Uncategorized

Balkanin passiranking 2012

Passi tämäkin - Karjapassi

Liikkumisen vapaus ja sisäisten rajojen häivyttäminen on ollut yksi EU:n perusajatuksia ja on edelleenkin olennainen porkkana jäsenyydestä kiinnostuneille Balkanin maille.  Rajat ylittävää liikkumisen vapautta rajoitetaan viisumipolitiikalla ja viisumin tarpeen määrittelee hakijan passi. Ja passeilla on eroa.  Viisumirajoitukset heijastelevat yksittäisten kansakuntien keskinäistä suhdetta kuin myös jonkun maan kulloistakin statusta kansainvälisessä yhteisössä.

Eri maiden passit voidaan arvottaa sen mukaan, kuinka moneen maahan kullakin passilla pääsee viisumivapaasti.  Käyttäen hyväksi Henley & Partnersin “The Henley Visa Restrictions Indexiä” olen koonnut Balkanin maihin keskittyvän passirankingin, jossa vertailun vuoksi on mukana ovat kehittyvät BRIC maat, USA sekä maailmanlaajuisesti kolme parasta ja kolme huonointa sijoitusta.  Lisäksi esitän vajaassa puolessa vuosikymmenessä tapahtuneen muutoksen.

Ja tässä Balkanin passirankingini 2012:

Passport Rank 2012 – Balkans by Ari Rusila

Rank Passport of country Visa free access to countries

2012/
2008
+o-

1 Denmark 169 +12
2 Finland, Germany, Sweden 168 +12
3 Belgium, France, Netherlands, UK 167 +12
4 USA 166 +12
7 Greece 162 +13
16 Slovenia 151 +12
22 Brazil 141

+19

25 Romania 138 +22
26 Bulgaria 137 +22
37 Croatia 119 +11
45 Serbia 99 +49
47 Macedonia (FYR) 97 +48
49 Russia, Montenegro 94 +44
52 Bosnia-Herzegovina 87 +47
55 Albania 84 +47
82 India 51 +14
92 China 41 +8
96 Kosovo 37 +32
101 Iraq 30 +7
102 Somalia 28 +3
103 Afghanistan 26 +4


Passport Rank 2012 – Balkans by
Ari Rusila is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Taulukko on nähtävissä myös klikkaamalla

TÄSTÄ!

Muutama triviatieto tuo hyvin esiin viisumipolitiikan poliittisuuden. Vuonna 2008 yksipuolisesti itsenäiseksi julistautuneen Kosovon itsenäisyyden on tunnustanut 91 YK:n jäsenvaltiota ja Taiwan;  kuitenkin alle puolet näistä maista sallii Kosovon passinhaltijoiden maahanpääsyn ilman visumia.  Vielä huonommin siedetään Palestiinan passien haltijoita – noin 130 YK-maata on tunnustanut Palestiinan mutta vain joka neljäs näistä ei vaadi viisumia.  Toista laitaa puolestaan edustaa Taiwan, jolla on diplomaattiset suhteet vain 23 maan kanssa mutta maan passihaltijat toivotetaan tervetulleeksi yli viisinkertaisen määrään maita.  Diplomatialla ja reaalipolitiikalla näyttää olevan vissi ero.

Alkuperäinen artikkeli Passport Rank 2012 – Balkans on julkaistu pääblogissani ja samoin aiempia asiaa käsitelleitä kirjoituksiani mm:

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s