konfliktit

Iranin ydin(ase)sopimus luo pohjaa lähi-itää laajemmallekin liennytykselle

Suurvallat – USA, Venäjä, Kiina, Ranska, Britannia ja Saksa – sopivat sunnuntaina Iranin kanssa maan ydinohjelman hillinnästä puoleksi vuodeksi vastikkeeksi pakotteiden lieventämisestä. Liki vuosikymmenen ajan vastaavat neuvottelut ovat järjestään epäonnistuneet. USA tyytyi odottelemaan Iranissakin vallanvaihdosta kansannousujen kautta eikä Iranillakaan ollut juuri syytä neuvotteluihin. Arabikevään kokemukset opettivat USAlle ettei vallanvaihto Iranissakaan välttämättä johtaisi länsimaita miellyttävään demokratisoitumiseen, Iranin puolella lännen sanktiot puolestaan romuttivat maan taloutta joten nyt aik oli otollinen sopimukselle.

Jo maaliskuusta lähtien USA oli käynyt salaisia neuvotteluja Iranin kanssa ja ne tiivistyivät Ahmadinejadin korvauduttua Rouhanilla Iranin presidenttinä. Monet nyt sovituista kohdista pohjustettiin jo syyskesän aikana. USAn ja Iranin lähentyminen ei rajoitu vain ydinaseohjelmaan vaan esimerkiksi Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif ja 75 talouselämän edustajaa tapasivat yhdysvaltalaisia kollegoitaan – mm Chevronin ja Exxonin edustajia – kymmenen päivän aikana YK:n syyskuun yleiskouksen jälkeen.

Itse nyt tehdyn sopimuksen pääkohtia ovat uraanin rikastusasteen keskeyttäminen, rikastetun uraanin laimentaminen, pidättyminen rikastuskapasiteetin kasvatuksesta, Arakiin rakenteilla olevan väitetyn uraanitehtaan pysäyttäminen ja kansainvälisten tarkastusten liki päivittäinen salliminen määritellyissä kohteissa. Vastikkeeksi länsivallat purkavat pakoitteitaan noin seitsemän miljardin dollarin (runsas viisi mrd euroa) osalta. Nämä väliaikaisen puolivuotisen sopimuksen helpotukset ovat vain pieni osa sanktioiden kokonaisuudesta ovathan pakotteet mm estäneet Iranilta noin 1.5 miljoonan öljytynnyrin myynnin päivässä.

Israelin PM Netanyahu on edellen skeptinen tämän väliaikaisen historialliseksi luonnehditun sopimuksen pitävyyteen katsoen sen pikemminkin historialliseksi erehdykseksi. Virallisesti hänen turvallisuuskabinettinsa on sanonut kannattavansa diplomaattista ratkaisua mikäli kaikki ydinrikastustoiminta keskeytetään, ydinvarastot sekä Qomin ja Natanzin fasiliteetit puretaan ja Arakin raskasvesireaktorin rakennustyö keskeytetään. Israelissa on kuitenkin kasvanut paine uuteen poliittiseen johtoon.


Israelin ohella Saudi Arabia ja muut Persian lahden valtiot eivät pitäneet sopimuksesta koska sen myötä Iranin alueellinen vaikutusvalta kasvaa. Saudit ovat valmistautuneet hankkimaan oman ydinpommin viikkojen kuluessa mikäli Iran saisi omansa (ks Instead Iran The Saudis Can Be The Next Nuclear Power ). Kuitenkin USAn energiaomavaraisuuden kasvettua maan ei enää tarvitse aiemmissa määrin noteerata saudien näkemyksiä.


Mielestäni nyt aikaansaatu Iranin ydin(ase)ohjelmaa koskeva sopimus väliaikaisuudestaan huolimatta luo hyv’än pohjan pysyvämmille turvajärjestelyille ja laajemmalle länsivaltojen ja Iranin väliselle yhteistyölle. Erityisen ansiokasta nähdäkseni on myös se, että vain muutama kuukausi sitten Venäjä ja USA kykenivät ratkaisemaan Syyrian kemiallisia aseita koskevan ongelman ja nyt yhdessä muiden YK:n turvaneuvoston jäsenten kanssa etenivät Iranin suhteen. Näin viime kuukausien toimet ovat luomassa kaivattua liennytystä ja vakautta lähi-itää laajemmallekin alueelle.


Tätä aihepiiriä sekä sopimuksen avainkohtia tarkastelen lähemmin pääblogini kirjoituksessa

Iran Nuke Deal Enables The Détente

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s