lähi-itä, MENA

Lähi-idän pakolaiset sisään tai ulos ilman paluulippua

Aiemman Israeliin arabimaista paenneiden pakolaisten asiaa esiintuovan kirjoituksen lisäksi olen nyt pääblogissani julkaissut artikkelin

Israeli Vs Palestine Refugees – In, Out and No Return

Artikkelini taustoittaa laajemmin lähi-idän pakolaiskysymystä nostaen myös erityisesti esiin UNRWAn roolin palestiinalaispakolaisten määrittelyssä ja rauhanratkaisun hidasteena. Aiempien videolinkkien lisäksi artikkelissa on linkit myös JIMENA -organisaation maakohtaisiin pakolaiskokemuksiin.

Itse ongelman ratkaisuna tuon esiin pakolaisten asuttamisen nykyisissä kohdemaissaan vastoin korkealentoisissa julkilausumissa hehkutettua “oikeus palata” -periaatetta.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s