Uncategorized

Akateeminen yhteistyö Jyväskylän ja Israelin välillä kehittyy

Boikottiuhista huolimatta akateeminen (ja muukin) yhteistyö Jyväskylässä kehittyy edelleen. Viime viikolla Tietoviikon artikkelissa kerrottiin, että

Tekesin TULI – Tutkimuksesta liiketoimintaa -ohjelmasta on myönnetty rahoitusta kahdelle Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen hankkeelle. Hankkeiden yhteisvolyymi on noin 2,5 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusosuus on 70 prosenttia ja Jyväskylän yliopiston 30 prosenttia. Hankkeet toteutetaan ajalla 1.11.2012–30.10.2014. Mainitut hankkeet tehdään yhteistyössä israelilaisten ja yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Cyberwar-hankkeessa kehitetään innovatiivista tietojärjestelmien turvaamiseen liittyvää menetelmää. Menetelmällä voidaan tunnistaa sellaisetkin järjestelmään kohdistuvat uhat, joita ei aikaisemmin ole voitu tunnistaa ja joista ei ole digitaalista sormenjälkeä kuten tietokoneviruksien jäljittämisessä.

Truly Protect -hankkeessa kehitetään digitaalisen median suojausmenetelmää, joka on nykyisin käytössä olevia tehokkaampi ja käytännössä tekee mahdottomaksi digitaalisen median laittoman kopioinnin.

Rahoitus on jatkoa Tekesin aiemmin myöntämille tutkimushankkeille, joita on toteutettu viimeisen kolmen vuoden aikana yhteistyössä israelilaisten tutkijoiden kanssa.

Nyt rahoitettavissa hankkeissa selvitetään tutkimustulosten kaupallistamista. Molemmissa alueissa maailmanlaajuinen liiketoimintapotentiaali on Jyväskylän yliopiston arvion mukaan kymmeniä miljardeja euroja.

JY:llä on jo aiempaakin kokemusta akateemisesta yhteistyöstä Israeliin silla esimerkiksi professori Amir Averbuch (Tel Avivin yliopisto, Israel) työskentelee yliopistolla viisivuotisen TEKES rahoituksen tuella.

Itse olen aiemmin käsitellyt cyberwar teemaa mm artikkelissani Cyber war has became a tool between political and military options

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s