Uncategorized

Eroon kirkosta

Kirkosta eroamiset ovat viime viikkoina hallinneet Suomessa otsikoita. Mielestäni nyt olisi aika siirtää painopistettä laajemmin kirkon ja valtion suhteisiin; itse asiassa ensimmäiseksi tulisi mainitut instituutiot erottaa toisistaan. Ajankohtainen (sukupuolineutraalin) avioliiton rekisteröintioikeus tulisi antaa pelkästään maistraateille – uskonnolliset ja muut yhteisöt voivat luonnollisesti järjestää omia seremonioitaan niin avioliiton, kastamisen. aikuistumisriittien kuin hautajaistenkin osalta noudattaen kunkin yhteisön omia sääntöjä tai niiden puutetta. Seremoniat eivät luonnollisestikaan saa olla ristiriidassa voimassaolevien perusoikeuksien tai lakien kanssa, esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä maan tapana toteutettavaa pedofiliaa ja sen suojelua ei tule hyväksyä.

Valtion ja kirkon erottaminen liittyy myös ajankohtaiseen peruskoulua koskevaan tuntijakokeskusteluun. Uskontotunnit tulee mielestäni korvata elämänkatsomustiedolla jossa eri uskontojen ja aatteiden kulttuurihistoriallisen esittelyn ohella voidaan painottaa etiikkaan liittyviä kysymyksiä. Uskonnolliset yhteisöt luonnollisesti voivat järjestää opeistaan omaehtoista kerhotoimintaa muiden harrastuspiirien tapaan normaalin kouluajan ulkopuolella.

Verotusoikeus tulisi luonnollisesti poistaa kirkolta ja osa säästyvistä yhteisöveroista voitaisiin mielestäni perustellusti ohjata esimerkiksi uskontojen uhrien auttamiseen tai laajemminkin kidutuksen tai muiden rikosten uhrien tukemiseen.

Hieman laajempi kysymys on pohtia, olisiko kirkkoa ja mahdollisesti muitakin uskonnollisia yhteisöjä aihetta saattaa vastuuseen teoistaan myös Suomessa. Muualla tällaisia pyrkimyksiä on ollut kuluvanakin vuonna: Viime keväänä Britanniassa aivan vakavissaan käynnistettiin prosessi paavin pidättämiseksi ja oikeuteen saattamisesta hänen saapuessaan Britanniaan, syytteenä oli katolisen kirkon vastuullisuus pedofiiliskandaalin peittelyssä ja laajemmin rikos ihmisyyttä kohtaan. Hieman vastaava prosessihan maassa käytiin aikoinaan Chilen Pinochetin tapauksen yhteydessä. Yhdysvalloissa puolestaan on jo jonkin aikaa ollut käynnissä joukkokanne Vatikaanin pankkia ja Franciscan Order -järjestöä vastaan koskien katolisen kirkon holokaustia edistävää toimintaa toisen maaimansodan aikana, sen jälkeistä rahanpesua ja sotarikollisten avustamista erityisesti koskien Jasenovac’n tuhoamisleiriä. (Näistä tapauksista enemmän esimerkiksi kirjoituksissani “Proceedings against Pope & Vatican possible” ja Jasenovac – Holocaust promoted by Vatican )

Vähimmäisvaatimus mielestäni joka tapauksessa on kirkon ja valtion erottaminen toisistaan, nyt sille saattaisi olla jopa sosiaalinen tilaus.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s