lähi-itä, MENA, Siviilikiisinhallinta

Gazan operaatio ja siviiliuhrit

Siviilien osa meneillään olevassa Gazan konfliktissa on perinteinen: Hamas tarkoituksella kohdistaa iskunsa israelilaisiin siviileihin käyttäen puolestaan omia siviileitään ihmiskilpinä ja propakandatarkoituksiin. Israel puolestaan pyrkii suojelemaan omia siviiliväestöään moderneilla ohjustorjuntajärjestelmillä ja nyt myös ilmaiskuilla Hamasin sotilaskohteisiin. Hamasin omaksuman taktiikan takia siviiliuhreilta Gazassakaan ei voida välttyä.

Siviiliuhrien propagandistinen merkitys on suuri, ne voivat kääntää muun maailman asennetta puoleen tai toiseen. Israel ei nauti suurta suosiota läntisten valtakeskusten ulkopuolella ja jo siksikin siviiliuhrien määrän minimoimiseen on israelin taholta kiinnitetty erityistä huomiota.

Nykyisen ”Puolustuspilari” operaation yhteydessä Israelin puolustusvoimat (IDF) pyrkii tähän mm seuraavien toimenpiteiden kautta:

  1. Varoitussoitot Gazan asukkaille tulevista ilmaiskuista,

  2. Lentolehtiset joissa Gazan asukkaita kehoitetaan pitämään etäisyyttä Hamasin militantteihin

  3. Iskujen viimehetken (jopa kun ohjukset on jo laukaistu) peruutukset kun kohdealueelle on ilmaantunut siviilejä

  4. Katonkoputus” äänipanoksella ilmoittamaan asukkaille heidän olevan ammusvaraston tai vastaavan läheisyydessä, jotta asukkaat voisivat poistua ennen varsinaista iskua

  5. Tarkat iskut silloin kun siviilejä on mahdollisimman vähän kohteen läheisyydessä. Ohessa pari esimerkkiä näistä: IDF video iskusta Hamas johtaja Ahmed Jabaria vastaan ja toinen IDF video iskusta maanalaiseen ohjusten laukaisupaikkaan vahingoittamatta vieressä olevaa moskeijaa

  6. Aiemmassa Cast Lead operaatiossa siviileille annettii neljä tuntia aikaa poistua hyökkäysalueelta ja samaa käytäntöä pyrittänee noudattamaan myös nyt mikäli maahyökkäys alkaa.

Yksi Gazan asukkaiden ongelma on puute lääkkeistä ja hoitovälineistä johtuen mm Hamasin terveysviranomaisten ja länsirannan palestiinalaishallinnon toimimattomasta suhteesta. Tilanteen helpottamiseksi Israel on esimerkiksi kuluvana vuonna myöntänyt gazan asukkaille 14.500 lupaa hoidon saamiseen Israelissa ja tätä koskevista lupahakemuksista on hyväksytty 99,3 %. Sitten kuluvan vuoden syyskuun kansainväliset organisaatiot ovat toimittaneet Israelin kautta 32 lääkeaine- ja tarvikerekkaa Gazaan. Meneillään olevan ”Puolustuspilari” operaationkin aikana tämä toiminta on jatkunut: esimerkiksi 18 marraskuuta 10 Punaisen ristin rekkaa ja yksi UNRWAn rekka saapuivat Israelin kautta Gazaan.

Hamasille siviileillä on tärkeä propagandistinen arvo tykinruokana palvelemisen lisäksi. Kansainväliseen yhteisöön pyritään aiempaan tapaan vaikuttamaan mm järkyttävillä kuvilla siviiliuhreista ja jopa arvostetutkin mediatalot, kute BBC, ovat jo tulleet vedätetyksi nykyisen operaation aikana. Toki siviiliuhreja on tullut mutta ei ilmeisesti tarpeeksi koska Hamas joutuu kierrättämään myös nykytilaan liittymätöntä materiaalia. Ohessa kaksi esimerkkiä:

Alkuperäinen perheen joukkomurha Syyriassa 19.10.2012

Gazassa uusiokäytetty Israelin aggressio 18.11.2012

Ja tässä toinen yritys jonka alkuperä sekin oli Syyriassa:

Mitä tahansa keinoja Israel käyttääkin operaationsa aikana ei siviiliuhreilta voida Hamisin taktiikastakaan johtuen välttyä. Niitä on kuitenkin minimoitavissa ja aiemmissa operaatioissa Israel onkin tässä suhteessa saanut myönteisiä tuloksia. Aiempi brittijoukkojen komentaja Afganistanissa, eversti Richard Kemp, todisti seuraavaa YK:n komitealle:

The UN estimate that there has been an average three-to-one ratio of civilian to combatant deaths in such conflicts worldwide. Three civilians for every combatant killed. That is the estimated ratio in Afghanistan: three to one. In Iraq, and in Kosovo, it was worse: the ratio is believed to be four-to-one. Anecdotal evidence suggests the ratios were very much higher in Chechnya and Serbia. In Gaza, it was less than one-to-one.”

Tätä aihepiiriä käsittelen laajemmin pääblogini kirjoituksessa Minimizing Collateral Damage In Gaza Conflict ja itse ”Pilaripuolustus” -operaatiota olen puolestaan tarkastellut kirjoituksessani Hamas Miscalculated: Israel Started Operation Pillar of Defense

Ja lopuksi vielä tasapainottamisen vuoksi Palestiinalaispuolen näkemystä tavoitteistaan:

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s