteiskunnan uudelleenjärjestelyyn tähtääviä välittömiä toimia koskevasta suunnitelmasta, josta ei voi neuvotella.

Olemme laskeneet kokonaiskustannukset heti käynnistettävästä ohjelmasta, jolla vastataan humanitaariseen kriisiin, sekä verokustannukset ylimitoitettujen verotoimenpiteiden kumoamisesta.

Ne katetaan kokonaan seuraavasti:

 1. Ensiksi, järjestely- ja selvitystoimilla ja –menettelyillä. Aiomme saada seitsemän vuoden kuluessa kokoon vähintään 20 miljardia euroa kaikkiaan 68 miljardin euron rästeistä. Se lisäisi valtion kirstuihin ensimmäisen vuoden aikana noin 3 miljardia euroa. 2. Toiseksi, torjumalla päättäväisesti veronkiertoa ja salakuljetusta (esim. polttoaineen ja savukkeiden salakuljetusta), mikä edellyttää määrätietoisuutta ja poliittista tahtoa nousta oligarkkien etuja vastaan. 3. Julkisen välittäjäorganisaation alkupääoman sekä julkisen kehityspankin ja erityispankkien perustamiskustannukset, yhteensä 3 miljardia euroa, rahoitamme Kreikan pankkien vakausrahaston 11 miljardin euron niin sanotulla ”mukavuustyynyllä”, joka on tarkoitettu pankkijärjestelmää varten. 4. Työllisyyden palauttamissuunnitelman kokonaiskustannukset ovat 5 miljardia euroa, joista ensimmäisen toteutusvuoden kustannukset muodostavat 3 miljardia euroa. Tuon ensimmäisen vuoden aikana kustannukset rahoitetaan seuraavasti: 1 miljardi euroa vuosien 2007-2013 kansallisen strategisen viitekehyksen ”siltahankkeista”; 1,5 miljardia euroa sen vuosien 2014-2020 vastineesta, ja 500 miljoonaa euroa muista Euroopan erityisistä työllistämisinstrumenteista.

Lisäksi, ajatellen valtavaa ponnistusta, joka tarvitaan eläkkeiden palauttamiseksi, hallituksemme sen sijaan, että myisi julkista omaisuutta, siirtää osan siitä sosiaaliturvarahastoihin.

Nämä ovat vähimmäistoimet, joihin on ryhdyttävä, jotta voitaisiin kumota yksityisen sektorin osallistumisen katastrofaaliset seuraukset eläkerahastoille ja yksittäisille obligaatioiden haltijoille sekä palauttaa eläkkeet vähitellen ennalleen.

THESSALONIKIN OHJELMAN ARVIOIDUT KOKONAISKUSTANNUKSET:

11,382 miljardia euroa

ARVIOIDUT KOKONAISTULOT:

12 miljardia euroa

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s