lähi-itä, MENA

Gazan “saartoa” murretaan taas

Gazan saarto on jälleen nousemassa otsikoihin Suomen lipun alla seilaavan purjelaiva Estellen matkatessa avustuslastissa kohti Gazaa, arvioitu saapumisaika ko aluevesille on 20. lokakuuta. Asian saattamiseksi laajempaan kontekstiinsa otan esiin kolme mielestäni oleellista tekijää.

Ensinnäkin Gazan saarrosta puhuttaessa liki aina syytetään Israelia vaikka myös Egyptiin on virallinen rajanylityspaikka. Osin samoista syistä kuin Israelkin on Egypti rajoittanut tavaroiden ja ihmisten vapaata liikkuvuutta Rafahin kautta niin Mubarakin aikana, arabikeväänä kuin tänäänkin. Viime vuonna Egypti lievensi rajamuodollisuuksiaan, mutta islamistien hyökkäykset Gazasta Siinaille aina viime viikkoinakin pitänevät joitakin rajoitteita voimassa. Mainittakoon, että hiljattain Egyptissä tuomittiin hirtettäväksi 14 militanttia ( el-Tawhid wi el-Jihadin jäseniä) viime vuoden hyökkäyksestä egyptiläisiä poliiseja ja siviilejä vastaan el-Arishissa.

Toisekseen saarto muodollisestikaan ei ole kovin tiivis kaupallisten rajanylityspisteiden Gazan ja Israelin välillä sekä Egyptiin Rafahissa ollessa auki. Kyse on lähinnä rajoitteista tavarantoimituksissa ja henkilöiden liikkuvuudessa. Saarron aikana Israel sallii päivittäin 100 – 200 avustusrekan pääsyn alueelle. Lisäksi Israel huolehtii 70 prosenttia alueen sähkön ja 100 prosenttia veden toimituksesta. Samoin gazalaiset, jotka tarvitsevat sairaanhoitoa Israelissa, on myös päästetty Israeliin (esimerkiksi 2009 yli 10,000 potilasta Gazasta sai lääketieteellistä hoitoa Israelissa kun vain pari sataa matkasi sitä saamaan jordaniaan ja puolen tuhatta Egyptiin. Nämä seikat tahtovat unohtua kun flotillan kaltaiset propagandatempaukset valtaavat otsikoita. (Tästä mediapelistä enemmän mm kirjoituksessani Gaza Flotilla – a successful manoeuvre with win-win changes )

Israelin osalta on mielestäni ymmärrettävää sen halu kontrolloida Gazaan vietäviä tuotteita. Esimerkiksi marraskuussa 2009 alueelle pyrki humanitaarista apua Antiguan lipun alla purjehtineella Francop aluksella. Kun paatti ohjattiin Ashdodiin tarkastusta varten niin lastista löytyi 200 tonnia ohjuksia, raketteja ym aseita. Mainittu satama lienee myös nyt purjehtivan Estellen päätepiste, josta hyväksyttävä tavara puolestaan menee virallisten ylityspaikkojen kautta Gazaan kuten ennenkin.

Gaza Smuggling Tunnel

Gaza Smuggling Tunnel

Kolmanneksi Gazan saarto voidaan Israelin mukaan purkaa sen jälkeen, kun kansainvälisen yhteisön, ns. Lähi-idän kvartetin (YK, Yhdysvallat, EU ja Venäjä) asettamat ehdot terroristijärjestö Hamasille täyttyvät. Ehtojen mukaan Hamasin tulee luopua terrorismista, tunnustaa Israelin valtion olemassaolon oikeus ja tunnustaa Israelin ja palestiinalaisten välillä solmitut sopimukset. Toistaiseksi tähän ei liiemmin haluja ole ollut Israelissa, Egyptissä kuin PA:n piirissäkään. Hamasin suojeluksessa oleville salakuljettajille Egyptiin johtava tunneliverkosto on puolestaan hyvä bisnes; esimerkiksi merkittävä osa Gazassa tapahtuvasta autokaupasta tapahtuu tunneleiden kautta salakuljetettujen autojen varassa, samoin aseiden ohella pienempää tavaraa – kuten lehmiä, pakastimia ja tuontivaimoja – kulkee satojen tunneleiden kautta.

Mielestäni Israelin haluttomuus vapaaseen liikkuvuuteen Hamasin hallitseman Gazan osalta on hyvinkin ymmärrettävä. Vaikka Hamas valittiin demokraattisilla vaaleilla ei sen toteuttama hallinto välttämättä ole esimerkillistä. Hamasin rakettituli on tahallisesti tähdätty siviilejä vastaan, Hamas käyttää palestiinalaisia siviilejä ja siviilikohteita kuten kouluja, sairaaloita ja moskeijoita kilpenään ja näitä toimia kansainvälisen oikeuden mukaan on pidettävissä sotarikoksina. Oikeusjärjestelmästä korkeaa kuvaa ei anna tuore Human Rights Watchin raportti Abusive System: Failures of Criminal Justice in Gaza jossa otsikko kuvaa hyvin sisältöä.

Hamasin väestöönsä kohdistama asennekasvatus hillinnee entisestään Israelin haluja rajojen avaamiseen. Egyptiläinen uskonoppinut Safwat Higazi esiintyi 31.12.2008 Hamasin Al-Aqsa TV-kanavalla. Seuraavassa pari otetta hänen puheestaan:

Juutalaiset, jotka ovat liukkaita kuin kyyt ja jotka lipovat huuliaan kuin käärmeet, eivät tule koskaan elämään kanssamme rauhassa ja sopusoinnussa. He ansaitsevat tulla tapetuiksi. He ansaitsevat kuolla. He ovat niitä, joita kohden Kassam-raketit pitää laukaista…”

Me sanomme teille: lähettäkää nuo apinoiden ja sikojen jälkeläiset helvetin tuleen Kassam-rakettien siivillä”

Tällä asenteella kulttuurien välinen vuorovaikutus ei kovin hedelmällistä pohjaa luo.

¤¤¤         ¤¤¤         ¤¤¤

Aihepiiriä sivuavia kirjoituksiani:

Sinai Emerged as New Front in Israeli-PalestinianConflict
Israeli-Palestinian Conflict – Negotiation Slot for a Month
Gaza Flotilla – a successful manoeuvre with win-win changes
Will Iron Dome balance the Hamas Terror?
PaliLeaks, land swaps and desperate search of peace


Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s