Balkan, lähi-itä

Itsenäisyydet valtapolitiikan pelinappuloina

Huomasin Transcend mediassa kiinnostavan vertailun eräänlaisesta tämän päivän geopoliittisesta blokkiutumisesta koskien kahden kiistanalaisen alueen itsenäistymistä. Palestiinan valtio julisti itsenäisyyden v. 1988 ja Kosovo puolestaan 2008. Tänään 106 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut Palestiinan itsenäisyyden ja 72 puolestaan Kosovon itsenäisyyden. Numeroita mielenkiintoisempaa on kuitenkin tunnustajien jakutuminen.

Maailman yhdeksästä väkirikkaimmasta maasta kahdeksan – kaikki muut paitsi USA – ovat tunnustaneet Palestiinan valtion; sen sijaan USA ainoana joukosta on tunnustanut Kosovon. Maailman 20 väkirikkaimmasta maasta 15 tunnustaa Palestiinan, mutta vain neljä (USA, Japani, Turkki ja Saksa) Kosovon.

Kun kansainvälinen oikeus – ICJ – totesi viime vuonna, ettei Kosovon itsenäisyysjulistus riko kansainvälistä lakia (koska siinä ei ole pykäliä liittyen itsenäisyysjulistuksiin) USA aloitti voimakkaan painostuksen jälleen; kuitenkin vain kolme maata – Honduras, Kiribati and Tuvalu – taipui tunnustamiseen.

Karkeasti 80-90 % maailman väestöstä tuntuisi valtiollisella tasolla kannattavan Palestiinan itsenäisyyttä mutta Kosovoa puolestaan vain 10-20 %. Kuitenkin läntinen valtavirtalehdistö (myös Suomessa) tuntuu pitävän Kosovon itsenäisyyttä toteutuneena todellisuutena kun taas Palestiinalaisten itsenäisyyttä haaveena joka ei koskaan toteudu ilman Israelilais-Yhdysvaltalaista hyväksyntää.

Kansainvälisessä politiikassa oikeus näyttää määräytyvän sen mukaan kuka tekee mitäkin itse asian ollessa sivuseikka. Henkilökohtaisesti en kannata kummankaan alueen itsenäisyyttä niin kauan kun se perustuu yksipuoliseen julistukseen, jos sen sijaan alueesta kiistelevät paikalliset osapuolet pääsevät asiasta kompromissiin suhtaudun lopputulemaan myönteisesti.

Pääblogissani – Ari Rusila’s BalkanBlog – olen käsitellyt useita molempien alueiden itsenäisyyteen liittyviä tekijöitä ja kiteytettynä päätelmäni ovat puoltaneet Kosovon osalta provinssin jakoa siten että pohjoisosa jatkaa Serbian yhteydessä ja etelä itsenäisenä ja Palestiinan osalta kannatan kolmen valtion mallia pragmaattisena ratkaisuna.


Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s