siviilikriisinhallinta, Suomi ja Pohjola

Egyptin suunta vaakalaudalla


Egyptin 1919 vallankumouslippu

Tunisiasta alkanut nyt Egyptissä jatkuva arabimaailman myllerrys on näiden ensimmäisten tapausten osalta mielestäni hyvin kiinnostavia lähtökohdiltaan: mellakoiden taustalla on sosiaalista epätasa-arvoa, huima työttömyys, häikäilemätön turvakoneisto, demokratiavaje ja korruptiokritiikkiä. Mielenosoituksissa varsinkin Egyptissä on vahvaa vasemmistolaista leimaa monien aktivistien tullessa ammattiliittojen piiristä ja vaatiessa poliittisten vankien vapautuksen sekä vapaiden vaalien ohella mm minipalkkaa ja työttömyyskorvausta. Molemmissa maissa sen sijaan toistaiseksi radikaalit islamistiset teemat eivät ole vielä esillä; kuitenkin Egyptissä Muslimiveljeskunta on parhaiten organisoitu oppositioliike omaten merkittävän rahoituksen ja voi hyvinkin päästä määräävään asemaan muutoin sekalaisessa protestoijien joukossa. Mainitun veljeskunnan on myös ajateltu voivan liittoutua tarvittaessa taloudellisen eliitin kanssa jolloin kansalaisoikeuksia vaatinut kumous muuntuisikin uskonnolliseksi/konservatiiviseksi/porvarilliliseksi vallankaappaukseksi.

Itse näkisin tulevaisuudessa kolme pääskenaariota: Ensinnäkin armeija voisi vielä pelastaa Mubarakin toistaiseksi, toiseksi armeijan pysytellessä neutraalina sekulaari “vasemmistolainen” kansannousu voi johtaa kohden demokraattisempaa yhteiskuntaa ja kolmanneksi muslimiveljeskunta voi muodostaa Islamilaisen tasavallan. Ratkaiseva merkitys on armeijan tuki ja kuinka hyvin hajanainen oppositio onnistuu yhdistämään pyrkimyksensä.

Suunnan valinta vaikuttaa vääjäämättömästi myös naapurimaihin erityisesti Israeliin. Muslimiveljeskunnalla on merkittävä asema Hamasin piirissä, Islamilaistasavalta voisi häivyttää rajaa Gazaan ja tällöin propagoimani “kolmen valtion” malli saisi aivan uuden ulottuvuuden (mallista ja Israelilais-Palestiinalaisesta rauhanprosessita ks esim PaliLeaks, land swaps and desperate search of peace )

Joka tapauksessa palolla on potentiaalia levitä, Libanon on jo Hizbollahin käsissä, Jemen ehkä menee islamisteille nopeastikin jne. Egyptin jälkeen Saudi Arabia olisi vaikutuksiltaan todella iso ruumis ja silloin USAn liittolaiset arabimaailmassa olisivatkin vähissä ja geopoliittiset asetelmat päälaellaan. Toivottavasti Suomi ja EU:kin löytävät oman peruslinjansa demokraattisten voimien tukijana irtautuen USAn lyhytjänteisen diktatuureja tukevan liittolaispolitiikan otteesta.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s