Balkan, konfliktit

Luokkataistelu aloitti Bosnian kevään

30 vuotta sitten Sarajevo isännöi talviolympialaisia, nyt olympiatulen sijaan liekit lyövät hallitusrakennuksesta. Bosnian työväestö Tuzlassa sai tarpeekseen köyhyydestä, korruptoituneesta hallinnosta, ryöstökapitalistisesta yksityistämisestä ja valtion rahoja taskuihinsa tunkevista poliitikoista. Mielenilmaisut muuttuivat myös väkivaltaisiksi ja levisivät ympäri bosniakkien ja kroaattien asuttamaa itsehallintoaluetta, sen sijaan serbien hallinnoimassa entiteetissä oli suhteellisen rauhallista. Hallitusrakennusten ja puoluetoimistojen polton ohella ja protestien seurauksena tähän mennessä neljän alueen johto on joutunut jättämään virkansa.

Lipun kolmion kulmat edustavat kolmea kansalaisuutta ja itse kolmio alueen muotoa; värit edustavat rauhaa ja puolueettomuutta ja tähdet puolestaan Eurooppaa.

Liki kahden vuosikymmenen aikana kansainvälinen yhteisö on polttanut yli 90 miljardia dollaria itse luomansa keinotekoisen maan jälleenrakentamiseksi. Jokunen pilvenpiirtäjä seudulle onkin noussut, sen sijaan monikulttuurisen yhteiskunnan luomisessa on epäonnistuttu surkeasti. Aiemmin maallinen ja jopa monikulttuurinen alue on Daytonin rauhansopimuksesta lähtien muuttunut yhä nationalistisemmaksi kuitenkin niin että varsinainen kansallinen identiteetti puuttuu ja tilalla kehittyy yhä voimakkaammat serbi, kroaatti ja bosniakki identiteetit. ( Aiheesta enemmän esimerkiksi artikkeleissani“Bosnia on the road to the EU, sorry to Dissolution”sekä Bosnia Collapsing)

Aiemmin jännitteitä ja väkivaltaisuuksia oli syntynyt pääosin kroaattien ja bosniakkien (muslimien) välillä serbien ollessa rauhassa omalla alueellaan. Nyt tilanne on kuitenkin täysin toinen sillä kansannousun motiivina ovat pääosin sosiaaliset syyt, korruptoitujen yksityisämisprosessien seuraukset, poliitikkojen täydellinen pätemättömyys ja irtautuminen kansalaisten arkipäivästä ja yleinen turhautuminen vallitseviin oloihin. Uskonnolliset ja etniset kysymykset ovat nykyisessä protestoinnissa liki näkymättömiä ja merkityksettömiä. Protestit ovat koonneet yhteen nuorisoa, työläisiä, työttömiä ja mitä erilaisimpia kansalaisjärjestöjä – puolueet poislukien.

Aiemman Arababikevään aktiviteetit muistuttavat nykyisen Bosnian kevään tapahtumia. Bosnialaiset pyrkivät kuitenkin välttämään vastaavanlaisen epäonnistumisen – pitämään aloitteen käsissään välttääkseen kumouksen kaappaamisen. Tässä mielessä esimerkiksi Tuzlassa mielenosoittajat ovat laatineet liki 40 kohtaa käsittävän konkreettisen vaatimus-/toimintalistan sekä ohjeistusta siitä, ettei protesti käänny ryöstelyksi, huliganismiksi tai muutoin provosoi väkivallan eskaloitumista.

Tällä hetkellä Bosnian hallitseva luokka jo vapisee ja vastaavia sosiaalisia ongelmia omaavissa naapurimaissakin seurataan huolestuneina tilannetta. Daytonin myötä toteutettu paperisuunnitelma alkaa palaa ruohonjuuritason realiteettien ja kansannousun voimasta. Jos protestoijat arabeista poiketen onnistuvat pitämään liikehdintänsä asialinjalla sotkematta mukaan etnisiä tai uskonnollisia fanaatikkoja voi kansannousu johtaa jopa aitoon demokraattiseen kehitykseen. Onnistumista saattaa edesauttaa keskittyminen konkreettisiin paikallistason ongelmiin ja purkamalla keskushallinnon mädättävä vaikutus minimiinsä.


Mielestäni olisi aiheellista myös EU:n piirissä pohtia josko tämän keinotekoisen rakennelman tekohengitykseen on vielä aihetta kaataa voimavaroja. EU:n korkea edustaja uhkasi jo lähettää EU-joukkoja rauhoittamaan tilannetta. Nähdäkseni EU:n tulisi irrottautua pyrkimyksestään vahvan keskushallinnon tukemisesta – tätähän on yritetty jo kohta kaksi vuosikymmentä. Parempi mielestäni olisi tunnustaa todellisuus kentällä ja tukea paikallisten ihmisten pyrkimyksiä löytää ongelmiinsa oma ratkaisunsa.

Bosnian keväästä ja sen taustoista enemmän pääblogini artikkelissa

The ‘Bosnian Spring’ Between Chances

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s