lähi-itä

Irakin vaalit vahvistivat suuntaa liittovaltioon

Irakin vaalien osalta YK:n turvaneuvosto ehätti lausumaan vaalien vahvistavan kansallista yhtenäisyyttä, monet länsimaat ja EU ovat ylistäneet demokraattista kehitystä. Itse näen tilanteen hieman eri tavalla ja jopa päinvastaisena.

Demokratia sinänsä oli vaaleissa vähemmistöroolissa. Keskeisin kysymys sen sijaan mielestäni oli öljy- ja kaasutulojen jakokysymys keskushallinnon ja alueiden välillä. Ennen vaaleja Bagdad tulikin jo alueita vastaan lupaamalla 0.5-1 taalaa barrelilta kuvernööreille. Vaalit vahvistivat eri etnis-uskonnollisia ryhmiä, heimojohtajat saivat muodollisen valtuututuksensa, saavat öljytuloista suuremman osan käyttöönsä ja voivat johdattaa maan hajoamiseen autonomisiin alueisiin sekä löyhään liittovaltiomuodostelmaan.

Vaalien taustoista ja myöhemmin tuloksista löytyy tietoa seuraavasta Alsumaria Iraqi Satellite TV networkin linkistä joka käsittää interaktiivisen kartan aluekuvauksineen, koalitioineen ja paikkajakautumineen.

Vaaleja edelsi poliittinen peli, jossa aiempia Baath -puolueen jäseniä yritettiin sulkea pois äänestyslistoilta. Ääniä myös surutta ostettiin jopa tukussa ja muutoinkin vaalitarkkailijoilla saattaisi olla huomautettavaa. Väkivalta vaalipäivänä rajoittui noin 40 kuolleeseen, joka maan mittasuhteet huomioonottaen mielestäni on suhteellisen vähän. Äänestysaktiivisuuskin oli hyvä. Itse tiivistäisin Irakin vaalit ja niiden vaikutukset seuraavasti:

  • Vaalit osoittivat hienoista tendenssiä kohden demokratiaa erityisesti verrattaessa käytännettä moniin länsivaltojen tukemiin liitolaisiin arabimaissa.
  • Irakin öljykenttien menestyksellinen lisensiointi toi alalle useita voittajia Gazpromista Shelliin. Tämä muodostaa hyvän pohjan kestävälle taloudelliselle kehitykselle
  • Maan etnis-uskonnollisten identiteettien merkitys korostuu Irakin kansallinen identiteetin kustannuksella
  • Valloittajien rooli vaikuttamisessa Irakin yhteiskuntaan on vähenemässä ja kansalaiset tai pikemminkin heimopäälliköt ottavat vastuuta omista asioistaan; tuloksena todennäköisesti alueen vakauden lisääntyminen

Kun kukaan ei todennäköisesti saa enemmistöä parlamenttiin ovat kurdit kuninkaantekijöitä; heillä puolestaan on yhteisiä intressejä Basran Shiiojen keskuudessa – molemmilla kun on öljyä mittavasti.

Uskoisinkin Irakin etenevän Bosnian malliin eli jakaantuvan Kurdistaniin, Shiastaniin ja Sunnistaniin, jotka voivat muodostaa enemmän tai vähemmän kiinteän federaation tai jopa konfederaation. Alueen vakauden kannalta tämä ei välttämättä ole kovin huono vaihtoehto.

Aiheesta hieman pitempään kirjoituksessani “Election Bazaar in Iraq ongoing

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s