EU, lähi-itä, siviilikriisinhallinta

Syyria, R2P ja systeemihidaste

Syyrian(kin) tilanne suhteessa R2P periaatteeseen kuvastaa kansainvälisen yhteisön ja ulkopoliittisten toimijoiden perusongelmaa joka mielestäni on seuraava: Kriisiytyvän alueen tilanneanalyysit tehdään puutteellisesti, toimintaohjelman laadinta tehdään sirpaleisen tai heikon analyysin pohjalta hitaasti, toimenpiteistä päättämisessä ja niiden toteutuksessa viivytellään ja lisäksi itse toteutus voi epäonnistua. Kiteytetysti aika-/passiivisuusviivestä lopputulemana on väärien toimenpiteiden teko oikea-aikaisesti ja oikeiden toimenpiteiden aktivoituminen väärään aikaan ja/tai uutisotsikoita kalasteleva näennäispuuhastelu R2P:n toteuttajien taholta sekä tragedia R2P:n kohteiden keskuudessa. (Sivuhuomautus: samaa muuten olisin toivonut ja soveltanut myös Euroopan finanssikriisin hoidossa ellei sitten siinä(kin) ole kyseessä kriisistä hyötyvien tahojen intressien suojelu)

Nähdäkseni ulkoasianhallinnon (liitännäisineen) päätehtäviä ns kohdemaissa on ajantasaisen tiedon keräys ja päivitys; ikävää kyllä tämä tieto ei aina välity lähetystöjen coctailkutsuilla vaan vaatii yhteyksiä ja läsnäoloa “kentällä”, NGO-yhteisöissä ja mm sosiaalisessa mediassa. Perustellun tiedon pohjalta on nopeastikin laadittavassa SWOT, vaihtoehtoiset kehityspolut, tunnistaa ristikkäisetkin intressit (esimerkiksi ylittävätkö taloudelliset intressit kansalaisvapauksin korostamisen) ja tehdä poliittinen päätös haluttavasta visiosta ja sen toteutuksesta. Ja ellei prosessia viedä läpi nopeasti on vaarana tilanneanalyysien väljehtyminen, ilman reaaliaikaista palautetta vastataan helposti väärään kysymykseen/ongelmaan. Samaan lopputulemaan on myös mahdollista päästä ellei vision/tavoitetilan ja yksittäisten toimenpiteiden ketju ole looginen.

Ja sama kuvana:

EC-UN Migration and Development Initiative

Kuva: EC-UN Migration and Development Initiative

Ihmettelen ongelmien tunnistamisen ja analysoinnin hitautta kansainvälispoliittisella päättäjätasolla. Itse yksityishenkilönä kirjoitin Libyaa koskien jo helmikuussa kuvaavalla otsikolla Libya moving to civil war kokonaisen luvun tilanteen kärjistymisestä sisällissodaksi. Samassa kirjoituksessa – samoin helmikuussa – totesin myös Syyrian osalta mm seuraavaa: “Assad has adopted the Iranian tactic of exerting maximum force to break up crowds as they form and giving security forces a free hand to open fire with live ammunition without having to ask for permission.” (Days of Rage on the Arab street ) Maaliskuussa ilmaisin huolestumistani mm näin: In addition, the international community might consider if there is already is some R2P cause to intervene to Yemen, Bahrain and maybe to Syria too in coming days.” (Libya Intervention is creating problems instead of solving them ) Aikaperspektiiviä kuvaavat viimeiset sanat eli lähipäivinä.


LawaOnline

EU:n ulkoministerit pohtivat Syyriaa toukokuun loppulla – kuinkahan monta kansalaisaktivistia Assadin tankit ehtivät jyrätä kokouksen alkukahveihin mennessä. Syyria ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kansannousu johon EU harkitsee puuttuvansa. Siksi mielestäni EU jäsenmaiden tulisi uhrata hetki myös EU:n roolin pohdintaan R2P tilanteissa.

Ja vielä tämäkin:

For years the EU has outlined a common foreign, security and defense policy (CFSP, ESDP) and has even created the EU battle troops (EUBG) and established its own European External Action Service. However recent developments in Libya once again clearly showed the insignificant role of these EU activities. One could ask, if those new systems really are needed or could it be better for EU to go backwards redusing it to focus to the original visons and structures of the European Coal and Steel Community and European Economic Community (ECSC and EEC)…Essential in any case from my point of view is that the preparation of military intervention, the decision-making and the execution itself took place outside the structures of the EU which was totally bystander during the whole process. (Ari Rusila: Multifaceted Intervention Practices )

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s