EU

Eurooppapäivän pärskeitä

Suomen liittyessä aikoinaan EU:hun kannatin ratkaisua varauksettomasti. Toimiessani silloin käytännön kehittämistyössä EU ja nimenomaan EU-rahoituksen saanti pakotti paikallis- ja aluetason hankkeissa ottamaan laajemman viitekehyksen huomioon. EU:n myötä vaaditut strategiat, ohjelmat ja hankkeiden liittäminen näihin ylitti paikalliset ja jopa valtiolliset pikkupolitikointiin liittyvät intressit – toisin sanoen kehitystyötä oli mahdollisuus tehdä loogisesti ja asiaperustein. EU:n myönteisiä seurannaisia lisäksi oli kansainvälisen yhteistyön merkittävä kasvu joka ilman jäsenyyttä olisi ehkä jäänyt merkittävästi kapea-alaisemmaksi.

Tänään tunnen melkoista skeptisyyttä EU:ta kohtaan. Ehkä häiritsevin tekijä osaltani on tuntemus, että EU:ta pyritään ajamaan unitaarisen yhteisön suuntaan. Lainsäädännöstä ja ehkä käytänteistäkin yhä yksityiskohtaisempia ohjeistuksia tulee Brysselin suhteellisen kasvottomalta koneistolta. Samalla osallistuvuuden ja demokratian illuusiota yritetään luoda etäisen parlamentin avulla, joka toimii pääosin toisen luokan tai parasta ennen merkinnän ylittäneiden poliitikkojen ongelmajätelaitoksena.


Mielestäni EU on täysin hylännyt arvostamani subsidiariteetti periaatteensa ja demokratia näkökulmasta pidän aiempaa pikkupolitikointia sittenkin pienempänä pahana, onhan viimemainitussa kuitenkin vallankäyttäjällä tunnistettavat kasvot ja vaihtokin onnistuu paremmin.

Tässä mielessä haluaisin vetää tapahtunutta kehitystä hiemen taaksepäin aikaan, jolloin eurooppalaisen yhteistyön keskiössä oli ehkä tulliunioni, esteiden madaltaminen tavaroiden, palveluiden ja ihmisten (ja aatteiden) kansainväliseltä liikkuvuudelta. Ylimitoitettu byrokratia, hallinnointi, näennäispuuhastelu tulisi ajaa alas, parlamentin luonnollisesti voisi lakkauttaa ja komissio toimisi lähinnä yhteisten kansainvälisten keskustelufoorumien valmisteluelimenä. Muodollisesti tällainen downsizing voisi ehkä lähentyä konfederaatiomallia, jossa valtiot yhteistyössä luovat yhteisiä tavoitteita ja toimenpideohjelmia.

Eräitä EU-kriittisiä kirjoituksiani:

Serbia’s EU association is not a Must

Turkey’s EU hopes -is there any?

Let’s elect Donkey Parliament

Europe Day Finnish Way and EU elections

Discovering the EP with Europarltv videos

Is there life in EP after Elections?

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s